Vormen van reuma

Er bestaan meer dan tweehonderd vormen van reuma. Sommige komen vaak voor, andere zijn eerder zeldzaam. We rangschikken er hier een groot deel alfabetisch. Waarom één op vijf mensen een reumatische aandoening krijgt, is nog niet gekend. Daardoor kunnen de ziektes nog niet genezen worden. Op reuma staat geen leeftijd, ook kinderen, jongeren en jongvolwassenen kunnen getroffen worden. Een snelle diagnose is cruciaal. Zo kan blijvende schade meestal vermeden worden en kunnen de meeste patiënten een vrij normaal leven leiden.

Contacteer jouw arts wanneer je volgende klachten hebt: Pijn en zwelling van meerdere gewrichten, ’s nachts wakker worden van de pijn, langdurige vermoeidheid van onduidelijke origine, moeilijk functioneren ’s morgens, onverklaarbare koorts.

Lees meer over de verschillende soorten reumatische aandoeningen in onze brochures. Je vindt ze bij OVER REUMANET - PUBLICATIES.

Artritis

Artritis betekent zoveel als ontstekingsreuma. Er bestaan verschillende vormen van artritis. Deze aandoeningen komen vooral voor in gewrichten en pezen. Artritis kan acuut of chronisch zijn.   Lees meer...

Artritis psoriatica

Zie: Psoriasis artritis   Lees meer...

Artrose - Osteoartritis

Artrose of osteoartritis lijdt tot aantasting van één of meerdere gewrichten, waarbij het kraakbeen steeds dunner wordt of defecten vertoont en de gewrichten problemen krijgen om normaal te funktioneren.   Lees meer...

Bechterew, ziekte van

De ziekte van Bechterew (Spondylitis Ankylosans of afgekort SA) is een vorm van ontstekingsreuma, waarbij vooral de gewrichten van de rug, heupen en knieën ontstoken zijn. De wervelkolom wordt vaak progressief stijver.   Lees meer...

Behçet, ziekte van

De ziekte van Behçet is een chronische aandoening met ontstekingen die steeds terugkeren. Kenmerkend zijn oogontstekingen (uveïtis), grote aften en zweertjes in de mond en op de geslachtsdelen. Ook in andere delen van het lichaam kunnen ontstekingen ontstaan.   Lees meer...

Botontkalking (osteoporose)

De meest bekende en meest verspreide vorm van botproblemen is osteoporose, soms ook botontkalking genoemd. Deze aandoening komt vooral voor bij mensen boven de 55 jaar. Vrouwen in de menopause zijn een risicogroep. Chronisch inname van cortisone is eveneens een risico naast bv tekorten aan Vitamine D. Er is ook een erfelijke risicofactor.     Lees meer...

Bursitis

Bursitis is een ontsteking van de slijmbeurs ter hoogte van een gewricht vaak onder of ter hoogte van een pees. Deze slijmbeurs vervult een funktie bij het normaal bewegen van pees en gewricht.   Lees meer...

Carpale Tunnelsyndroom

De term Carpale Tunnelsyndroom, soms ook afgekort als CTS, wordt gebruikt bij een beknelling van de middelste zenuw (nervus medianus). Deze zenuw verloopt van de onderarm naar de handpalm via een tunnel die wordt gevormd door de handwortelbeentjes en een stevig peesblad (de dwarse polsband) aan de handpalmzijde van de pols.   Lees meer...

Chondrocalcinose

Chondrocalcinose, ook wel pseudojicht genoemd, is een reumatische aandoening waarbij kalkkristallen zich ophopen in en rond het gewricht.   Lees meer...

Costochondritis

Costochondritis veroorzaakt een pijnlijke ontsteking van het kraakbeen van de ribben. Dit kraakbeen bevindt zich onder andere aan de voorzijde van de borst waar het de ribben met het borstbeen verbindt, maar ook aan de rugzijde, waar de ribben aanhechten aan de wervelkolom. Het syndroom van Tietze en costochondritis liggen heel nauw samen. Beide aandoeningen hebben te maken met een ontsteking van het ribkraakbeen.   Lees meer...

CREST-syndroom

Het CREST-syndroom is een vorm van systeemsclerose. Het letterwoord CREST staat voor Calcinosis (kalkafzetting), Raynaud-fenomeen (zie ook aldaar), Esophagus (slokdarm) aantasting, Sclerodactylie (verharden van de huid ter hoogte van de vingers), Teleangiëctasieën (kleine, rode vlekjes). Meer over deze aandoening vind je bij Systeemsclerose.   Lees meer...

Dermatomyositis

Wanneer polymyositis samengaat met een bepaald soort huidontstekingen spreekt men van dermatomyositis (derma = huid). Naast huid- en spierontsteking kan ook een belangrijke ontstekingsreactie optreden thv de longen of zeldzamer thv bv de hartspier. Het is een systeemziekte of auto-immune bindweefselziekte.   Lees meer...

