Wie ondersteunt ReumaNet?

Partners van ReumaNet: samen in het Partnerplatform

 

Het partnerplatform werd opgericht in 2011 en is een raadgevend orgaan. Deze raad heeft als belangrijkste taak een gestructureerde discussie tussen de verschillende actoren tot stand te brengen vanuit het gezichtspunt van de patiënt. Specifieke dossiers waarvan het onderwerp verschillende patiëntenorganisaties interesseert kunnen ter discussie worden voorgelegd.

Kunnen partner worden: zorg- of commerciële organisaties die een structurele, financiële bijdrage leveren aan ReumaNet vzw, waarvan het minimum bedrag jaarlijks wordt opgesteld door de Raad van Bestuur. ReumaNet wenst hierbij haar onafhankelijkheid volledig te bewaren, conform ook de deontologische code van pharma.be.  Het partnerplatform komt niet tussen in de effectieve organisatie van ReumaNet en is samengesteld uit afgevaardigden van ReumaNet en een vaste afgevaardigde van elke zorg- en commerciële partner.

 

Transparantie
We hechten veel belang aan transparantie, net als de industrie en de gezondheidszorgbeoefenaars. Onze relaties met andere partijen zijn reeds strikt geregeld door wetgeving en deontologische codes. Via deze link kan je lezen hoe we deze relaties wensen te realiseren, gebaseerd op een denkoefening tussen patiëntenorganisaties en bedrijven op Europees niveau.
 
Als belangrijke stap naar een nog grotere transparantie, kreeg de transparantieplicht op initiatief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie De Block, een wettelijke verankering in de Belgische Sunshine Act.
 

Deze wettelijke transparantieplicht legt farmaceutische en medische hulpmiddelen bedrijven, zowel Belgische als buitenlandse, op om premies en voordelen die zij vanaf 1 januari 2017 rechtstreeks of onrechtstreeks toekennen aan gezondheidszorgbeoefenaars, organisaties in de gezondheidszorgsector of patiëntenverenigingen, te documenteren en jaarlijks openbaar te maken op het platform betransparent.be.

Op deze manier kan je onder andere nagaan welke financiële transacties er hebben plaatsgevonden tussen jouw patiëntenvereniging, beroepsbeoefenaar of gezondheidszorginstelling en de bedrijven. 

 

 

Dit zijn onze partners in 2024:

Partners in de zorg:

 

   

 

 

Commerciële Partners:

 

   
     

 

 

 

 

     

 

 

Projectpartners:

              

          

 

 

Onze partner in wetenschappelijk onderzoek

 

 

 

ReumaNet mag ook al enkele jaren rekenen op financiële steun van de Nationale Loterij, waarmee we heel wat kunnen realiseren. We zijn de instantie daarvoor heel dankbaar. Uiteraard danken we ook de spelers van de Nationale Loterij. Dank zij hen komt er elk jaar een mooi bedrag richting ReumaNet.

 

Voor ReumaMoov mogen we rekenen op de steun van:

cm  cera

Heb je interesse om partner of sponsor te worden?

Contacteer ons via info@reumanet.be. We nemen graag contact met je op om verdere afspraken te maken.