Actueel

Actualiteit over werken met een reumatische aandoening

 

Op deze pagina vind je de laatste nieuwigheden over werken met een reumatische aandoening.

Klik op de titels voor meer informatie. 

 

Zijn er nog zaken die je zeker gepubliceerd wil zien op deze pagina, geef dan zeker een seintje aan de ReumaCoach van ReumaNet via anja@reumanet.be!

 

 

ReumaNets patiëntexpert tewerkstelling en gecertificeerd Return To Work Coördinator Anja Marchal gaat op zoek naar verhalen rond werken met reumatische aandoeningen.

Werken met een reumatische aandoening is niet altijd even makkelijk. Hoe doen andere mensen met reuma dat? Zijn er veel aanpassingen nodig op de werkvloer? Wat vinden zij dat voor hen het beste werkt? En ook: wat vindt hun werkgever ervan? 

 

   

 

   Lees hier het interview met Jahel Roels, optometriste bij Hans Anders

 

 

 

 

 

    Lees hier het interview met Graziella Cali, HR manager bij Hans Anders

 

 

 

 

 

  Lees hier het interview met Helga Candel, zorgcoördinator in een rust- en verzorgingstehuis

16 februari 2021

 

Het Vlaams PatiëntenPlatform (VPP) en Trefpunt Zelfhulp lanceren de toolbox ‘Hoe communiceer ik over mijn ziekte op het werk?’

Specifiek voor mensen die langdurig ziek zijn en terug stappen willen zetten naar werk, heeft het VPP en Trefpunt Zelfhulp een toolbox ontwikkeld. Deze toolbox bestaat uit een folder met communicatietips voor werknemers, een folder met communicatietips voor werkgevers en een vorming met bijhorend werkboek.

Voor wie?
Ben je langdurig ziek en wil je stappen zetten naar werk, dan kan je je inschrijven voor deze vorming, waarbij de uitwisseling tussen lotgenoten en het leren van elkaar centraal staat. De vorming focust zich vooral op communicatie, specifiek tijdens 3 belangrijke momenten: de periode van afwezigheid, het moment van werkhervatting en ten slotte enkele weken later.

Hoe praktisch?
Deze vorming richt zich naar patiëntenorganisaties, al dan niet lid van VPP. Ben je langdurig ziek en heb je interesse in deze vorming, dan kan je aan de patiëntenorganisatie waarvan je lid bent vragen deze opleiding te organiseren. Patiëntenorganisaties kunnen zelf natuurlijk ook het initiatief nemen om een dergelijke vorming te organiseren.
Normaliter gaat deze vorming fysiek door en wordt er gewerkt met groepen. Tijdens deze Coronatijden echter, wordt de vorming momenteel individueel en digitaal aangeboden: je kan je inschrijven voor een kennismakingssessie van één uur, waarbinnen je al aan de slag kan met oefeningen en waar je ook belangrijke tips mee krijgt. 

Materiaal?
Beide folders met communicatietips (voor werknemers en werkgevers) kan je gratis verkrijgen via de website van VPP. Het werkboek is enkel beschikbaar voor deze patiënten die de vorming volgen. 

Meer informatie?
www.vlaamspatientenplatform.be

30 november 2020

 

Op donderdag 26 november 2020 vond de webinar plaats rond het eindrapport 'ReumaWerkt: werken met een reumatische aandoening'.

Tijdens dit digitale infomoment lichtte Anja Marchal, gecertificeerd Return to Workcoördinator en Patiënt Expert Reuma&Werk, de eindresultaten van haar tweejarig onderzoek rond werken met reuma toe.

Geïnteresseerden kunnen de webinar (her)bekijken via deze link.

 

Meer informatie over dit eindrapport kan u vinden via deze link, evenals in het artikel hieronder: "Eindrapport ReumaWerkt: werken met een reumatische aandoening".

 

Suggesties gebracht tijdens de webinar zijn meegenomen naar deze website. Zo is de benaming van 'dienst arbeidsbeperking' van VDAB aangepast naar de recentere naam van de dienst: dienst TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (Dienst TOM) en is de link naar de webinar van Grip vzw rond 'Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen' toegevoegd. Ook hier vind je de link naar deze infosessie, die plaatsvond op 16 november 2020.

