Algemene uitleg

 

Op deze pagina vind je algemene informatie over werken met een reumatische aandoening.

Klik op de titels voor meer informatie. 

 

Zijn er nog zaken die je zeker gepubliceerd wil zien op deze pagina, geef dan zeker een seintje aan de ReumaCoach van ReumaNet via anja@reumanet.be!

Voor vragen rond werk kan je zowel via mail als telefonisch terecht bij de ReumaCoach van ReumaNet:

mail: anja@reumanet.be | telefonisch: 0470/329 457 (op dinsdag en donderdag, tussen 11u en 13u - indien uren niet passen: graag berichtje nalaten!)

 

 

Werken met een reumatische aandoening is niet altijd evident. Soms kunnen aanpassingen op de werkvloer het werken met eventuele beperkingen vergemakkelijken. Deze aanpassingen zijn vaak individueel specifiek, hangen vaak af van zowel je reumatische aandoening als van de toepassingsmogelijkheden op de werkplek.

Er zijn verschillende mogelijkheden en financiële maatregelen die je kunnen helpen om het werken vlotter te laten verlopen. Zo kan je bijvoorbeeld, met tussenkomst van VDAB, je werkplaats laten aanpassen of aangepast werkmateriaal aankopen. Ook is het zo dat er subsidies bestaan, dewelke je werkgever krijgt, indien hij meer rekening gaat houden met je beperkingen op de werkvloer. We spreken hier over Individueel MaatWerk (IMW) en de zogenaamde ‘bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen’ (BTOM’s).

Belangrijk: de hierna besproken ondersteunende maatregelen kunnen enkel toegepast worden wanneer je in de privé sector werkt, in het onderwijs of als je na 1/10/2008 werd aangeworven bij een lokaal bestuur (provincie, gemeente, OCMW of verzelfstandigd agentschap of vereniging). Ben je voor 1/10/2008 aangeworven bij een lokaal bestuur of in het onderwijs en vraag je voor de eerste keer een erkenning voor arbeidsbeperking aan na 1/7/2023, dan kan je wèl aanspraak maken op individueel maatwerk (IMW)! Ook als zelfstandige (zowel in hoofd- als in bijberoep) en interimaris kan je deze maatregelen aanvragen! Daarnaast moet je ook in Vlaanderen gedomicilieerd zijn. Meer info vind je hier.

Werk je als vastbenoemde ambtenaar/statutair bij de overheid, dan gelden voor jou andere regels. Best is hier contact op te nemen met je lijnverantwoordelijke of HRM/personeelsdienst die je wegwijs kan maken in de mogelijkheden die voor jou van toepassing zijn.

 

* Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) en Individueel MaatWerk (IMW)?

Je kan tot en met 30 juni 2023 een Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) aanvragen. Op 1 juli 2023 komt er in de plaats van deze VOP een nieuwe maatregel: Individueel MaatWerk (IMW). Vanaf 1 juli 2023 kan je deze nieuwe maatregel aanvragen.

De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

De Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) is een loonkostsubsidie die de werkgever kan krijgen indien hij aantoont dat hij rekening houdt met je beperking(en) en noden op de werkvloer. Jij behoudt zo je loon, maar je kan in ruil hiervoor vragen naar een aantal aanpassingen op de werkvloer. Zo kan je vragen voor andere taken of shiften, meer pauzes, tijdens de werkuren naar een specialist of consultatie gaan,... en kan deze premie ook de werkgever motiveren om bijvoorbeeld toe te staan je progressief te laten werken omwille van medische redenen. (Maar deze premie is niet nodig om deze toestemming te krijgen! Het kan je helpen in de onderhandelingen met je werkgever.) 

De toepassing van deze premie op de werkvloer is steeds in overleg tussen jou en de werkgever.

Het is een recht dat je kan aanvragen bij de VDAB en eens je dat recht hebt, kan je zelf kiezen dit te zeggen aan de werkgever of niet. Dit betekent dus ook dat, moest je van werkgever veranderen, je dit recht meeneemt en kan aanbieden aan de volgende werkgever. (Natuurlijk steeds als deze in aanmerking komt => zie voorwaarden hierboven!)

Meer informatie over de VOP vind je hier.

Deze VOP moet je als werknemer zelf aanvragen, op basis van het attest van VDAB, in te vullen door je specialist. ('aanvraag medische gegevens')

Nadien mag je dit ingevulde attest, samen met een ondertekend document van aanvraag, doorsturen naar de provinciale dienst TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen van de VDAB. ('aanvraag rechten wn') => Je vindt de attesten via de bovenstaande link naar VDAB-website

Informatie over de VOP voor zelfstandigen vind je hier.

Het is aan de werkgever om de loonkostsubsidie aan te vragen: Meer informatie vind je hier. Tip! Je werkgever hoeft niet te wachten op de goedkeuring en kan reeds een aanvraag voor de subsidie indienen; van zodra de toekenning is gebeurd kijkt de overheid immers naar de datum van het kwartaal waarin de subsidie is aangevraagd! 

Een duidelijke folder over de VOP vind je hier.

 

Individueel MaatWerk (IMW)

Overgang van VOP naar individueel maatwerk:

Indien je al voor 1 juli 2023 recht had op een Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP), dan zal dit recht automatisch worden overgezet naar Individueel Maatwerk (IMW). Je hoeft hier zelf niets voor te doen. 

Had je recht op een VOP van onbepaalde duur, dan krijg je individueel maatwerk voor 5 jaar. Had je recht op een VOP voor bepaalde duur, dan krijg je individueel maatwerk voor de resterende duur van de VOP. Woon je echter in Brussel, dan gebeurt er geen omzetting! Als werkende blijft het departement Werk en Sociale Economie (WSE) je VOP uitbetalen aan je werkgever tot de voorziene einddatum. Wel is het zo dat verlengingen of verhogingsaanvragen vanaf 1 april 2023 zullen toegekend worden op basis van de criteria die gelden voor individueel maatwerk (en niet meer die voor VOP).

Wat is individueel maatwerk?

Individueel Maatwerk is een loonpremie, net zoals de VOP, die de werkgever kan krijgen indien hij aantoont dat hij rekening houdt met je beperking(en) en noden op de werkvloer. Jij behoudt zo je loon, maar je kan in ruil hiervoor vragen naar een aantal aanpassingen op de werkvloer. Zo kan je vragen voor andere taken of shiften, meer pauzes, tijdens de werkuren naar een specialist of consultatie gaan,... en kan deze premie ook de werkgever motiveren om bijvoorbeeld toe te staan je progressief te laten werken omwille van medische redenen. (Maar deze premie is niet nodig om deze toestemming te krijgen! Het kan je helpen in de onderhandelingen met je werkgever.) 

De toepassing van deze premie op de werkvloer is steeds in overleg tussen jou en de werkgever.

Het is een recht dat je kan aanvragen bij de VDAB en eens je dat recht hebt, kan je zelf kiezen dit te zeggen aan de werkgever of niet. Dit betekent dus ook dat, moest je van werkgever veranderen, je dit recht meeneemt en kan aanbieden aan de volgende werkgever. Het recht op individueel maatwerk is echter beperkt in tijd. Je kan een toekenning krijgen voor 2 of voor 5 jaar. Nadien moet je zelf het recht op de premie opnieuw aanvragen. Dit is verschillend ten opzichte van de VOP: deze kon voor onbepaalde duur toegekend worden.

Om de premie te krijgen, moet de werkgever een uitbetaling aanvragen via het departement Werk en Sociale Economie (WSE).

 

* Begeleidingspremie

Bovenop de loonpremie kan er binnen individueel maatwerk beslist worden dat je recht maakt op een begeleidingspremie. Deze toekenning gebeurt altijd in combinatie met een loonpremie. Als je recht maakt op zowel de loonpremie als de begeleidingspremie, dan is de werkgever verplicht beide premies in te zetten. Hij kan dus niet kiezen! 

Bij deze begeleidingspremie is de werkgever verplicht 2 personen aan te stellen om je te begeleiden op de werkvloer. Met die premie betaalt de werkgever dan deze twee personen. Enerzijds is dit een coach op de werkvloer; iemand die werkt in het bedrijf zelf en die je dagdagelijks ondersteunt tijdens je werk. Anderzijds moet de werkgever een "gekwalificeerd begeleider" inschakelen. Dit is iemand die gespecialiseerd is in het ondersteunen van mensen op de werkvloer, die ook een ondersteuningsplan moet opmaken waarin wordt beschreven hoe je ondersteund zal worden en hoe die opvolging er precies uitziet. Deze gekwalificeerde begeleider kan iemand intern zijn in het bedrijf zelf of vanuit een externe dienst worden ingeschakeld. Deze persoon moet relevante beroepservaring kunnen aantonen en kwalificaties kunnen voorleggen; het kan dus niet zomaar iemand zijn.

