Still, ziekte van

De ziekte van Still is een aandoening die vooral op kinderleeftijd maar ook op jong-volwassen leeftijd (Adult-Still) voorkomt. Men heeft onverklaarbare koorts in combinatie met keelpijn, gewrichtspijnen en gewrichtsontstekingen en een zalmkleurige huidrash. Soms ook vergrote lever en milt. In de kinderleetijd komt dit overeen met juveniele artritis (zie ook aldaar) met systemisch begin.

 

De meest voorkomende klachten van de ziekte van Still zijn:

  • Koorts zonder duidelijke oorzaak
  • Gewrichtspijnen
  • Artritis
  • Keelpijn
  • Zalmkleurige huiduitslag

In de beginfase kan de arts uiteenlopende symptomen waarnemen zoals keelpijn, spierpijn en koorts. Deze kenmerken doen denken aan een griep. Bij bloedonderzoek merkt men een hoge bloedbezinking en toename van het aantal leukocyten (witte bloedlichaampjes) vast. Aan de hand van deze kenmerken en eventueel bijkomende vaststellingen zoals een vergrote milt, zwelling van de lymfeklieren, zalmkleurige uitslag kan de diagnose gesteld worden. Infecties en andere aandoeningen dienen uitgesloten.

Er zijn verschillende behandelingen mogelijk. Jouw arts kiest de gepaste therapie aan de hand van de diagnose, in overleg met jezelf en de andere artsen van het team. 

  • Niet-steroidaal inflammatoire middelen (NSAID's)
  • Steroïden (of cortisone)
  • Biologische medicatie

Lees meer over deze behandelingsmogelijkheden op onze pagina 'Behandelingen'.

Deze zeldzame aandoening treft dus kinderen en  jong-volwassenen.

 

Pas een diagnose? Blijf niet bij de pakken zitten. Bekijk deze korte 'handleiding bij reumatische aandoeningen'.

 

Vragen rond werken met reuma? Lees onze pagina Werken en Reuma en/of contacteer onze ReumaCoach

 

Lees meer over mogelijke behandelingen op deze pagina.

 

Lees ook onze uitgebreide brochure over het dagelijks leven met een chronische inflammatoire bindweefselziekte.​

 

Klik hier om terug te gaan naar 'Vormen van reuma'.