Actueel

Actualiteit over werken met een reumatische aandoening

 

Op deze pagina vind je de laatste nieuwigheden over werken met een reumatische aandoening.

Klik op de titels voor meer informatie. 

 

Zijn er nog zaken die je zeker gepubliceerd wil zien op deze pagina, geef dan zeker een seintje aan de ReumaCoach van ReumaNet via anja@reumanet.be!

 

 

4 augustus 2020

Ben je arbeidsongeschikt en krijg je een ziekte-uitkering via het ziekenfonds, dan is het ook mogelijk om via interimcontract terug aan het werk te gaan.

Dit kan zowel deeltijds als voltijds. Ook kan dit in kader van toegelaten activiteit/deeltijdse werkhervatting omwille van medische redenen. In principe kan dit zelfs als je nog verbonden bent aan een arbeidscontract, mits toestemming van de werkgever en natuurlijk ook van de adviserend arts van je ziekenfonds. Je kan dit op eigen initiatief opnemen, of je kan je hierbij laten ondersteunen door VDAB, GTB of loopbaancoaches. (Voor meer uitleg rond deze ondersteuning en gedeeltelijke werkhervatting omwille van medische redenen, klik dan op deze link.)

In bepaalde regio's, startte VDAB in samenwerking met de interimsector en het RIZIV (RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering) het initiatief IN-STAP. Meer informatie vind je in onderstaande video of in deze flyer.

 

30 april 2020

 

Vanaf maandag 4 mei 2020 geeft de veiligheidsraad groen licht om terug aan het werk te gaan. Een hele waslijst aan veiligheidsvoorschriften is opgesteld en er heersen toch wel wat bezorgdheden.

Vanuit reumatologie wordt aangegeven dat mensen het werk kunnen hervatten als dit kan volgens de behandelende arts én als de werkomgeving voldoende veiligheid kan waarborgen. Wat deze voorstellen tot maatregelen op de werkvloer zelf precies zijn, kan je terugvinden in deze brochure: klik hier. Zeker de moeite waard om deze even door te nemen, zowel voor werknemers als voor werkgevers!

 

In het algemeen gelden zeker volgende maatregelen:

- bij voorkeur blijft men thuis werken 

- vermijd niet-essentiële verplaatsingen

- hou voldoende afstand op de werkvloer en doe een mondmasker aan waar deze afstand niet bewaard kan blijven

- was voldoende je handen

- ontsmet zoveel mogelijk de ruimte en zeker klinken en materiaal dat regelmatig door anderen wordt aangeraakt

- ventileer de ruimte waarin je je bevindt zoveel mogelijk

- geef geen handen, ga niet kussen en knuffelen. Vermijd dus lichamelijk contact

- kies zoveel mogelijk voor trappen in plaats van liften

- vermijd zoveel mogelijk spitsuren; probeer zoveel mogelijk op verschillende uren dan deze van je collega's toe te komen en te vertrekken

- verplaats je liefst te voet, met de fiets of met eigen vervoer. Ga je met het openbaar vervoer: draag een mondmasker en vermijd ook hier piekuren

- ben je ziek, blijf dan thuis of keer zo snel mogelijk terug naar huis en contacteer je arts

- ...

Heb je twijfels of je het werk wel voldoende veilig kan hervatten omwille van je reumatische aandoening, neem dan zeker contact op met je behandelende arts om dit te bespreken. Er is sprake van een specifieke ziekte-attest waarop je arts kan attesteren dat je omwille van gezondheidsredenen het werk niet kan hervatten. Deze attesten zouden dan ook recht maken op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Neem dus zeker contact op met je arts bij twijfel!

06/04/2020

 

Artikel uit de nieuwsbrief van het Vlaams PatiëntenPlatform van vrijdag, 3 april 2020, aangevuld met informatie vanuit het RijksInstituut voor Ziekte- en Invaliditeit (RIZIV). Klik hier voor meer informatie.

 

Op welke uitkering heb je recht als je moet stoppen met je gedeeltelijke werkhervatting tijdens je arbeidsongeschiktheid?

In het kader van de coronamaatregelen zijn veel ondernemingen verplicht om hun activiteit geheel of gedeeltelijk stop te zetten en de toekenning van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht voor hun werknemers aan te vragen. Als je arbeidsongeschikt bent erkend en je gedeeltelijk het werk hervatte met de toelating van de adviserend arts, heb je recht op een uitkering. De toekenning van de tijdelijke werkloosheidsuitkering zal afhangen van het volume en de aard van je gedeeltelijke werkhervatting.

 
Het normale volume van jouw werkhervatting is meer dan 1/5 (20%)
 
Als het normale volume van jouw werkhervatting meer dan 1/5 (20 %) is, is het mogelijk om een werkloosheidsuitkering te krijgen als je volledig of gedeeltelijk de uitoefening van deze activiteit moet stopzetten. Deze werkloosheidsuitkering zal te combineren zijn met de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Je uitkering zal verminderd blijven zoals vóór je de activiteit volledig of gedeeltelijk stopzette. Je inkomensverlies zal hier evenredig zijn met de vermindering bij werknemers die op tijdelijke werkloosheid vallen en die dus niet arbeidsongeschikt zijn.
 