 

* Welke zijn de verschillende Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM’s)?

Er zijn verschillende BTOM's waarop je recht kan maken: ondersteuning van een tolk voor doven en slechthorenden, terugbetaling arbeidsgereedschap, -kleding en aanpassing werkplek, terugbetaling verplaatsingsonkosten. Meer informatie vind je hier.

Als mensen met een reumatische aandoening één van deze maatregelen aanvragen, dan is het meestal deze op vlak aanpassingen van arbeidsgereedschap, -kledij of aanpassingen aan de werkplek:

Terugbetaling arbeidsgereedschap, –kleding en aanpassingen werkplek.

Soms zijn we ook gebaat met een aantal praktische aanpassingen op de werkvloer zelf. VDAB maakt een onderscheid tussen 'arbeidsgereedschap en -kledij' en 'aanpassingen werkplek'. Voor beide tussenkomsten gelden specifieke voorwaarden, die je best even raadpleegt alvorens een aanvraag in te dienen: meer informatie vind je hier.

Wanneer je werkgever jouw werkomgeving aanpast aan jouw noden, dan spreken we van de zogenaamde ‘arbeidspostaanpassingen’. Voor algemene aanpassingen staat hij financieel zelf in. Voor specifieke aanpassingen in kader van je beperking, kan hij een aanvraag voor tussenkomst indienen bij de dienst TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen van de VDAB. Afhankelijk van de aanvraag, worden de onkosten niet, gedeeltelijk of volledig terugbetaald – natuurlijk is dit steeds gebonden aan een aantal voorwaarden. Ben je werkgever en wil je hierover meer informatie, klik dan hier. 

Deze aanpassingen worden door de werkgever in orde gebracht (liefst in overleg met jou zodat hij weet wat je exact nodig hebt) en de aanvraag voor tussenkomst bij de VDAB gebeurt ook door hem. Wanneer je vertrekt op het werk, blijven deze aanpassingen eigendom van je werkgever en mag je deze dus niet meenemen bij vertrek.

Addertje onder het gras: de werkgever kan enkel een tussenkomst via VDAB indienen wanneer jij als werknemer rechten opent op deze ‘bijzonder tewerkstellingsondersteunende maatregel’. Dus jij moet wél als werknemer eerst alles in orde brengen om dit recht te openen.  Hoe je dit in orde moet brengen? Klik hier.

Terwijl de arbeidspostaanpassingen eigendom blijven van je werkgever, is het arbeidsgereedschap (en -kledij) dat niet. Wanneer je stopt met werken bij een werkgever, mag je deze dus meenemen naar de volgende werkgever/naar huis. Ze zijn jouw eigendom. 

Omdat het zaken zijn die je je hele carrière zal gebruiken, is het belangrijk goed uit te zoeken wat je nodig hebt om het werk fysiek aangenamer (en meer haalbaar) te maken. Via internet vind je heel wat over ergonomie en (steeds meer) verdelers van ergonomische produkten. Leuk en aangewezen is steeds de optie om het thuis (of op het werk) uit te proberen.

Ook als zelfstandige kan je deze BTOM aanvragen. Meer info vind je hier. 

 

* Diensten die je kunnen helpen bij de erkenning en aanvragen

Als werkzoekende: VDAB, GTB, GLOW*netwerk via VDAB (*GLOW = Groeien en Leren op de Werkvloer)

Als werkende: VDAB, gespecialiseerde centra voor loopbaanbegeleiding, GOB en andere GLOWpartners, GTB, dienst voor preventie en bescherming op het werk (arbeidsarts-preventieadviseur)

Als zelfstandige: VDAB, GTB, gespecialiseerde centra voor loopbaanbegeleiding

 

Op 16 november 2020 organiseerde Grip VZW een webinar, specifiek over 'Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen'. In deze digitale infosessie worden deze maatregelen uitgelegd en verder toegelicht. Je kan deze webinar terugvinden via deze link.

Mensen met een (vermoeden van een) arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen kunnen terecht bij VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) en GTB (Gespecialiseerd Team Bemiddeling) indien ze ondersteuning en begeleiding wensen in hun zoektocht naar (aangepast) werk. Beide diensten hebben gespecialiseerde mensen in dienst die je kunnen ondersteunen en begeleiden en het is in onderlinge afspraak tussen beide diensten welke dienst jou zal kunnen ondersteunen. Bovendien werken beide diensten ook samen met gespecialiseerde partners zoals GOB's (Gespecialiseerde Opleidings- en Bemiddelingsdienst) en andere partners binnen het zogenaaamde GLOW-ntewerk in kader van stages op de werkvloer, herscholing,... (Meer informatie hierover kan je krijgen bij VDAB.)

Je kan bij GTB en VDAB terecht als werkzoekende. Ook als je een ziekte-uitkering krijgt, kan het zijn dat de adviserend arts van je ziekenfonds je naar deze diensten doorverwijst wanneer duidelijk is dat je meer ondersteuning nodig hebt in kader van werk.

Ben je werkende, dan kan je terecht bij je arbeidsarts van de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Ook kan je, mits je voldoet aan de voorwaarden, recht maken op gesubsidieerde loopbaanbegeleiding.

Ben je zelfstandige, dan kan je terecht bij bovenstaande diensten (GTB en VDAB als werkzoekende; loopbaanbegeleiding als zelfstandige) en bij het ondernemingsloket.  Ondervind je moeilijkheden als zelfstandig ondernemer, dan kan je in Vlaanderen gratis terecht bij Dyzo. Deze dienst is gesubsidieerd via VLAIO (Vlaamse Overheid Agentschap Innoveren en Ondernemen). Ondernemers kunnen er terecht voor het redden van het bedrijf alsook voor bijstand tijdens en na een faillissementsprocedure. Meer informatie vind je via deze link.

Werk je bij de overheid, dan is het belangrijk contact op te nemen met je lijnverantwoordelijke of HRM-dienst: het is namelijk heel afhankelijk of je al dan niet statutair bent en binnen welke overheid (federaal, Vlaams, lokaal, onderwijs). De specifieke vakbonden zijn zeker belangrijke informatiebronnen die je kunnen helpen je weg te vinden in het kluwen van reglementeringen.

 

* Gespecialiseerd Team Bemiddeling (GTB)

GTB is een vzw, vereniging zonder winstoogmerk, actief in heel Vlaanderen en gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met een (vermoeden van een) arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen naar (aangepast) werk. Je kan de dienst vinden in de grotere werkwinkels van de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding). 

Enkel mensen met een (vermoeden van een) arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen worden door GTB begeleid in hun zoektocht naar werk. Deze 'arbeidsbeperking' mag ruim opgevat worden en kan zowel gaan over (soms ook een combinatie van) fysische, psychische, mentale als psychiatrische beperkingen.

Heel concreet betekent dit dat, als je ondersteuning wenst door iemand van GTB, er zal afgewogen worden of je in aanmerking komt voor deze gespecialiseerde ondersteuning. In eerste instantie zal gekeken worden of je beperkingen door een bepaalde instantie 'erkend' worden (lees: het staat ergens op papier). Zo kan dit bijvoorbeeld gaan over een attest van de arts/specialist, een attest van verhoogde kinderbijslag, een erkenning bij het VAPH of/en FOD, een attest ingevuld door je adviserend arts van de mutualiteit,…Heb je geen 'geldig' document, dan zal met jou verder bekeken worden wat nodig is om jouw specifieke beperkingen op de werkvloer al dan niet te staven.

Tip! Voor mensen met een reumatische aandoening is het zeker een aanrader de "schriftelijke verklaring arts" in te laten vullen door de reumatoloog of andere specialist in kader van de aanvraag. Dit attest vind je hier.

Belangrijk! Word je doorverwezen naar VDAB of GTB door de arbeidsarts of de adviserend arts van je ziekenfonds, dan geldt er een specifieke aanmeldingsprocedure. Meer informatie vind je hier. De mensen aan het onthaal van de werkwinkel VDAB bij jou in de buurt helpen je zeker verder!

Meer informatie over en contactgegevens van GTB vind je hier.

 

* GLOW netwerk

In elke provincie zijn er verschillende partners binnen het zogenaamde Glownetwerk waarmee VDAB samenwerkt. Dit zijn diensten die enkel mensen met een arbeidsbeperking begeleiden naar en op de werkvloer. Hun aanbod is zeer ruim en per partner kan er nog een specifieker aanbod zijn voor bepaalde ‘doelgroepen’ (lees: mensen met een bepaalde, specifieke beperking bv autisme, blinden,…).

