Sociale hulpverlening

Sociale dienstverlening voor chronisch zieken: waar heb je recht op?

Er bestaan heel wat financiële, sociale en fiscale voordelen, waar sommige mensen met chronische reumatische aandoeningen van kunnen genieten. Het is niet makkelijk om je weg te vinden in het kluwen van de bestaande maatregelen. Ze zijn vaak onvoldoende gekend of de evaluatie- en erkenningscriteria zijn niet altijd duidelijk. We trachten je wegwijs te maken.

Tip! Weet dat je steeds terecht kan bij de sociale dienst van jouw mutualiteit om uit te zoeken of je in aanmerking komt voor bepaalde voordelen. De maatschappelijk werker van deze dienst zal jou naast correcte informatie ook verder kunnen helpen bij de aanvraag van bepaalde maatregelen indien jij hiervoor in aanmerking komt.

Daarnaast geeft de website www.rechtenverkenner.be een volledig overzicht van mogelijke maatregelen waarop je recht kan maken in België.

 
 

Financiële, fiscale en sociale ondersteunende maatregelen

In het expertrapport ‘Allen actief … ook met reuma deel 2’ van het FWRO rond de bevordering van de participatie en reïntegratie van personen met chronische reumatische aandoeningen in België, vind je informatie over financiële, fiscale en sociale ondersteunende maatregelen. Komen onder andere aan bod:

  • Financieel ondersteunende maatregelen: integratietegemoetkoming, verhoogde kinderbijslag, …

  • Ziektekostenverlagende maatregelen: maximumfactuur, zorgforfait voor chronisch zieken, verhoogde tegemoetkoming vanwege de ziekteverzekering, Vlaamse Zorgverzekering, tegemoetkoming voor hulp van derden, …

  • Fiscale voordelen: vermindering van belasting op inkomens, vermindering van onroerende voorheffing, vermindering van registratierechten, vermindering van successierechten, belastingvoordeel voor automobilisten met functioneringsproblemen, dienstencheques, …

  • Sociale voordelen op het vlak van wonen: sociaal tarief voor gas en elektriciteit, premie voor aanpassing van de woning, tussenkomst stookoliefactuur, …

  • Sociale voordelen op het vlak van mobiliteit: parkeerkaart voor mensen met een handicap, voordeeltarief bij transport met de trein, tram en bus, diensten voor Aangepast Vervoer, Minder Mobiele Centrales, Taxicheques, …

  • Sociale voordelen op gebied van communicatie en vrije tijd: sociaal tarief telefoon en internet, Infopunt Toegankelijk Reizen, recreatief aangepast sporten, …

 

Raadpleeg hier ‘Allen actief … ook met reuma, deel 2’

 

 

Inkomensvervangende tegemoetkomingen

In het expertrapport ‘Allen actief … ook met reuma deel 1’ van het FWRO rond de bevordering van de arbeidsparticipatie en reïntegratie van personen met chronische reumatische aandoeningen in België, vind je bovendien informatie over vrijwilligerswerk en inkomensvervangende tegemoetkomingen.

Raadpleeg hier ‘Allen actief … ook met reuma, deel 1’

 

 

Psychologische hulp en ondersteuning

Een op vier mensen krijgt in zijn of haar leven te maken met een geestelijk gezondheidsprobleem. Voor hulpverlening op maat kan je hiervoor terecht bij verschillende soorten initiatieven met telkens hun eigen doelstellingen en eigenheden. 

Je vindt alle info en waar je terecht kan hier.

 

Voor kinderen is er sinds kort een nieuw platform: Joy-Platform, naar aanleiding van de coronacrisis. Je vindt er alles over kinderwelzijn.

 

Hulpmiddelen

Het kan zijn dat je door jouw aandoening moeite krijgt met bepaalde handelingen in je dagelijkse leven, thuis of op het werk. Hulpmiddelen en andere aanpassingen kunnen jou het leven gemakkelijker maken en ervoor zorgen dat je zelfstandig kunt blijven functioneren.

Er bestaan verschillende hulpmiddelen en aanpassingen.

  • Een ergotherpeut kan jou adviseren rond aanpassingen in en om het huis.
  • Een kinesitherapeut kan jou leren omgaan met jouw hulpmiddelen
  • Een podoloog kan jouw schoeisel aanpassen

Je kan terecht bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap met vragen over mogelijkheden en tussenkomsten voor hulpmiddelen in jouw thuissituatie. Meer informatie vindt je op deze website: www.vaph.be of via de sociale dienst van jouw mutualiteit.

 

⇒ Bekijk hier de presentatie 'Handvaten om te leven met een chronische aandoening' van het symposium 2021

⇒ Bekijk hier de presentatie 'Take Five - Leefstijlplan' van het symposium 2021

⇒ Vergroot je veerkracht. Digitale lezing om te komen tot betere zelfzorg.

 

⇒ Zorgwijs is een gebruiksvriendelijk, online platform waar mensen met een handicap een overzicht vinden van het zorgaanbod in de buurt. Meer info vind je op www.zorgwijs.be/index. De site is een initiatief van vzw PVBwijzer samen met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

 

⇒ Vzw Tolbo wil mensen met functiebeperkingen helpen bij zijn/haar inclusie in de huidige maatschappij.

Meer info vind je op de website www.vzwtolbo.be

 

⇒ App On Wheels screent parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Lees het artikel hier.

 

⇒ Lees hier wat je als mantelzorger kunt doen.

 

Werk

Vragen rond werk, werkbehoud, terugkeer naar de werkvloer na ziekte, aanpassingen op de werkvloer? ...
Raadpleeg de ReumaCoach voor begeleiding op maat: anja@reumanet.be. Bezoek ook de pagina 'Werken en Reuma' op deze website.

 

 

Heb je bovendien zelf een tip? Laat het ons weten. Je kan er anderen mee helpen.

 


#opdecover: Marleen

"Wetenschappelijk onderzoek is voor mij heel belangrijk. Pijnbestrijding en het genezen van de ziekte zijn dingen waar we allemaal naar verlangen. Maar evenzeer willen we sociaal actief blijven, meedraaien in de maatschappij, kunnen blijven werken en een sociaal leven uitbouwen. Wandelen is voor mij een grote uitlaatklep.
Wanneer wetenschappelijk onderzoek verder kijkt dan het puur medische, maar ook rekening houdt met de hele persoon, geraken we zeker nog verder dan waar we vandaag zijn."