Heb je nog vragen, bemerkingen, mogelijkheden tot samenwerking,… ? Contacteer me dan via anja@reumanet.be of tijdens het telefonisch permanentie-moment: elke dinsdag en donderdag tussen 11 uur en 13 uur op 0470/329 457

17 november 2020

 

Gedurende twee jaar werkte ReumaCoach Anja Marchal aan een studie die de valkuilen rond werken met reuma moest blootleggen.

Anja Marchal, de ReumaCoach van ReumaNet helpt, geheel vrijblijvend, iedereen die vragen heeft rond werken met reuma. Enkele jaren geleden volgde zij een opleiding bij het RIZIV tot Disability Manager/Return to work coördinator, waardoor ze nog beter op de hoogte is van wat de regelgevingen en mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt. In dit kader werd, samen met het RIZIV, een nieuw project opgezet. Van januari 2018 tot en met oktober 2019 werd iedereen die contact opnam met de ReumaCoach gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek ‘ReumaWerkt: werken met een reumatische aandoening’.

 

127 mensen namen deel aan het onderzoek dat bestond uit het invullen van digitale enquêtes. Daarnaast ontwikkelde ReumaNet een enquête specifiek voor hulpverleners.  79 mensen vulden deze in: voornamelijk reumatologen, reumaverpleegkundigen en andere zorgverleners binnen de reumatologie. 
Alle resultaten werden gebundeld in een lijvig rapport dat vrij te verkrijgen is via deze link. Een printvriendelijke versie vind je hier. Klik hier voor de Franstalige versie.

We vatten de belangrijkste punten graag voor jullie samen.

 

Het eindrapport vermeldt vier grote besluiten:

1. INFORMATIE

 • In België is er al heel wat informatie beschikbaar over werken met een arbeidsbeperking. Deze informatie is evenwel te complex, moeilijk terug te vinden en niet aangepast aan de specifieke noden van mensen met een reumatische aandoening. 
 • Zorgverleners willen informatie bieden over tewerkstelling en dan voornamelijk via de reumaverpleegkundige, reumatoloog, sociale dienst of de reumacoach van ReumaNet. Het is echter niet altijd duidelijk waar ze correcte informatie over werken met reuma kunnen vinden. 
 • 54% van de zorgverleners geeft aan enkel informatie over werken met reuma te bieden indien de patiënt er zelf om vraagt.

Besluit 1: Er is nood aan specifieke tools en ondersteuning op vlak van informatie voor mensen met reuma in kader van werk. Daarnaast moet het thema ‘werken met reuma’ een duidelijkere plaats krijgen tijdens de consultaties.

2. NODEN EN HULPBRONNEN

 • Fysieke beperkingen, geen of beperkte aanpassingsmogelijkheden op de werkvloer, onbegrip, vermoeidheid en barrières met betrekking tot de wetgeving zijn de grootste obstakels op de werkvloer voor mensen met een reumatische aandoening.
 • De mogelijkheid tot aanpassen van aantal uren, een andere taak- en functie-inhoud en aangepast materiaal worden als ondersteunend ervaren op de werkvloer. Het inzetten van de Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen en de mogelijkheid tot toegelaten arbeid worden eveneens ervaren als positieve factoren in het kader van professionele re-integratie.

Besluit 2: Er is nood aan specifieke, aangepaste maatregelen en ondersteuning op de werkvloer voor mensen met een reumatische aandoening. De bestaande maatregelen en ondersteuning moeten worden uitgebreid en meer geüniformeerd over sectoren en regio’s zodat de kans op jobbehoud of terugkeer naar de job wordt vergroot.

3. PATIENT EXPERTISE
De ReumaCoach van ReumaNet is zelf reumapatiënt en opgeleid als patiënt expert bij ReumaNet. 

 • Mensen voelden zich begrepen, hadden geen schrik om hun situatie uit de doeken te doen, kregen soms opnieuw moed en perspectief om terug stappen te zetten naar werk. Men had het gevoel dat de aandoening serieus werd genomen en de klachten niet werden geminimaliseerd. Er werd aangegeven minder ‘schrik’ te hebben tijdens de gesprekken, wat leidde tot open dialogen.
 • 80% van de patiënten gaf een tevredenheidsscore van 7/10 of meer. 82% gaf aan de dienstverlening van de ReumaCoach aan te bevelen aan anderen.

Besluit 3: Ondersteuning vanuit ervaringsdeskundigheid en patiënt expertise wordt ervaren als een meerwaarde.

