Wat is ReumaNet?

ReumaNet vzw verenigt Vlaamse patiëntenverenigingen die reumatische aandoeningen onder de aandacht brengen. ReumaNet ijvert voor regelgevingen die het leven voor de duizenden patiënten vergemakkelijken, die een betaalbare en adequate zorg garanderen, die hen actief houden op de arbeidsmarkt en in het onderwijs, die vrijetijdsbesteding ook voor hen mogelijk maken.

 

Vrijwilligers

ReumaNet bestaat enkel door de inzet van vele vrijwilligers. Wil jij meewerken aan een betere zorg voor mensen met reumatische aandoeningen? Contacteer ons dan, we bekijken samen waar we jouw talenten het best kunnen inzetten. Sommige taken kunnen ook van thuis uit gedaan worden. Dus ook als je minder mobiel bent, ben je een meerwaarde voor onze ploeg!
Of misschien is het verhaal van patiënt expertise wel iets voor jou? Lees hieronder meer over dit project.

 

Missie

ReumaNet vzw is een Vlaamse samenwerkingsorganisatie die ijvert voor een betere levenskwaliteit voor elke reumapatiënt, jong en oud, in samenwerking met academici, zorgverleners en industriële partners in het domein.

 

Jaarplan 2021

Lees het hier.

 

Leden, werkgroepen en coördinatie

ReumaNet vzw startte in 2006 als een overlegplatform van reumapatiëntenverenigingen.

Volgende verenigingen en werkgroepen zijn op dit ogenblik lid:

 

Coördinatie:

 

Lees hier onze folder.

Lees hier onze statuten, met de laatste aanpassing van 2017.

Lees hier de jaarverslagen van 20122013201420152016201720182019 en 2020

 

 

ReumaHuis

Je kan ReumaNet vinden in het ReumaHuis in Zaventem. Samen met de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (KBVR), de Belgian Health Professionals in Rheumatology (BeHPR) en onze Franstalige zustervereniging CLAIR vormen we de kern van de Belgische reumatologie. Door 'samen te wonen' bundelen we de krachten op alle vlakken.
Je bent altijd welkom in het ReumaHuis na afspraak.

Imperiastraat 16
1930 Zaventem
0470 329 457 (di en do tussen 11 en 13u)

info@reumanet.be 

www.reumahuis.be 

 

Patiënt Expertise Centrum (PEC)

ReumaNet is stichtend lid van het Patiënt Expertise Centrum. Dit centrum werd opgericht door patiëntenverenigingen uit verschillende ziektedomeinen, mutualiteiten, verenigingen van zorgverleners en Pharma.be, de overkoepelende groep van de farmaceutische industrie. Het doel van de vereniging is het verbeteren van de levenskwaliteit en de gezondheidsbeleving van patiënten. Dit doen ze door ervaringsdeskundigen op te leiden tot erkende patiënt experten. Het PEC coördineert en werkt samen met de patiëntenorganisaties in diverse therapeutische domeinen. De patiënt experten kunnen volgens bepaalde richtlijnen ingezet worden binnen lotgenotengroepen en bijdragen tot geïntegreerde patiëntenparticipatie in onderzoek, ontwikkeling, educatie en advies over zowel de gezondheidszorg als het zorgsysteem.

ReumaNet leidde reeds twee groepen van patiënt experten in de reumatologie op. Deze mensen staan paraat om te helpen waar kan, zowel in relatie tot andere patiënten als tot externe partners zoals onderzoekers, zorginstellingen of de farmaceutische industrie.

Wil jij een beroep doen op de PE's? Contacteer ons via info@reumanet.be en we zoeken naar de beste match!

www.patientexpertcenter.be

 

Patient Empowerment

ReumaNet is lid van Patient Empowerment