Paget, ziekte van

De ziekte van Paget is een aandoening van het beenderstelsel. Op sommige plaatsen zijn er haarden van zowel verhoogde afbraak als van aanmaak van been. Het nieuwe beenweefsel is echter onregelmatig van structuur en minder stevig opgebouwd. Daardoor ontstaan misvormingen. De kans op breuken neemt daar bij toe. 

 

De pijnklachten kunnen heel verschillend zijn. Sommige mensen merken amper dat ze de ziekte hebben, anderen hebben uitgesproken pijn aan de botten. De pijn gaat niet voorbij wanneer men rust neemt.
Het weefsel rondom het bot kan opzwellen en warm worden, de huid wordt overgevoelig.

Wanneer de ziekte de schedel aantast, krijg je mogelijk last van hoofdpijn, duizeligheid of oorsuizen. Hou ook je zicht en gehoor in de gaten.

Wanneer de ziekte de rug aantast, zullen pijn en stijfheid een probleem vormen. Soms wordt de wervel breder wat druk op ruggemerg en zenuwen kan geven.

Zelden veroorzaakt de ziekte van Paget vervormingen van het bot doordat dit minder stevig wordt. Vandaag wordt de ziekte echter op tijd herkend en behandeld, waardoor dit meestal vermeden kan worden.

Je arts zal je vaak een bisfosfonaat voorschrijven. Het vermindert de botafbraak. Let op: het kan één tot twee maanden duren eer je merkt dat het middel werkt. Heb dus geduld en zorg dat je de medicatie trouw neemt zoals voorgeschreven. Een bisfosfonaat langs de mond dient nuchter ingenomen één uur van voedsel inname verwijderd. Er bestaat ook een bisfosfonaat dat intraveneus via infuus kan gegeven.


Zoals bij elke aandoening is bewegen cruciaal. Weet je niet goed hoe dit aan te pakken? Raadpleeg een kinesitherapeut. Die kan je helpen om een aangepast programma op te stellen.

De ziekte wordt vaak ontdekt op wat oudere leeftijd omdat de aandoening een hele tijd zonder symptomen kan verlopen. Vaak wordt de ziekte van Paget eerder "toevallig" gevonden bij onderzoeken voor een andere aandoening.

 

Pas een diagnose? Blijf niet bij de pakken zitten. Bekijk deze korte 'handleiding bij reumatische aandoeningen'.

 

Vragen rond werken met reuma? Lees onze pagina Werken en Reuma en/of contacteer onze ReumaCoach

 

Lees meer over mogelijke behandelingen op deze pagina.

 

Klik hier om terug te gaan naar 'Vormen van reuma'.