4. DISABILITY MANAGEMENT
De ReumaCoach van ReumaNet volgde de opleiding ‘Return to Work Coordinator’, georganiseerd door het RIZIV en behaalde de certificering. Tijdens de coaching werkte ze via de principes van disability management, waarbij een proactieve aanpak centraal staat met als hoogste doel werkbehoud of zo snel mogelijk terug aan het werk. De focus tijdens dergelijke begeleiding ligt op het bekijken van de medische diagnose in een ruimere bio-psycho-sociale context. Het werken op maat en het ‘kunnen’ van iemand staan centraal.

 • ReumaNet bereikte vooral mensen die nog aan het werk waren of reeds startten met toegelaten activiteit. Mensen willen zich zo goed mogelijk informeren VOORDAT ze uitvallen op de werkvloer. 
 • 37% van de mensen die contact opnamen met de ReumaCoach kreeg een individuele ondersteuning op maat. De overige mensen konden ondersteund worden op een meer algemene manier: doorverwijzing naar bestaande diensten, uitleg over mogelijkheden en ondersteuning en praktische tips en informatie.

Besluit 4: Werken via de principes van disability management loont. Er wordt immers gewerkt op maat, met focus op de noden en evenzeer het ‘kunnen’ van de persoon, steeds in communicatie met zijn/haar context.

 

Uit het onderzoek kunnen we besluiten dat er reeds ondersteuning voorhanden is in België voor mensen die beperkingen ervaren op de werkvloer. Evenwel is deze informatie niet makkelijk terug te vinden, te complex en niet voldoende duidelijk. Bovendien zijn de ondersteuningsmogelijkheden verschillend, afhankelijk van de regio waar je woont en de job die je uitvoert (privé, zelfstandige, ambtenaar binnen verschillende overheidsstructuren) en niet voldoende aangepast aan de noden van mensen met een reumatische aandoening. 
Elke persoon heeft eigen noden en een ondersteuning in kader van professionele re-integratie dient bekeken te worden in een ruimere bio-psycho-sociale context: er moet ruimer gekeken worden dan enkel naar de diagnose die werd gesteld.

 

Het afronden van de studie betekent niet het einde van het ReumaCoach-verhaal. Anja bundelde de meest voorkomende vragen en noden op deze website van ReumaNet. Je kan deze informatie makkelijk terugvinden onder subtitel 'Werk en reuma'. Verder blijft ze ondersteuning bieden via individuele contacten, infosessies en workshops. “Het is mijn passie om obstakels onder de aandacht te brengen, maar vooral om samen te zoeken naar mogelijke oplossingen en verbetervoorstellen”, legt ze uit. “We zijn er niet alleen voor mensen die al problemen hebben op de werkvloer. Idealiter ontvangt iedereen die een diagnose krijgt onmiddellijk de juiste info en doorverwijzing over mogelijke stappen op vlak van werk. We maken er werk van!”

Heb jij vragen rond werken met een reumatische aandoening? Contacteer dan vrijblijvend de ReumaCoach via anja@reumanet.be 

 

Anja organiseert op donderdag, 26 november om 14 uur een infomoment waarop ze de resultaten van dit eindrapport zal toelichten. Tijdens dit digitaal moment is er eveneens ruimte voor vragen. Inschrijven is gratis maar wel verplicht en kan via deze link

4 augustus 2020

Ben je arbeidsongeschikt en krijg je een ziekte-uitkering via het ziekenfonds, dan is het ook mogelijk om via interimcontract terug aan het werk te gaan.

Dit kan zowel deeltijds als voltijds. Ook kan dit in kader van toegelaten activiteit/deeltijdse werkhervatting omwille van medische redenen. In principe kan dit zelfs als je nog verbonden bent aan een arbeidscontract, mits toestemming van de werkgever en natuurlijk ook van de adviserend arts van je ziekenfonds. Je kan dit op eigen initiatief opnemen, of je kan je hierbij laten ondersteunen door VDAB, GTB of loopbaancoaches. (Voor meer uitleg rond deze ondersteuning en gedeeltelijke werkhervatting omwille van medische redenen, klik dan op deze link.)

In bepaalde regio's, startte VDAB in samenwerking met de interimsector en het RIZIV (RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering) het initiatief IN-STAP. Meer informatie vind je in onderstaande video of in deze flyer.