Het volume van jouw werkhervatting is minder dan 1/5
 
Als het normale volume van jouw werkhervatting niet meer dan 1/5de is, is de toekenning van een werkloosheidsuitkering niet mogelijk. Je behoudt wel je volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering. Je totale inkomen zal dalen, maar deze daling zal minder uitgesproken zijn omdat het om een klein werkvolume ging en het daaraan gekoppelde loon ook lager is.

Tijdelijke werkloosheid en toegelaten arbeid buiten het normale arbeidscircuit, in een maatwerkbedrijf of sociale werkplaats:

Als je jouw aangepaste activiteit buiten het normale arbeidscircuit in een maatwerkbedrijf of sociale werkplaats (paritair comité 327) verricht, zal je enkel jouw volledige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen behouden, onafhankelijk het volume van deze aangepaste activiteit (geen toekenning van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen aan jou mogelijk).

 
Meer info?

 

Op dinsdag, 17 maart 2020 formuleerde de KBVR (Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologen) nieuwe aanbevelingen in kader van het Coronavirus. Volgende richtlijnen werden geformuleerd in kader van werken met een reumatische aandoening:

 

"Ga niet werken als je je ziek voelt
Personen die zich ziek voelen moeten thuis blijven van het werk en dit om het risico te verminderen dat ze anderen besmetten. Neem telefonisch contact op met je huisarts voor een attest. Mochten er aanwijzingen zijn dat het kan gaan om een Corona-infectie, dan zal de huisarts aanwijzen welke stappen moeten worden genomen.

Bijkomende adviezen bij vermoeden van een infectie

  • Blijf uit de buurt van andere mensen of draag een masker om besmetting van anderen te voorkomen (zeker ouderen en mensen uit de risicogroep)
  • Hou voldoende afstand van andere personen
  • Verlucht regelmatig de woning
  • Was jouw handen regelmatig en zeker na het hoesten/niezen/snuiten
  • Deel geen voorwerpen met anderen (glazen, bestek, …)
  • Gebruik een ontsmettend schoonmaakproduct om oppervlakten te reinigen

Mogen niet-zieke personen met een verminderde immuniteit gaan werken?
Op dit ogenblik is er geen systematische aanbeveling voor mensen met een verminderde immuniteit (ongeacht de reden voor deze immuniteitsverandering) om preventief thuis te blijven van het werk. Zo veel als mogelijk wordt thuiswerken gestimuleerd. Op het werk dienen de algemene hygiënische maatregelen zo strikt als mogelijk te worden gerespecteerd.
Wel kan het zijn dat de werkgever bijzondere maatregelen treft voor personeel in risicogroepen (bvb een chronische aandoening, verminderde immuniteit). Zo kunnen in overleg met de werkgever jobaanpassingen worden overeengekomen om het risico op contact met corona-patiënten te verminderen. Indien de werkgever dit vraagt, kan de behandelende arts hiervoor een attest opmaken."

De volledige aanbevelingen vind je via deze link.

Op donderdagavond, 10 oktober 2019 vond het Reumacafé plaats rond het onderzoek ‘ReumaWerkt: Werken met een reumatische aandoening’.

 

Iets meer dan 50 mensen tekenden present in het ReumaHuis.
Anja Marchal, ReumaCoach van ReumaNet, startte met een toelichting rond de voorlopige resultaten uit het onderzoek ‘ReumaWerkt’.

Daarna kwamen belangrijke sprekers van het werkveld rond professionele re-integratie aan het woord:

Saskia Decuman (Expert Onderzoek en Ontwikkeling, Algemene dienst voor uitkeringen van het RIZIV), Eline Bruneel (Beleidsmedewerker van het Vlaams PatiëntenPlatform), dokter Berkein (Voorzitter WVV en Arts-Directeur van de Socialistische Mutualiteiten), dokter Vrielynck (Teamleader Arbeidsgeneeskunde Brugge-Kust van Liantis) en Eva D’hauwer (Bijblijfconsulente ACV Brussel-Halle-Vilvoorde).

Het werd een zeer interessante avond. Niet alleen konden er vragen worden gesteld, ook werd er live gestreamd en werden de uiteenzettingen opgenomen. Deze opnames konden bekeken worden tijdens het virtueel symposium en kunnen ook hier geconsulteerd worden, door te klikken op de naam van de spreker. Naast de sprekers vind je ook een link naar de volledige uiteenzetting (powerpoints):

 

Anja Marchal, ReumaCoach - de volledige powerpoint vind je hier.

dr Saskia Decuman - de volledige powerpoint vind je hier.

Eline Bruneel - de volledige powerpoint vind je hier.

dr Berkein - de volledige powerpoint vind je hier.

dr Vrielynck - de volledige powerpoint vind je hier.

Eva D'hauwer - de volledige powerpoint vind je hier.