Dolichostenomelie

Dolichostenomelie of ziekte van Marfan is een aangeboren groeistoornis van het skelet. Kenmerkend zijn de opmerkelijke verlenging en het dunner worden van de beenderen van de vier ledematen. De daardoor ontstane misvormingen nemen af van de uiteinden van de ledematen naar de wortel toe. De misvormingen ontwikkelen zich dikwijls reeds vanaf de geboorte.  De ziekte van Marfan is een bindweefselaandoening.   Lees meer...

Enthesitis

Enthesitis is een ontsteking op de plaats waar een of meer pezen aan het bot vastzitten.   Lees meer...

Epicondylitis

Een tenniselleboog (epicondylitis lateralis) is een ontsteking van bepaalde spieren van de voorarm ter hoogte van hun aanhechtingsplaats aan de buitenzijde van de elleboog. Een golferselleboog (epicondylitis medialis) is een ontsteking van bepaalde spieren van de voorarm ter hoogte van hun aanhechtingsplaats aan de binnenzijde van de elleboog.   Lees meer...

Fibromyalgie

Fibromyalgie betekent letterlijk pijn ter hoogte van bindweefsel en spieren. De term beschrijft dus wat er aan de hand is. Belangrijk is te weten dat men nooit ontsteking vindt ter hoogte van spieren en bindweefsel. Het is wel een chronisch pijnprobleem dat heel verspreid opduikt in het lichaam.   Lees meer...

Forestier, ziekte van

Hyperostosis vertebralis of ziekte van Forestier: deze aandoening wordt ook wel DISH genoemd, dit is een afkorting van de Engelse naam: Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis. Deze bijzondere vorm van abnormale botvorming is geen ontsekingsziekte maar kenmerkend is abnormale/overvloedige botvorming thv de wervelzuil of ook thv ligamenten van gewrichten.   Lees meer...

Golferselleboog

Zie Epicondylitis.   Lees meer...

Hernia

Een hernia is een uitstulping van een tussenwervelschijf van de wervelkolom. Deze schokbreker tussen twee wervels kan naar achter toe uitbreken (uitpuilen). Deze komt dan terecht in het nauwe kanaal achteraan de wervels. In dit kanaal lopen de zenuwen die naar de benen gaan. Deze zenuwen worden geïrriteerd of verdrukt wat een uitstralende pijn en tintelingen veroorzaakt over het hele verloop van de zenuw, soms tot in de voet.   Lees meer...

Hyperostosis vertebralis

Zie: Ziekte van Forestier   Lees meer...

Ischias

Ischias is een pijnprobleem van de grote beenzenuw (nervus ischiadicus, heupzenuw of grote beenzenuw) maar soms wordt de naam gebruikt ook voor pijnproblemen van andere zenuwen die vanuit de rug naar de benen lopen. De nervus ischiadicus loopt van de lage rug via de heup en langs de achterkant van je been naar de voet. De diagnose van ischias en hernia worden wel eens door elkaar gehaald. Een hernia kan ischiaspijnn geven maar niet elke ischiaspijn is door een hernia veroorzaakt.      Lees meer...

Jicht

Jicht wordt gekenmerkt door een plots optredende hevige ontsteking van een gewricht. In 90 % van de gevallen ontsteekt de basis van de grote teen of een gewrichtje ter hoogte van de middenvoet. Vandaar de benaming 'het pootje'.    Lees meer...

Juveniele artritis (Kinderreuma)

Synoniemen zijn: Juveniele reuma, kinderreuma, jeugdreuma, Juveniele Idiopathische Artritis (JIA) Jeugdreuma is een verzamelnaam voor gewrichtsontstekingen bij kinderen. Juveniele reuma wordt ingedeeld in drie grote groepen, ieder met eigen presentatie en verschil in klachten. Juveniele reuma met systemisch begin: de vorm met algemene ziektesymptomen zoals koorts, huiduitslag, milt- en leververgroting en gewrichtszwelling.  De poly-articulaire vorm: waar vijf of meer gewrichten aangetast… Lees meer...

Kinderreuma

Zie: Juveniele artritis   Lees meer...

Lumbago

Lumbago (verschot, spit) is een meestal acuut optredende pijn in de lage rug.    Lees meer...

Lupus

Systemische lupus erythematosus (SLE) is een auto-immuunziekte die jouw huid, gewrichten en interne organen kan aantasten. Er bestaan verschillende vormen van lupus; elke vorm heeft zijn eigen verschijnselen en klachten: ofwel beperkt het zich tot de huid (huidlupus) ofwel breidt het uit tot alle organen (systeemlupus). De verschillende vormen zijn: Cutane lupus erythematodes (CDLE en SCLE) – alleen de huid is aangedaan Systemische lupus erythematodes (SLE) – allerlei organen kunnen… Lees meer...