 

30 april 2020

 

Vanaf maandag 4 mei 2020 geeft de veiligheidsraad groen licht om terug aan het werk te gaan. Een hele waslijst aan veiligheidsvoorschriften is opgesteld en er heersen toch wel wat bezorgdheden.

Vanuit reumatologie wordt aangegeven dat mensen het werk kunnen hervatten als dit kan volgens de behandelende arts én als de werkomgeving voldoende veiligheid kan waarborgen. Wat deze voorstellen tot maatregelen op de werkvloer zelf precies zijn, kan je terugvinden in deze brochure: klik hier. Zeker de moeite waard om deze even door te nemen, zowel voor werknemers als voor werkgevers!

 

In het algemeen gelden zeker volgende maatregelen:

- bij voorkeur blijft men thuis werken 

- vermijd niet-essentiële verplaatsingen

- hou voldoende afstand op de werkvloer en doe een mondmasker aan waar deze afstand niet bewaard kan blijven

- was voldoende je handen

- ontsmet zoveel mogelijk de ruimte en zeker klinken en materiaal dat regelmatig door anderen wordt aangeraakt

- ventileer de ruimte waarin je je bevindt zoveel mogelijk

- geef geen handen, ga niet kussen en knuffelen. Vermijd dus lichamelijk contact

- kies zoveel mogelijk voor trappen in plaats van liften

- vermijd zoveel mogelijk spitsuren; probeer zoveel mogelijk op verschillende uren dan deze van je collega's toe te komen en te vertrekken

- verplaats je liefst te voet, met de fiets of met eigen vervoer. Ga je met het openbaar vervoer: draag een mondmasker en vermijd ook hier piekuren

- ben je ziek, blijf dan thuis of keer zo snel mogelijk terug naar huis en contacteer je arts

- ...

Heb je twijfels of je het werk wel voldoende veilig kan hervatten omwille van je reumatische aandoening, neem dan zeker contact op met je behandelende arts om dit te bespreken. Er is sprake van een specifieke ziekte-attest waarop je arts kan attesteren dat je omwille van gezondheidsredenen het werk niet kan hervatten. Deze attesten zouden dan ook recht maken op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Neem dus zeker contact op met je arts bij twijfel!

06/04/2020

 

Artikel uit de nieuwsbrief van het Vlaams PatiëntenPlatform van vrijdag, 3 april 2020, aangevuld met informatie vanuit het RijksInstituut voor Ziekte- en Invaliditeit (RIZIV). Klik hier voor meer informatie.

 

Op welke uitkering heb je recht als je moet stoppen met je gedeeltelijke werkhervatting tijdens je arbeidsongeschiktheid?

In het kader van de coronamaatregelen zijn veel ondernemingen verplicht om hun activiteit geheel of gedeeltelijk stop te zetten en de toekenning van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor hun werknemers aan te vragen. Als je arbeidsongeschikt bent erkend en je gedeeltelijk het werk hervatte met de toelating van de adviserend arts, heb je recht op een uitkering. De toekenning van de tijdelijke werkloosheidsuitkering zal afhangen van het volume en de aard van je gedeeltelijke werkhervatting.

 
Het normale volume van jouw werkhervatting is meer dan 1/5 (20%)
 
Als het normale volume van jouw werkhervatting meer dan 1/5 (20 %) is, is het mogelijk om een werkloosheidsuitkering te krijgen als je volledig of gedeeltelijk de uitoefening van deze activiteit moet stopzetten. Deze werkloosheidsuitkering zal te combineren zijn met de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Je uitkering zal verminderd blijven zoals vóór je de activiteit volledig of gedeeltelijk stopzette. Je inkomensverlies zal hier evenredig zijn met de vermindering bij werknemers die op tijdelijke werkloosheid vallen en die dus niet arbeidsongeschikt zijn.
 
Het volume van jouw werkhervatting is minder dan 1/5
 
Als het normale volume van jouw werkhervatting niet meer dan 1/5de is, is de toekenning van een werkloosheidsuitkering niet mogelijk. Je behoudt wel je volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering. Je totale inkomen zal dalen, maar deze daling zal minder uitgesproken zijn omdat het om een klein werkvolume ging en het daaraan gekoppelde loon ook lager is.