De begeleiding is intensiever als deze van GTB en hun werking onderling kan verschillend zijn. Meestal bieden ze het volgende aan:

– oriëntering: soms in groep, met praktische opdrachten. Doel is uitzoeken welke richting je nog aankan/wil en of dit realistisch is

– opleiding: dit kan in een GOB (Gespecialiseerde Opleidings- en Begeleidingsdienst) zijn, bij een andere partner van VDAB of op een externe opleidingsvloer (bv CompetentieCentrum van VDAB,…)

– stages op de werkvloer: jouw begeleider bij de GLOW partner van VDAB (= ‘jobcoach’) gaat jou begeleiden op een bestaande werkvloer. Er zijn verschillende soorten van stages: oriënterende stages (om uit te zoeken welke richting je nog uit wil en/of wat je nog aan kan), vacaturegerichte stages (op basis van een bestaande vacature probeer je de job eerst via stage uit alvorens over te gaan tot een contract) en stages om je op te leiden op de werkvloer (de zogenaamde Individuele Beroepsopleidingen -IBO- of Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleidingen -GIBO-).

– sollicitatietraining en -begeleiding: jouw jobcoach leert je wat een ‘goede’ cv is, waar je moet op letten tijdens het solliciteren en begeleidt jou mee naar de werkvloer.

Contactgegevens van Glowpartners in jouw buurt vind je hier.

Tip! Mensen met reumatische aandoeningen weten vaak wat ze niet meer kunnen omwille van hun aandoening, maar is er heel wat onduidelijkheid over wat wel nog kan. Via stages kan je praktisch ondervinden waar (nog?) mogelijke obstakels liggen, maar vooral waar er zeker nog mogelijkheden zijn!

 

* Gesubsidieerde loopbaanbegeleiding

Wanneer je verbonden bent aan een arbeidscontract, heb je recht op loopbaanbegeleiding. (Dit betekent dus ook dat, als je een ziekte-uitkering krijgt en nog verbonden bent aan een arbeidscontract, je hier recht op maakt! Ook als zelfstandige heb je hier recht op!)

Dit is een begeleiding die voornamelijk bestaat uit gesprekken (en oefeningen) rond drie belangrijke thema’s: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik. Naargelang je loopbaanvraag zal er meer of minder stil worden gestaan bij één van die thema’s. Deze loopbaanbegeleiding kan je betalen via loopbaancheques, dewelke je aanvraagt via de VDAB. Voor meer informatie, verwijzen we je graag door naar deze link

Er heerst heel wat onduidelijkheid wie nu welke arts is en wat je van elke arts mag verwachten. Hieronder een beknopte toelichting ter verduidelijking. Heb je graag meer informatie hierover, dan verwijzen we je graag door naar de bestaande brochure van het Vlaams PatiëntenPlatform: "Wie is wie? De expertiseartsen en hun opdracht."

* De adviserend arts van het ziekenfonds

De adviserend arts is de arts waarbij je langsgaat bij je ziekenfonds. Deze arts beslist over eventuele goedkeuring tussenkomsten medicatie, maar evengoed of je al dan niet recht maakt op een ziekte-uitkering (erkenning arbeidsongeschiktheid/invaliditeit). Deze arts zal je, samen met zijn paramedisch team en de Terug naar Werk Coördinator van het ziekenfonds, ondersteuning in kader van werkhervatting. Dit kan dan gaan over toestemming vrijwilligerswerk of deeltijdse werkhervatting omwille van medische redenen (ook wel progressief werken of toegelaten arbeid genoemd). De adviserend arts geeft eveneens advies in kader van re-integratie: het al dan niet zetten van welke stappen in kader van werkhervatting/terugkeer naar de arbeidsmarkt.

 

* De arts van het RIZIV

Deze arts beslist, op basis van het dossier van je adviserend arts van het ziekenfonds, of je al dan niet erkend wordt/blijft als arbeidsongeschikt en bijgevolg recht hebt op een ziekte-uitkering. Zelden komen we rechtstreeks in contact met deze arts; enkel in geval van onduidelijkheid in kader van je dossier.

 

* De preventieadviseur-arbeidsarts

De arbeidsarts onderzoekt werknemers in functie van beroepsziekten of aandoeningen die invloed kunnen hebben op de werkvloer. Je komt bij deze arts terecht voor de jaarlijkse gezondheidscontrole bijvoorbeeld, maar je kan zeker ook bij deze arts terecht voor persoonlijk advies. Je bent verplicht de werkgever op de hoogte te stellen van je aandoening wanneer je aandoening de veiligheid van jou of anderen in gevaar kan brengen; je aandoening invloedt heeft op je waakzaamheid binnen bepaalde functies of je aandoening bepaalde risico's op de werkvloer kan vergroten. In de andere gevallen ben je niet verplicht aan te geven dat je een reumatische of andere aandoening hebt. Wel kan je bij deze arts terecht voor advies: wat mogelijkheden zijn op de werkvloer, bv in kader van meer pauzes, andere deeltaken, andere aanpassingen,... Ben je nog aan het werk of ben je thuis in arbeidsongeschiktheid/ziekte; in alle situaties kan je terecht voor een informeler gesprek bij deze arts in kader van mogelijkheden op je werkvloer.

Het is ook deze arts die zal ingeschakeld worden wanneer een re-integratietraject zal worden opgestart. Dit is een officieel traject waarbij gekeken zal worden op welke manier je het werk kan hervatten; al dan niet in de eigen functie, al dan niet nog bij de eigen werkgever/zelfde werkvloer. 

Deze arts vind je in grotere firma's op een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Ben je op zoek naar deze arts in een externe dienst, dan kan je de gegevens makkelijk terug vinden via deze link: https://www.seed-connect.be/ 

 

* De controlearts

De controlearts wordt door je werkgever ingeschakeld om bij jou thuis te komen controleren of je effectief gewettigd afwezig bent op het werk door een arbeidsongeval/ziekte of arbeidsongeschiktheid.

 

* De RVA-arts

De RVA-arts is een en door de Rijksdienst Voor ArbeidsVoorziening erkende arts, die de directeur van het werkloosheidsbureau heeft aangesteld. Deze arts beslist of je al dan niet in aanmerking komt voor bijvoorbeeld een erkenning van 33% arbeidsongeschiktheid door de RVA. Deze erkenning is belangrijk in kader van de fixatie van een werkloosheidsuitkering: ben je erkend, dan zal je werkloosheidsuitkering na een bepaalde periode niet meer dalen. Zeker een belangrijke tip voor mensen met een reumatische aandoening! Meer informatie vind je hier.

Wanneer we het hebben over 'gedeeltelijke werkhervatting omwille van medische redenen', ook nog wel 'progressief werken', 'progressieve (her)tewerkstelling' of 'toegelaten arbeid' genoemd, hebben we het over gedeeltelijk werken mits toestemming vanuit je ziekenfonds en je werkgever. Je krijgt dan deels een loon voor de gewerkte prestaties en deels een bijpassing via de ziekte-uitkering.

Meestal begin je in dit systeem van een (minder dan) halftijds uurrooster, met als doel je uren te gaan opbouwen en dan liefst tot aan je oorspronkelijke contract. Het uiteindelijke doel is dus om terug te gaan naar je oorspronkelijke contract, maar je kan even goed deeltijds blijven werken voor zolang de adviserend arts van je ziekenfonds en je werkgever dit goedkeuren. Wettelijk gezien is het mogelijk om meer dan 50% van je aantal uren te presteren in dit systeem; dit betekent dus dat de adviserend arts kan toestaan om meer dan halftijds aan de slag te blijven in kader van gedeeltelijke werkhervatting omwille van medische redenen. In principe zou het toestaan van een 4/5e uurrooster in deze situatie ook moeten kunnen, maar dit is in de praktijk momenteel nog eerder uitzonderlijk en onderdeel van een plan tot opbouw naar je voltijdse uurrooster. (Natuurlijk zijn we vanuit ReumaNet vragende partij naar een versoepeling van dit type werkhervatting!)

Iedereen die een ziekte-uitkering krijgt via het ziekenfonds, mag een aanvraag tot gedeeltelijke werkhervatting omwille van medische redenen indienen bij zijn/haar ziekenfonds. Voorwaarde is dat je minstens 1 volledige dag arbeidsongeschikt bent vooraleer je de toestemming vraagt aan de adviserend-arts van je ziekenfonds om te mogen progressief werken.

Praktisch komt het er op neer om eerst een aangifte van je arbeidsongeschiktheid te doen bij je ziekenfonds via het "vertrouwelijk" formulier. Van zodra je minstens 1 dag arbeidsongeschikt bent erkend, kan je een document van je ziekenfonds invullen waarbij je vraagt voor de toestemming tot gedeeltelijke werkhervatting omwille van medische redenen. Het is de adviserend arts van je ziekenfonds die een mogelijke goedkeuring geeft.  