Marfan, ziekte van

Zie: Dolichostenomelie   Lees meer...

MCTD

MCTD staat voor Mixed Connective Tissue Disease. Dit betekent gemengde bindweefselziekte. Patiënten vertonen symptomen van twee of meer bindweefselaandoeningen (lupus, systeemsclerose, dermatomyositis, vasculitis, ...).   Lees meer...

Myositis

Myositis bestaat vooral uit een veralgemeende spierontsteking en leidt tot uitgesproken spierzwakte en spierpijnen. Aantasting van de ademhalings- en/of hartspier kan ernstige moeilijkheden geven.    Zie ook Polymyositis en Dermatomyositis. Lees meer...

Osteoporose

De meest bekende en meest verspreide vorm van botprobleem is osteoporose, ook botontkalking genoemd. . Lees meer...

Paget, ziekte van

De ziekte van Paget is een aandoening van het beenderstelsel. Op sommige plaatsen zijn er haarden van zowel verhoogde afbraak als van aanmaak van been. Het nieuwe beenweefsel is echter onregelmatig van structuur en minder stevig opgebouwd. Daardoor ontstaan misvormingen. De kans op breuken neemt daar bij toe.    Lees meer...

Periartritis van de schouder

Periartritis van de schouder is een irritatie van het kapsel van het schoudergewricht (niet van het gewricht zelf). Ze kan een zekere verstijving van de schouder veroorzaken. Men spreekt in dat geval van een 'frozen shoulder'.    Lees meer...

Polymyalgia reumatica

Polymyalgia reumatica is een aandoening van ouderen die zich vooral presenteert met hevige pijn in de schouder- en bekkengordel vooral 's nachts en met lange stijfheid 's morgens. Vaak is er ook vermagering en er worden ontstekingsverschijnselen gevonden in het bloed. Ondanks het woord polymyalgia wat insinueert dat het een spierprobleem betreft werden er nooit spierafwijkingen gevonden.   Lees meer...

Polymyositis

Polymyositis bestaat vooral uit een veralgemeende spierontsteking en leidt tot uitgesproken spierzwakte en spierpijnen. Aantasting van de ademhalings- en/of hartspier kan ernstige moeilijkheden geven.    Een zeldzame en specifieke vorm van myositis treedt soms op bij inname van cholesterol verlagende medicijnen.   Lees meer...

Pseudojicht

Chondrocalcinose, ook wel pseudojicht genoemd, is een reumatische aandoening waarbij kalkkristallen zich ophopen in en rond het gewricht. Doordat het lichaam deze kristallen wil verwijderen, onstaat een ontsteking. Deze ontsteking veroorzaakt pijn, stijfheid en zwelling rond het gewricht.   Lees meer...

Psoriasis

Psoriasis is een huidaandoening die zich manifesteert door rode, ruw aanvoelende plekken, bedekt met witte schilfers. In een psoriasisletsel verloopt de celdeling in de groeilaag van de opperhuid vijf- tot achtmaal sneller dan normaal. Het is een chronische ziekte waarvan het verloop onvoorspelbaar is; periodes van verbetering en verslechtering wisselen elkaar af. Ongeveer één op drie patiënten met psoriasis doet een of andere vorm van artritis soms snel voorbijgaand, soms eerder chronisch… Lees meer...

Psoriasis artritis

Psoriasis Artritis is een vorm van ontstekingsreuma die voorkomt bij mensen met de huidziekte psoriasis. De ziekte veroorzaakt huidproblemen en gewrichtsklachten. Hoeveel last je van jouw huid en gewrichten hebt, kan verschillen. De ene keer kan jouw huid heel erg opspelen, terwijl je op een ander moment meer last van je gewrichten kunt hebben. Vaak gaat de huid de artritis vooraf qua symptomen, soms treden de symptomen gelijktijdig op en soms gaat artritis de huidsymptomen vooraf.… Lees meer...

Raynaud fenomeen

Het Raynaud fenomeen zorgt voor vernauwing van de bloedvaten in handen of tenen waardoor bij koude je vingers extreem wit worden en vervolgens rood en paarsblauw. Soms worden de vingers ook dik en stijf en krijg je pijn in je voeten.   Lees meer...

Reiter, ziekte van

De ziekte van Reiter wordt gekenmerkt door het samengaan van o.a.: urinewegontsteking (urethritis), darmontsteking (ileocolitis), artritis en/of oogvliesontsteking (conjunctivitis). Soms zijn er bijkomende ontstekingen ter hoogte van de achillesspees, de huid, slijmvliezen van de mond. Meestal is er een infectie aan de basis, soms kan deze niet of niet meer aangetoond op moment van de presentatie. Het is een vorm van reactieve artritis.  Een dergelijke aandoening is meestal voorbijgaand maar… Lees meer...