Tijdelijke werkloosheid en toegelaten arbeid buiten het normale arbeidscircuit, in een maatwerkbedrijf of sociale werkplaats:

Als je jouw aangepaste activiteit buiten het normale arbeidscircuit in een maatwerkbedrijf of sociale werkplaats (paritair comité 327) verricht, zal je enkel jouw volledige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen behouden, onafhankelijk het volume van deze aangepaste activiteit (geen toekenning van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen aan jou mogelijk).

 
Meer info?

 

Op dinsdag, 17 maart 2020 formuleerde de KBVR (Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologen) nieuwe aanbevelingen in kader van het Coronavirus. Volgende richtlijnen werden geformuleerd in kader van werken met een reumatische aandoening:

 

"Ga niet werken als je je ziek voelt
Personen die zich ziek voelen moeten thuis blijven van het werk en dit om het risico te verminderen dat ze anderen besmetten. Neem telefonisch contact op met je huisarts voor een attest. Mochten er aanwijzingen zijn dat het kan gaan om een Corona-infectie, dan zal de huisarts aanwijzen welke stappen moeten worden genomen.

Bijkomende adviezen bij vermoeden van een infectie

 • Blijf uit de buurt van andere mensen of draag een masker om besmetting van anderen te voorkomen (zeker ouderen en mensen uit de risicogroep)
 • Hou voldoende afstand van andere personen
 • Verlucht regelmatig de woning
 • Was jouw handen regelmatig en zeker na het hoesten/niezen/snuiten
 • Deel geen voorwerpen met anderen (glazen, bestek, …)
 • Gebruik een ontsmettend schoonmaakproduct om oppervlakten te reinigen

Mogen niet-zieke personen met een verminderde immuniteit gaan werken?
Op dit ogenblik is er geen systematische aanbeveling voor mensen met een verminderde immuniteit (ongeacht de reden voor deze immuniteitsverandering) om preventief thuis te blijven van het werk. Zo veel als mogelijk wordt thuiswerken gestimuleerd. Op het werk dienen de algemene hygiënische maatregelen zo strikt als mogelijk te worden gerespecteerd.
Wel kan het zijn dat de werkgever bijzondere maatregelen treft voor personeel in risicogroepen (bvb een chronische aandoening, verminderde immuniteit). Zo kunnen in overleg met de werkgever jobaanpassingen worden overeengekomen om het risico op contact met corona-patiënten te verminderen. Indien de werkgever dit vraagt, kan de behandelende arts hiervoor een attest opmaken."

De volledige aanbevelingen vind je via deze link.

Op donderdagavond, 10 oktober 2019 vond het Reumacafé plaats rond het onderzoek ‘ReumaWerkt: Werken met een reumatische aandoening’.

 

Iets meer dan 50 mensen tekenden present in het ReumaHuis.
Anja Marchal, ReumaCoach van ReumaNet, startte met een toelichting rond de voorlopige resultaten uit het onderzoek ‘ReumaWerkt’.

Daarna kwamen belangrijke sprekers van het werkveld rond professionele re-integratie aan het woord:

Saskia Decuman (Expert Onderzoek en Ontwikkeling, Algemene dienst voor uitkeringen van het RIZIV), Eline Bruneel (Beleidsmedewerker van het Vlaams PatiëntenPlatform), dokter Berkein (Voorzitter WVV en Arts-Directeur van de Socialistische Mutualiteiten), dokter Vrielynck (Teamleader Arbeidsgeneeskunde Brugge-Kust van Liantis) en Eva D’hauwer (Bijblijfconsulente ACV Brussel-Halle-Vilvoorde).

Het werd een zeer interessante avond. Niet alleen konden er vragen worden gesteld, ook werd er live gestreamd en werden de uiteenzettingen opgenomen. Deze opnames konden bekeken worden tijdens het virtueel symposium en kunnen ook hier geconsulteerd worden, door te klikken op de naam van de spreker. Naast de sprekers vind je ook een link naar de volledige uiteenzetting (powerpoints):

 

Anja Marchal, ReumaCoach - de volledige powerpoint vind je hier.

dr Saskia Decuman - de volledige powerpoint vind je hier.

Eline Bruneel - de volledige powerpoint vind je hier.

dr Berkein - de volledige powerpoint vind je hier.

dr Vrielynck - de volledige powerpoint vind je hier.

Eva D'hauwer - de volledige powerpoint vind je hier.