Je mag al starten met progressief werken van zodra je de aanvraag binnen hebt gebracht. De adviserend arts van je ziekenfonds heeft 30 dagen tijd om zijn beslissing mee te delen. Je hoeft die beslissing dus niet af te wachten. Ben je zelfstandig, dan moet je WEL wachten totdat je de goedkeuring van de adviserend arts hebt gekregen alvorens te starten met je zelfstandige activiteit (hoofd- en bijberoep!).

Om progressief te werken, heb je wel een akkoord nodig van je werkgever dat je deeltijds aan de slag mag blijven en deeltijds een bijpassing zal krijgen van het ziekenfonds. Je werkgever moet immers elke maand via een (electronisch) formulier aan je ziekenfonds laten weten hoeveel je gemiddeld gewerkt en verdiend hebt. Op basis van deze gegevens zal je ziekenfonds dan je ziekte-uitkering herberekenen. Hierbij de link naar deze uitleg en berekening.  

Progressief werken kan zolang de adviserend-arts en je werkgever dit goed vinden. Ondertussen moet je in het eerste jaar van je ziekte telkens je ziekte-periode zowel bij de mutualiteit als bij je werkgever verlengen. Ben je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt, dan krijg je voor het ziekenfonds het statuut 'invalide'. Wanneer je invaliditeit is erkend (= je krijgt de goedkeuring op een verdere ziekte-uitkering), hoef je voor het ziekenfonds niet steeds opnieuw je ongeschiktheid te verlengen via een attest. Dit statuut behoud je zolang de adviserend arts dit goedkeurt.

Om in orde te zijn bij je werkgever, zal je steeds een attest moeten voorleggen of ervoor moeten zorgen dat er een bijlage komt aan je arbeidscontract waarin alles precies omschreven staat. 

Op de toelating voor progressief werken zal de adviserend-arts een maximum termijn van 2 jaar vermelden. Dit betekent niet dat je maar maximum 2 jaar zo mag werken. Het is vooral een termijn waarbinnen en waarop de adviserend-arts je zal uitnodigen om je situatie verder te evalueren. Tijdens progressieve tewerkstelling is het ook zo dat de adviserend-arts van je ziekenfonds je regelmatig kan uitnodigen om te bekijken hoe deze manier van tewerkstelling verloopt. VERGEET NIET een verlenging aan te vragen alvorens de termijn van 2 jaar is verlopen!

Start je met progressieve tewerkstelling bij een nieuwe werkgever, dan moet je bij de aanvraag voor progressieve werkhervatting, een kopie van je arbeidscontract bijvoegen. Zijn er gaandeweg aanpassingen in je uurrooster of contract bij je huidige of nieuwe werkgever, dan moet je steeds je ziekenfonds op de hoogte brengen!

Verdere info bij jouw ziekenfonds, of via anja@reumanet.be 

Ben je werkzoekend, dan kan je in kader van werk ondersteuning vragen aan verschillende diensten:

 

* De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)

Niet enkel mensen met een werkloosheidsuitkering van de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA) mogen zich inschrijven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Iedereen die een vraag heeft rond werk of een beroepsopleiding, kan zich wenden tot de VDAB. Dit kan je doen door langs te gaan in of contact op te nemen met jouw plaatselijk VDAB kantoor; de ‘werkwinkel’. 

Een consulent van VDAB zal jou, indien nodig en/of gewenst, uitnodigen voor een gesprek en samen met jou bekijken welke noden je hebt in kader van een begeleiding naar werk. Dit kan gaan van beroepsoriëntatie, sollicitatietraining,… tot omscholing naar een ander beroep bijvoorbeeld.

Adresgegevens van de werkwinkels van VDAB vind je via deze link.

 

* Gespecialiseerd Team Bemiddeling (GTB)

Heb je het gevoel dat je een intensievere, gespecialiseerde begeleiding nodig hebt, dan kan je ook terecht bij een Gespecialiseerd Team Bemiddeling (GTB). Arbeidsbemiddelaars van GTB vind je in de (grotere) lokale werkwinkels van de VDAB en werken samen met diensten van de VDAB. Je kan enkel bij GTB terecht op doorverwijzing vanuit VDAB en als je een (vermoeden van) een arbeidsbeperking of gezondheidsproblemen hebt. Deze beperking kan mentaal, psychisch, psychiatrisch en/of fysiek zijn.

Contactgegevens van de provinciale GTB diensten vind je hier

Wanneer je reeds in begeleiding bent via VDAB en je wordt doorverwezen naar GTB (op jouw vraag of op vraag van VDAB), hoef je zelf geen contact op te nemen met GTB, maar zal je automatisch worden uitgenodigd op een kennismakingsgesprek met een GTBbegeleider in de werkwinkel van VDAB bij jou in de buurt.

Het aanbod binnen GTB is, net zoals dat van VDAB, ruim. Dit kan gaan van beroepsoriëntatie, specifieke sollicitatietrainingen (al dan niet in jobclubs), stagebegeleiding, hulp bij het aanvragen van Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (zie 'ondersteunende maatregelen hier op de ReumaNet site),… 

Wanneer je stappen wil zetten naar werk, is het aan te raden dit met de adviserend arts en/of de Terugkeer naar WerkCoördinator van je ziekenfonds te bespreken. Het kan zijn dat de adviserend arts van je ziekenfonds je aanspoort om je werk te hervatten bij je huidige werkgever, maar ook dat hij/zij jou aanraadt andere stappen te zetten naar werk (werk zoeken bij andere werkgever, begeleiding opstarten in kader van herscholing,…). 

Wil je van start met één of andere activiteit (zoals bijvoorbeeld werk, vrijwilligerswerk, een opleiding,...), dan moet je altijd voorafgaandelijk de goedkeuring vragen aan je adviserend arts van je ziekenfonds. Doe je dit niet, dan riskeer je een schorsing of financiële sanctie van het RIZIV. Starten met deze activiteit kan vooraleer de adviserend arts zijn goedkeuring gegeven heeft; deze arts zal jou binnen de 30 dagen op de hoogte brengen van zijn beslissing of je al dan niet deze activiteit mag verder zetten. Als zelfstandige moet je wachten op deze beslissing vooraleer je start met een activiteit!

1 GOUDEN REGEL: 'KIES' NOOIT ZOMAAR VOOR EEN DEELTIJDS CONTRACT: dit heeft gevolgen voor een eventueel later lagere inkomensvervangende tegemoetkoming (werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering). Zoek eerst uit wat nog mogelijkheden kunnen zijn:

 

Er zijn verschillende trajecten die je kan bewandelen, al naar gelang of je verbonden bent aan een arbeidscontract of niet:

 

* Je krijgt een mutualiteitsuitkering en je bent nog verbonden aan een arbeidscontract?

Sowieso is het een goed idee om een afspraak te maken met de arbeidsarts van je werk. Bij deze arts kan je op gesprek om na te gaan wat de mogelijkheden zijn op je huidige werkvloer of andere functies bij de huidige werkgever. Deze arts kan met jou op zoek naar mogelijke aanpassingen en is gespecialiseerd in aangepast advies, rekeninghoudend met jouw beperkingen in combinatie met jouw specifieke werkvloer. Een gesprek bij deze arts is steeds confidentieel; deze arts mag niet zomaar jouw medische gegevens doorgeven aan je werkgever. (Zie verdere informatie onder titel 'verschillende artsen' op deze ReumaNet pagina.)

Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen kunnen jou en je werkgever helpen om de financiële onkosten in kader van aanpassingen op te vangen. (Zie voor verdere informatie: 'ondersteunende maatregelen voor mensen met reuma' op deze ReumaNet pagina.)

 

Je wil/kan terug aan de slag bij je huidige werkgever:

Wanneer je onmiddellijk je volledige uurrooster terug wil opnemen, is er geen probleem: even je werkhervatting doorgeven aan je ziekenfonds en je kan terug aan de slag. Deze aangifte kan zelfs online, via de website van jouw mutualiteit. 

Wanneer je echter niet zeker bent of je je contract zoals overeengekomen met je werkgever al ten volle kan uitvoeren, is er de optie om deels te gaan werken, mits een bijpassing vanuit de ziekte-uitkering. Dit systeem wordt 'gedeeltelijke werkhervatting omwille van medische redenen', 'progressief werken' of 'toegelaten arbeid' genoemd. Meer informatie vind je onder de titel 'gedeeltelijke werkhervatting omwille van medische redenen' op deze ReumaNet pagina. 

 

Je wil terug aan de slag bij je huidige werkgever, maar hebt ook nood aan ondersteuning op de werkvloer?