Repetitive Strain Injury (RSI)

Bij herhaalde kleine of grote krachtinspanningen en belastende houdingen kunnen klachten optreden aan rug, nek, schouder, arm en hand. Dit verschijnsel, ook RSI genoemd, ontstaat dikwijls bij kleine regelmatig terugkomende bewegingen vooral thv de armen.   Lees meer...

Reumatoïde artritis

Reumatoïde artritis (RA) is een chronische inflammatoire systemische aandoening waarbij ontstekingen van de gewrichten op de voorgrond staan. Het betreft een chronische, symmetrische poly­artritis van vooral pols-, hand- en voetgewrichten die leidt tot zwelling, pijn, stijfheid, radiologische schade en functieverlies indien ze niet tijdig onder controle wordt gebracht. Ongeveer 0.8 tot 1 % van d bevolking heeft deze aandoening en er is een lichte erfelijke voorbeschiktheid. Lees meer...

Reuscelarteritis

  Reuscelarteriitis, giant cell arteritis (GCA) of arteriitis temporalis. Bij deze vorm van vasculitis is er een ontsteking van de grote en middelgrote slagaders.     Lees meer...

SAPHO-syndroom

S A P H O is een letterwoord en staat voor: Synovitis, ontsteking van de gewrichtskapsels, artritis, Acné, een huidaandoening, puisten op het gelaat of de rug, Pustulosis, een huidaandoening met vorming van pustels/blaren op handpalmen en voetzolen, Hyperostose, een abnormale woekering, vergroeiing van het bot, Osteïtis, ontsteking van het bot, meest voorkomend rond de sacroilliacale (heiligbeen-bekken) gewrichten alsook in de wervelzuil maar soms ook thv de lange beenderen. De oorzaak is niet… Lees meer...

Sclerodermie

Zie systeemsclerose.   Lees meer...

Sjögren-syndroom

Het Sjögren-syndroom is een ziekte waarbij de traan- en speekselklieren chronisch ontstoken geraken, waardoor verminderde afscheiding van tranen en speeksel ontstaat, met mogelijk klachten van droge ogen en droge mond. Het Sjögren-syndroom kan alleen voorkomen en heet dan primair Sjögren-syndroom . Het kan ook voorkomen in het kader van een andere auto-immuunziekte en wordt dan secundair Sjögren-syndroom genoemd.  Droge ogen en droge mond kunnen ook voorkomen buiten het Sjögren syndroom (ouder… Lees meer...

SLE

SLE is de afkorting voor Systemische lupus erythematodes. Zie lupus voor meer informatie. Lees meer...

Spondylitis ankylosans

Spondylitis Ankylosans (afgekort SA of SpA, ook wel de ziekte van Bechterew genoemd) is een vorm van ontstekingsreuma, waarbij vooral de gewrichten van de rug, heupen en knieën ontstoken zijn. De wervelkolom wordt soms progressief stijver en met een typische houdingsverandering. Deze ziekte begint vaak tussen 15 en 35 jaar en treft meer mannen dan vrouwen.   Lees meer...

Still, ziekte van

De ziekte van Still is een aandoening die vooral op kinderleeftijd maar ook op jong-volwassen leeftijd (Adult-Still) voorkomt. Men heeft onverklaarbare koorts in combinatie met keelpijn, gewrichtspijnen en gewrichtsontstekingen en een zalmkleurige huidrash. Soms ook vergrote lever en milt. In de kinderleetijd komt dit overeen met juveniele artritis (zie ook aldaar) met systemisch begin.   Lees meer...

Systeemsclerose

Systeemsclerose is een veralgemeende auto-immuunziekte die verharding van het bindweefsel veroorzaakt (sclerose), vooral ter hoogte van de huid, soms ook het maag- en darmstelsel, de longen en de nieren. Tezelfdertijd treedt vernauwing op van kleine bloedvaatjes.   Lees meer...

Tenniselleboog

Zie epicondylitis. Lees meer...

Tietze, Syndroom van

Het syndroom van Tietze is een aandoening aan het kraakbeen in jouw borstkas. Kraakbeen is veerkrachtig weefsel dat jouw borstbeen verbindt met je ribben. Het zorgt ervoor dat jouw borstkas kan bewegen als je in- en uitademt. Bij het syndroom van Tietze zwelt dit kraakbeen op (meestal een beperkte ontsteking). Het is pijnlijk maar meestal in de tijd beperkt en gaat niet gepaard met ernstige complicaties..     Lees meer...

Vasculitis

Vasculitis betekent ontsteking van de bloedvaten waarbij zowel de slagaders, de aders als de capillairen (kleine bloedvaten) aangetast worden.   Lees meer...