Ook hier is het sowieso een goed idee om allereerst informatie in te winnen bij je arbeidsarts om na te gaan wat de mogelijkheden zijn op je huidige werkvloer, binnen je eigen functie of eventueel andere functies. (Zie hierboven)

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een jobcoach in te schakelen op de werkvloer zelf. Dit kan door de hulp in te roepen van een Gespecialiseerde Opleiding-, Begeleiding- en Bemiddelingsdienst (GOB) of andere GLOWpartners. Ook kan deze jou bijvoorbeeld helpen met de aanvraag van Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM's) (zie ook onder titel 'ondersteunende maatregelen voor mensen met reuma', op deze ReumaNet pagina.) 

 

Je weet zelf niet goed wat je nog aan zal kunnen of welke richting je nog uit kan/wil/moet?

Wanneer je verbonden bent aan een arbeidscontract, heb je recht op loopbaanbegeleiding. Dit is een begeleiding die voornamelijk bestaat uit gesprekken rond drie belangrijke thema’s: wie ben   ik, wat kan ik, wat wil ik. Naargelang je loopbaanvraag zal er meer of minder stil worden gestaan bij één van die thema’s. Deze loopbaanbegeleiding kan je betalen via loopbaancheques, dewelke je aanvraagt via de VDAB.

Ook zijn er loopbaancentra gespecialiseerd in het begeleiden van personen die beperkingen ervaren op het werk omwille van hun aandoening. 

TIP! Je hebt sowieso recht op een gratis kennismakingsgesprek bij de loopbaancentra. Prik bij verschillende loopbaancentra een eerste afspraak en voel waar jij je het beste bij voelt; start daar dan de loopbaanbegeleiding.

Contactgegevens loopbaancentra, gespecialiseerd in begeleiden van personen met een arbeidsbeperking, vind je hier.

 

Je wil/kan/mag niet meer aan de slag bij je huidige werkgever?

Het eerste wat je moet onthouden is: GEEF ZELF NOOIT JE ONTSLAG alvorens alle opties te hebben afgewogen. Zelf ontslag geven (ja, ook ontslag 'in onderlinge overeenstemming') maakt dat je geen recht meer hebt op een opzegvergoeding én er is ook het risico dat je geen recht meer zal hebben op een werkloosheidsuitkering (indien dit aan de orde zou komen)!

Ben je verbonden aan een arbeidscontract, dan is de kans groot dat de adviserend arts van je ziekenfonds je door zal verwijzen naar de arbeidsarts van je werk om uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn in kader van werkhervatting op je huidige werk. De adviserend arts en/of de Terug naar WerkCoördinator van je ziekenfonds zal je doorverwijzen wanneer hij beslist dat je klaar bent om stappen te zetten richting werkvloer. 

De arbeidsarts is verplicht om uit te zoeken welke de mogelijkheden zijn en hierover advies uit te brengen aan de werkgever. Zijn er geen mogelijkheden tot aanpassingen, andere functies,... dan kan de arbeidsarts het advies geven van medische overmacht en volgt een medisch ontslag. Een medisch ontslag betekent dat het contract onmiddellijk wordt stopgezet; je hebt geen recht op een opzegvergoeding en moet ook geen opzegtermijn meer presteren. De vakbond bekijkt of dit medisch ontslag terecht is; is dit zo, dan heb je recht op een werkloosheidsvergoeding (indien dit ooit aan de orde zou komen).

Je ziekte-uitkering blijft verder lopen voor zolang de adviserend arts van je ziekenfonds dit beslist! Zo ook indien wordt beslist dat je deeltijds het werk kan hervatten in kader van gedeeltelijke werkhervatting omwille van medische redenen (zie titel 'gedeeltelijke werkhervatting omwille van medische redenen' op deze ReumaNet pagina voor meer informatie.)

 

Het is duidelijk dat je niet meer terug kan naar je huidige werkgever en je wil graag begeleiding bij volgende stappen:

Net zoals andere werkzoekenden, kan je terecht bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de Gespecialiseerde Teams voor Bemiddeling (GTB) en andere GLOWpartners van VDAB voor begeleiding naar werk, met dat verschil dat je de toestemming nodig hebt van de adviserend arts van je ziekenfonds om stappen te zetten naar werk.

Wens je begeleiding in je zoektocht naar werk, neem dan contact op met VDAB of ga langs in je plaatselijke werkwinkel. Vermeld hierbij duidelijk dat je een mutualiteitsuitkering ontvangt. De contactpersoon van VDAB zal jou verdere uitleg geven. 

 

Je wil/kan/mag aan de slag bij een andere werkgever?

Ook wanneer je ontslag geeft om te starten bij een andere werkgever, moet je alert blijven op mogelijk inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Zeker wanneer je overstapt naar een uurrooster met een lager aantal uren: het is namelijk zo dat jouw ziekte-uitkering wordt berekend op het laatst verkregen loon. Verdien je minder en val je buiten de garantiemaatregel (maatregel die ervoor zorgt dat, wanneer je hervalt binnen de 2 jaar na je laatste arbeidsongeschiktheid en als je voldoet aan een aantal voorwaarden, je ziekte-uitkering berekend zal worden op het hoogste 'verloren' loon), dan zal je ziekte-uitkering ook lager zijn.

Belangrijk hier is te weten dat je ook progressief kan starten bij een nieuwe werkgever. Meer uitleg vind je onder de titel 'gedeeltelijke werkhervatting omwille van medische redenen' op deze ReumaNet pagina. Het is zelfs zo dat je onder deze vorm bij een nieuwe werkgever kan starten, ook al ben je nog verbonden aan een arbeidscontract bij een andere werkgever! Deze vorm van werken kan jou de mogelijkheid geven uit te testen of een bepaalde job beter op je lijf geschreven staat bijvoorbeeld. 

 

* Je krijgt een mutualiteitsuitkering en je bent niet meer verbonden aan een arbeidscontract?

Ben je niet meer verbonden aan een arbeidscontract, dan is het de adviserend arts van je ziekenfonds (en zijn/haar paramedisch team) en/of de Terug naar Werk Coördinator van het ziekenfonds die jou verder opvolgt in kader van tewerkstelling. Zij bespreken met jou wat mogelijkheden en beperkingen zijn en verwijst je, indien nodig en/of gewenst, door naar de juiste diensten die je kunnen ondersteunen en begeleiden.

Zo zal men vanuit het ziekenfonds je voor verdere begeleiding doorverwijzen naar VDAB en/of andere diensten in kader van sollicitatie, bijscholing of omscholing, jobcoaching, stages op de werkvloer,... (zie titel 'ondersteunende diensten' op deze ReumaNet pagina.

Belangrijk hier is te weten dat je ook progressief (deeltijds loon, deeltijds ziekte-uitkeinrg) kan starten bij een nieuwe werkgever. Meer uitleg vind je onder de titel 'gedeeltelijke werkhervatting omwille van medische redenen' op deze ReumaNet pagina.

 

* Je krijgt een mutualiteitsuitkering en je wil een zelfstandige activiteit starten?

Weet dat deze optie ook bestaat! Je kan naast je ziekte-uitkering een aanvraag indienen bij je adviserend arts van je ziekenfonds tot opstarten van een zelfstandige activiteit, in hoofdberoep, maar zeker ook in bijberoep. Kijk zeker eens onder de titel 'ik wil starten als zelfstandige' en vraag zeker ook na bij je mutualiteit naar de mogelijkheden! 

* Je werkt, maar je hebt nood aan ondersteuning op de werkvloer en/of je wil uitzoeken wat (andere) mogelijkheden zijn

Sowieso is het een goed idee om een afspraak te maken met de arbeidsarts van je werk. Bij deze arts kan je op gesprek om na te gaan wat de mogelijkheden zijn op je huidige werkvloer of andere functies bij de huidige werkgever. Deze arts kan met jou op zoek naar mogelijke aanpassingen en is gespecialiseerd in aangepast advies, rekeninghoudend met jouw beperkingen in combinatie met jouw specifieke werkvloer. Een gesprek bij deze arts is steeds confidentieel; deze arts mag niet zomaar jouw medische gegevens doorgeven aan je werkgever. (Zie verdere informatie onder titel 'verschillende artsen' op deze ReumaNet pagina.)

Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen kunnen jou en je werkgever helpen om de financiële onkosten in kader van aanpassingen op te vangen. (Zie voor verdere informatie: 'ondersteunende maatregelen voor mensen met reuma' op deze ReumaNet pagina.)

Loopbaanbegeleiding

Wanneer je verbonden bent aan een arbeidscontract, heb je recht op loopbaanbegeleiding. (Dit betekent dus ook dat, als je een ziekte-uitkering krijgt en nog verbonden bent aan een arbeidscontract, je hier recht op maakt! Ook als zelfstandige heb je hier recht op!)

Dit is een begeleiding die voornamelijk bestaat uit gesprekken (en oefeningen) rond drie belangrijke thema’s: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik. Naargelang je loopbaanvraag zal er meer of minder stil worden gestaan bij één van die thema’s. Deze loopbaanbegeleiding kan je betalen via loopbaancheques, dewelke je aanvraagt via de VDAB. Voor meer informatie, verwijzen we je graag door naar deze link

Jobcoaching op de werkvloer

Ook hier is het sowieso een goed idee om allereerst informatie in te winnen bij je arbeidsarts om na te gaan wat de mogelijkheden zijn op je huidige werkvloer, binnen je eigen functie of eventueel andere functies. (Zie hierboven)

Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een jobcoach in te schakelen op de werkvloer zelf. Dit kan door de hulp in te roepen van een Gespecialiseerde Opleiding-, Begeleiding- en Bemiddelingsdienst (GOB) of een andere GLOWpartner van VDAB. Ook kan deze jou bijvoorbeeld helpen met de aanvraag van Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM's) (zie ook onder titel 'ondersteunende maatregelen voor mensen met reuma', op deze ReumaNet pagina.) 

 

* Je bent momenteel nog aan het werk, maar je wil minder uren werken (arbeidsduurvermindering) omwille van je aandoening

TIP! Zoek altijd eerst alle mogelijkheden uit alvorens over te gaan naar een contract met minder aantal uren! Minder aantal uren betekent vaak ook minder loon en daarbovenop moet je rekening houden met het feit dat, als je ooit een vervangingsinkomen wil aanvragen (ziekte-uitkering, werkloosheidsuitkering), deze uitkeringen worden berekend op basis van je loon!

Stappenplan:

1. Ga eerst op gesprek bij de arbeidsarts om te bekijken wat de mogelijkheden zijn op je huidige werk. Misschien zijn er een aantal aanpassingen mogelijk waardoor je toch je contract kan behouden of minimaal moet worden aangepast. 

2. Sommige werkgevers hebben een privé verzekering die tussenkomt wanneer mensen omwille van een aandoening, ziekte of ongeval niet meer hun uren kunnen presteren. Dit is echter nog niet zo veel voorkomend, maar zeker eens te bevragen. 

3. Sommige werkgevers staan het toe om in kader van de Vlaamse OndersteuningsPremie de werknemer minder uren te laten presteren voor hetzelfde loon. Ook kan een verandering in takenpakket of bv thuiswerk een oplossing bieden om toch nog het aantal uren te blijven presteren en ervoor te zorgen dat je geen loonsverlies hebt. 

De Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) is een loonkostsubsidie die de werkgever kan krijgen indien hij aantoont dat hij rekening houdt met je beperking(en) en noden op de werkvloer. Jij behoudt zo je loon, maar kan in ruil hiervoor vragen naar een aantal aanpassingen op de werkvloer. Zo kan je vragen voor andere taken zoals bijvoorbeeld meer pauzes, onder de uren naar een specialist of controle, andere shiften, andere taken of jobinvulling,... en kan deze premie ook de werkgever motiveren om bijvoorbeeld toe te staan progressief te gaan werken. (Maar deze premie is niet nodig om dus een toestemming te krijgen hè! Het kan je helpen in de onderhandelingen met je werkgever.) De toepassing van deze premie op de werkvloer is steeds in overleg tussen jou en de werkgever.

4. Ook kan je een aanvraag indienen tot tussenkomst voor de aankoop van specifiek arbeidsgereedschap of arbeidspostaanpassingen op de werkvloer. Je kan meer informatie over deze bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen vinden via deze link: https://www.vdab.be/arbeidshandicap/maatregelen#werknemer

5. Ook is het de moeite om uit te kijken of je in aanmerking komt voor een bijpassing via de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), in kader van tijdskrediet en thematische verloven zoals bijvoorbeeld ouderschapsverlof. Voor meer info kan je terecht op deze link: https://www.rva.be/nl/werkgevers/loopbaanonderbreking-tijdskrediet-en-thematische-verloven Check ook even of je in aanmerking komt voor bijvoorbeeld landingsbanen, regelingen in kader van zware beroepen,... Maar ook je vakbond kan je hierover meer informatie geven en/of uitzoeken of je hiervoor in aanmerking komt. 

6. In kader van gedeeltelijke werkhervatting omwille van medische redenen (= progressief werken of toegelaten arbeid) is het ook soms mogelijk om deeltijds te werken mits toestemming vanuit je ziekenfonds. Meestal begin je in dit systeem van (minder dan halftijds) om dan te gaan opbouwen tot je oorspronkelijke contract. Een hele periode 4/5e werken binnen dit systeem komt bijvoorbeeld minder voor, maar het zou een mogelijkheid zijn als je werkgever én de adviserend arts van je ziekenfonds hiermee akkoord zijn. Beide partijen moeten akkoord zijn om dit door te laten gaan. Veelal is dus 4/5e werken wel toegestaan, maar vaak voor een kortere periode en vaak begint het van minder aantal uren werk naar opbouw tot oorspronkelijk contract.

7. Is geen van bovenstaande aan de orde of kies je ervoor om toch gewoon minder te gaan werken, dan kan je je werkgever vragen naar een nieuw contract met minder aantal werkuren/werkdagen per week. Bijvoorbeeld van een voltijds naar een 4/5e contract. De werkgever is wettelijk niet verplicht dit toe te staan en kan weigeren.

Als ondernemer in hoofd- en bijberoep kan je natuurlijk ook beperkingen ervaren in je job door je reumatische aandoeningen. Weet dan dat de overheid een aantal premies voorziet om je te ondersteunen. Voor extra vragen kan je terecht bij je ondernemingsloket, evenals bij VDAB en je ziekenfonds/mutualiteit.

 

* Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM)

Als je een arbeidsbeperking hebt of gezondheidsproblemen ervaart als zelfstandige in hoofd- of bijberoep, dan kan je in aanmerking komen voor deze Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen: De Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP), terugbetaling arbeidsgereedschap, -kleding en aanpassing werkplek en ondersteuning van een tolk voor doven en slechthorenden. Meer informatie vind je hier.

Hieronder lichten we de 2 meest voorkomende maatregelen toe, waarop mensen met een reumatische aandoening vaak recht op kunnen hebben:

De Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

De Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) is een subsidie die geldt als compensatie voor je zogenaamde redenementsverlies. Deze subsidie wil momenten opvangen waar je, omwille van je aandoening, minder zou presteren, meer nood hebt aan pauzes, extra ondersteuning moet inschakelen,... 

De toepassing van deze premie is zeer individueel en zal je moeten aangeven bij de aanvraag.

Zelfstandigen (hoofd- en bijberoep) kunnen het recht aanvragen bij de VDAB. Bij toekenning van het recht op deze premie zijn er 2 opties:

- je krijgt een recht voor bepaalde duur (2 jaar) in geval de prognose van je aandoening (nog) onduidelijk is

- je krijgt een recht voor onbepaalde duur (5 jaar) als je arbeidsbeperking bekeken wordt als langdurig en ernstig.

Je kan verlenging en verhoging aanvragen van deze premie. 

De premie zelf wordt uitbetaald via het Departement Werk en Sociale Economie.

Meer informatie over de VOP vind je hier.

 

Terugbetaling arbeidsgereedschap, –kleding en aanpassingen werkplek.

Soms zijn we ook gebaat met een aantal praktische aanpassingen op de werkvloer zelf. VDAB komt in bepaalde situaties tussen bij aankoop van werkkledij of -gereedschap of aanpassingen van je werkplek. Meer informatie vind je hier.

 

* Diensten die je kunnen helpen bij de erkenning en aanvragen

VDAB, GTB, gespecialiseerde centra voor loopbaanbegeleiding, ondernemingsloket, sociaal secretariaat voor zelfstandigen.

 

* Gedeeltelijke werkhervatting omwille van medische redenen

Als zelfstandige kan je een aanvraag indienen bij de adviserend arts van je ziekenfonds om gedeeltelijk je werk te hevatten omwille van medische redenen. Dit betekent dat je deels een inkomen zal hebben via je zelfstandige activiteit en deels een forfaitaire tegemoetkoming via je ziekenfonds indien je het akkoord hebt van je adviserend arts van het ziekenfonds. 

Het is dus belangrijk om tijdig een aangifte van arbeidsongeschiktheid binnen te brengen bij het ziekenfonds om nadien dan een aanvraag in te dienen voor deze gedeeltelijke hertewerkstelling omwille van medische redenen, ook wel progressief werken of toegelaten arbeid genoemd. Anders dan bij werknemers, mag je als zelfstandige je activiteit niet starten alvorens je de toestemming hebt van de adviserend arts. Je moet dus wachten met de start van je deeltijdse activiteit totdat je de uitdrukkelijke toestemming hebt van de adviserend arts van je ziekenfonds.

Meer uitleg over toelatingen in kader van 'toegelaten werk' voor een zelfstandige vind je via deze link.

Neem zeker ook contact op met je ziekenfonds voor specifieke vragen!

 

* Loopbaanbegeleiding

Wanneer je ondernemer bent, kan je ook recht maken op loopbaanbegeleiding

Dit is een begeleiding die voornamelijk bestaat uit gesprekken (en oefeningen) rond drie belangrijke thema’s: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik. Naargelang je loopbaanvraag zal er meer of minder stil worden gestaan bij één van die thema’s. Deze loopbaanbegeleiding kan je betalen via loopbaancheques, dewelke je aanvraagt via de VDAB.

Voor meer informatie, verwijzen we je graag door naar deze link. 

 

* Diensten die je kunnen ondersteunen bij moeilijkheden

Wanneer je moeilijkheden ondervindt als zelfstandige ondernemer, dan kan je in Vlaanderen gratis terecht bij Dyzo. Dit kan dankzij de financiële steun van de Vlaamse overheid via het agentschap innoveren en ondernemen (VLAIO) en de inzet van tientallen vrijwillige medewerkers.

Een team van gespecialiseerde beroepskrachten biedt ondersteuning op economisch, juridisch en psychologisch vlak.

Ondernemers kunnen bij Dyzo in alle discretie terecht voor het redden van hun bedrijf alsook voor bijstand tijdens en na een faillissementsprocedure.

Meer informatie vind je via deze link.

Je kan starten als zelfstandige in hoofd- of in bijberoep. Sowieso is het heel belangrijk om vooraf alles goed uit te zoeken.

 

* Zelfstandige in hoofd- of bijberoep?

Weet bijvoorbeeld dat je zowel wanneer je een ziekte-uitkering ontvangt, als wanneer je een werkloosheidsuitkering krijgt, je - mits je voldoet aan een aantal voorwaarden - kan opstarten als zelfstandige in bijberoep. Dat is iets dat nog heel wat mensen niet weten.

Je kan dus, mits de toelating van de adviserend arts van je ziekenfonds, een activiteit als zelfstandige in bijberoep opstarten, met behoud van (een deel van) je ziekte-uitkering. Meer informatie kan je hierover vinden bij je mutualiteit. Ook kan je meer informatie hierover vinden bij VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) via deze link.

Ook indien je een werkloosheidsuitkering krijgt, kan je - mits je voldoet aan een aantal voorwaarden - een activiteit als zelfstandige in bijberoep opstarten, met behoud van je werkloosheidsuitkering. Dit voordeel heet "Springplank naar zelfstandige". Meer informatie vind je via deze link

Wanneer je start als zelfstandige in hoofdberoep, verlies je je werkloosheidsuitkering. De transitiepremie is een premie vanuit de Vlaamse overheid die het verlies van die uitkering gedurende twee jaar kan opvangen. Check zeker of je hiervoor in aanmerking komt. 

Meer informatie over deze transitiepremie vind je via deze link.

 

Sowieso is het de moeite om contact op te nemen met volgende diensten:

Ondernemingsloket.

Een ondernemingsloket is het aanspreekpunt voor ondernemingen. Het voert een aantal taken uit waarvoor je als ondernemer vroeger contact moest opnemen met verschillende instanties. Zij ondersteunen je administratief, maar kunnen je ook andere diensten aanbieden. 

Er zijn acht erkende ondernemingsloketten in België, met kantoren verspreid over het hele land. Contactgegevens vind je via deze link.

 

Bij het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) kan je dan weer terecht voor allerlei praktische informatie over coaching, advies, begeleiding, subsidies,... Kijk maar eens via deze link.

 

* Specifieke begeleiding bij de opstart van je eigen zaak voor werkzoekenden

Op de website van VDAB vind je een overzicht van alle mogelijke stappen die je kan ondernemen alvorens te starten met je eigen zaak: https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/ondernemer-worden

 

* Je bent werkgever en je wil ondersteuning in de begeleiding van een werknemer met een beperking op de werkvloer

Het is steeds een goed idee om advies in te winnen van de preventieadviseur-arbeidsarts van de interne of externe dienst voor preventie en bescherming op de werkvloer. Deze arts is dé persoon die op de werkvloer op de hoogte is van zowel financiële, begeleidings- en ondersteuningsmogelijkheden. Ook is deze arts goed op de hoogte van alle wettelijke verplichtingen waaraan je als werkgever moet voldoen in kader van (onder andere) gezondheidspreventie op de werkvloer. 

 

Financiële tegemoetkomingen

Algemene financiële maatregelen

Enerzijds zijn er heel wat financiële tegemoetkomingen voor tal van verschillende ‘doelgroepen’ van werknemers. Sommige maatregelen komen tussen op basis van leeftijd, statuut,…

Natuurlijk kan je voor informatie terecht bij jouw sociaal secretariaat. Maar ook via de link van Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VAIO), de link van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)  en via www.weeraandeslag.be vind je meer informatie over de verschillende maatregelen.

 

Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM’s)

Sommige werknemers met een reumatische aandoening en beperkingen op de werkvloer, maken recht op één of meerdere Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen. Meer informatie vind je via deze link.

De 2 meest voorkomende BTOM waar iemand met reuma recht op kan hebben zijn de Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) en een tussenkomst voor aanpassingen aan de arbeidspost of aankoop van aangepaste werkkledij of -materiaal.

 

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Voor personen met een beperking die zich uit op de werkvloer, zijn ‘fysieke’ aanpassingen vaak niet voldoende. Zo kan het zijn dat je werknemer een bepaalde functie slechts gedeeltelijk nog kan uitvoeren en dat er andere deeltaken uitbesteed of opgevangen moeten worden door zijn/haar collega’s. Of hij/zij moet regelmatig op consultatie in het ziekenhuis, waardoor je werknemer  telkens overdag voor een aantal uren afwezig kan zijn,…  Voor deze (en natuurlijk ook andere en altijd op maat afgesproken) aanpassingen  kan je als werkgever een tegemoetkoming krijgen omdat je financieel verlies lijdt. We spreken hier over de Vlaamse Ondersteuningspremie. Deze premie wordt driemaandelijks uitgekeerd aan jou als werkgever en geldt veelal voor een periode van 5 jaar of 2 jaar. Meer informatie vind je via deze link.

Je werknemer moet eerst stappen ondernemen om het recht op deze premie te openen, via de VDAB. Is het recht toegekend, dan kan je als werkgever deze loonkostsubsidie aanvragen via het Departement Werk en Sociale Economie (WSE).

Meer informatie vind je via deze link.

 

TIP! Je kan als werkgever de aanvraag voor deze VOP reeds indienen vooraleer het recht aan de werknemer hierop is toegekend. De aanvraagdatum is immers, bij goedkeuring, de startdatum van toekenning van de premie. De premie wordt steeds per kwartaal uitgekeerd; hou hier zeker rekening mee!

TIP! Vind je als werkgever dat de premie de onkosten of het zogenaamde 'rendementsverlies' niet voldoende dekt, dan kan je verhoging van de premie aanvragen. 

TIP! Je kan als werkgever een verlenging aanvragen van de toekenning van de loonkostsubsidie; vraag deze dus tijdig aan!

 

Aanpassingen arbeidsgereedschap en –kledij

Deze aanpassingen zijn specifiek voor de werknemer en zijn kleinere zaken die hij (regelmatig) nodig heeft om het werk goed uit te voeren. Bijkomende voorwaarden hierbij zijn dat je als werkgever deze attributen niet zelf ter beschikking stelt, dat er geen andere tegemoetkoming voor is en dat de kosten niet extreem hoog zijn (in verhouding met de noodzaak van het gebruik). Meer informatie vind je hier.

Het is aan je werknemer om deze aanvragen in orde moet brengen.

Terwijl de arbeidspostaanpassingen eigendom blijven van de werkgever, is het arbeidsgereedschap (en -kledij) dat niet. Wanneer de werknemer dus stopt met werken bij jou, mag hij deze dus meenemen naar de volgende werkgever/naar huis. Ze zijn dus eigendom van je werknemer. 

 

Aanpassingen arbeidspost

Wanneer je als  werkgever de werkomgeving wil aanpassen aan de specifieke noden van je werknemer, dan worden hier de zogenaamde ‘arbeidspostaanpassingen’ bedoeld. Voor algemene aanpassingen sta je als werkgever zelf financieel in. Voor specifieke aanpassingen in kader van zijn/haar beperking, kan je een aanvraag voor tussenkomst indienen bij de dienst arbeidsbeperking (DABP) van de VDAB. Afhankelijk van de aanvraag, worden de onkosten niet, gedeeltelijk of volledig terugbetaald – natuurlijk is dit steeds gebonden aan een aantal voorwaarden. Wil je hierover meer informatie, klik dan hier. 

Aanvraag arbeidspostaanpassingen kan je als werkgever perfect online, via deze link

De aanpassingen aan de werkplaats zijn jouw eigendom en de werknemer mag deze dus niet meenemen bij vertrek.

 

Ondersteunende diensten voor advies en aanvragen:

In allereerste instantie kan je als werkgever rekenen op het professioneel advies en ondersteuning van de preventieadviseur-arbeidsarts van de interne of externe dienst preventie en bescherming op het werk. Daarnaast kan je zeker ook terecht bij je sociaal secretariaat en bij volgende onafhankelijke diensten (klik op de diensten voor meer informatie en contactgegevens):

(Dienst TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen van) VDAB, Gespecialiseerde diensten in kader van ondersteuning aan mensen met arbeidsbeperkingen: GOB, GLOW en GTB.

 

Begeleiding op de werkvloer

Begeleiding van nieuwe werknemers:

VDAB voorziet begeleiding onder vorm van verschillende soorten stages: oriënterende (kortdurende) stages, beroepsinlevingsstages, stages in kader van opleiding op de werkvloer,... Afhankelijk van het soort stage kan deze stage gratis zijn of (deels) betalend door de werkgever en ontvangt de werknemer/stagiair (deels) een inkomen. Meer informatie via VDAB!

Een Gespecialiseerde dienst voor Opleiding, Bemiddeling en Begeleiding (GOB)  heeft een gelijkaardig aanbod, maar is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking. Zij kunnen samenwerken met VDAB, maar bieden (naast opleiding, begeleiding en bemiddeling) ook specifieke stages op de werkvloer aan. In hoofdzaak begeleidt GOB werkzoekenden, maar je kan ze ook inschakelen bij tewerkstelling. Meer informatie vind je hier. 

 

Begeleiding van werknemers die reeds in dienst zijn: 

Ook voor de begeleiding van werknemers die reeds langer in dienst zijn, kan je beroep doen op een jobcoach van een GOB. De voorwaarde is wel dat deze werknemer beperkingen op de werkvloer ervaart omwille van zijn aandoening. 

Ook heeft een werknemer, verbonden aan een arbeidscontract, recht op gesubsidieerde loopbaanbegeleiding indien deze op zoek wil gaan bijvoorbeeld naar mogelijkheden in kader van (ander of aangepast) werk. Loopbaanbegeleiding start enkel op vraag van een werknemer en is vrijwillig. Deze dienst kan bijvoorbeeld ook je werknemer bijstaan in het in orde brengen van het recht op een Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregel, bij het verwoorden van beperkingen op de werkvloer en bij het zoeken naar oplossingen op de huidige of andere werkvloer. Meer informatie over loopbaanbegeleding vind je hier.

 

 

Online zijn er een aantal linken interessant in kader van werken met een beperking:

Websites:

https://www.targetatwork.nl/reuma/

https://www.weeraandeslag.be/

- https://www.fitforworknederland.nl/

https://werkenchronischziek.nl/

 

Checklists:

- Via de website Target@Work: meer informatie vind je hier.

- Via de website Fit For Work: meer informatie vind je hier.

- Via de website van Werk en Chronisch Ziek: meer informatie vind je hier.

 

Brochures:

- "Een werknemer die reuma heeft": Praktische tips voor werkgevers, uitgave Disworks (Nederland).

- "Terug in het zadel": Opnieuw aan het werk na langdurige ziekte, uitgave 2019 van ACV. 

- "Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening", uitgave Vlaams PatiëntenPlatform (VPP).

- "Aan het werk met een handicap. Redelijke aanpassingen op het werk.", uitgave UNIA.

- "Reuma en behoud van werk": patiëntenversie van de richtlijn Reumatoïde Artritis en Participatie in Arbeid, uitgave 2015 (Nederland).

 

Jobcalculator berekent financiële impact van werkhervatting op je ziekteuitkering en/of tegemoetkoming(en): meer informatie vind je hier.

Ben je vastbenoemd en heb je een chronische aandoening, dan is het een hele zoektocht naar de juiste informatie. Eerlijkheidshalve is dit ook het geval voor de ReumaCoach.

De wetgeving is zo verschillend, afhankelijk of je werkt als statutaire binnen de lokale, Vlaamse, federale, provinciale overheid en de regelgeving blijkt nog al te vaak een kluwen van ingewikkelde informatie.

In eerste plaats wordt aan mensen die vastbenoemd zijn aangeraden om contact op te nemen met hun 'lijnverantwoordelijke' of HR-dienst in kader van vragen rond afwezig zijn omwille van een chronische aandoening. Binnen de federale overheidsdiensten kan je terecht bij aan de eigen dienst verbonden sociaal assistenten die heel goed op de hoogte zijn van alle mogelijke informatie en die je wegwijs kunnen maken binnen je eigen dienst. Je vindt hun gegevens via het intranet van je eigen federale organisatie.

Daarnaast zal de ReumaCoach je steeds doorverwijzen naar de vakbond en dan best een vakbond die gespecialiseerd is in de wetgeving en reglementering van de dienst waar je werkt.

Toch wagen we ons aan volgend overzicht van linken om je op weg te helpen:

 

Vlaamse Overheid:

- informatie over ziekteverlof vind je via deze link.

- informatie over deeltijdse prestaties wegens handicap of chronische ziekte vind je  via deze link.

- informatie over mogelijke aanpassingen, ondersteunende maatregelen, nieuwe personeelsleden vind je via deze link.

- informatie over verlof voor deeltijdse prestaties vind je via deze link.

- informatie over loopbaanonderbreking vind je via deze link.

De dienst diversiteitbeleid van de Vlaamse Overheid kan je, als persoon met een handicap of chronische aandoening, persoonlijk ondersteunen. Zowel statutairen als contractuelen kunnen terecht bij deze dienst in kader van erkenning van de (arbeids)beperking/handicap, mogelijke arbeidspost- en gereedschapsaanpassingen, redelijke aanpassingen op de werkvloer, materiële en niet-materiële ondersteuning,... Je kan deze dienst rechtstreeks bereiken (zelfs zonder tussenstap via leidinggevende bijvoorbeeld) via onbeperktaandeslag@vlaanderen.be 

Deze dienst kan je ook meer en correcte informatie geven over deeltijds werken als statutaire/vastbenoemde in kader van een chronische ziekte of handicap en de bijhorende loonbonus!

 

Onderwijs:

- informatie over langdurig verlof verminderde prestaties omwille van medische redenen vind je via deze link.

- informatie over verlof verminderde prestaties wegens ziekte vind je via deze link.

 

Federale Overheid:

Elke federale overheidsdienst (FOD) heeft haar eigen sociaal assistenten die je wegwijs kunnen maken in de wirwar van mogelijkheden. Zij vormen, niet alleen op vlak van tewerkstellingsmogelijkheden, een interessante bron aan informatie. Er is momenteel geen uniek contactadres voor de federale overheidsdiensten, maar je vindt de gegevens van de sociaal assistenten terug via het intranet van je betrokken federale organisatie.

Ook heb je de mogelijkheid om op eigen initiatief, na bijvoorbeeld langdurig ziekteverlof, een gesprek aan te vragen bij de arbeidsarts voor aanbevelingen in kader van werkomstandigheden. Gegevens van de arbeidsarts van de betrokken arbeidsgeneeskundige dienst vind je via de preventie-adviseur van jouw organisatie of via de sociaal assistenten (contactgegevens via intranet van je betrokken federale organsiatie).

- informatie over ziekteverlof vind je via deze link.

- informatie over verminderde prestaties bij chronische ziekte vind je via deze link

- informatie over verminderde prestaties wegens medische redenen vind je via deze link.

- informatie over mogelijkheden deeltijds werken en onderbreking vind je via deze link.

- informatie over loopbaanonderbreking vind je via deze link.

Belangrijke tips, gegeven door een werknemer bij een FOD:

=> Je moet eerst dertig onafgebroken kalenderdagen met ziekteverlof afwezig geweest zijn, vooraleer je aanvraag kan indienen in kader van verminderde prestaties. Je kan dus best vooruitziend zijn en verminderde prestaties aanvragen en niet onmiddellijk het werk hervatten. Als het dan niet zou gaan, begint de teller van ziekteverlofdagen immers opnieuw te lopen.

=> Het re-integratietraject kan ook worden aangevraagd door een huisarts (verwoordt als "behandelend arts"), terwijl je voor de verminderde prestaties bij chronische ziekte afhankelijk bent van een specialist voor de aanvraag (verwoordt als "geneesheer-specialist").   Het zit hem dus in de kleine lettertjes !  Meer informatie: klik hier.

=> Ben je stagiair, dan zijn er andere regels van toepassing. Neem zeker contact op met de sociaal assistente van je dienst!

 

=> Heb je zelf correcte informatie die je graag wil delen, neem dan zeker contact op met de ReumaCoach via anja@reumanet.be