Lupus

Systemische lupus erythematosus (SLE) is een auto-immuunziekte die jouw huid, gewrichten en interne organen kan aantasten. Er bestaan verschillende vormen van lupus; elke vorm heeft zijn eigen verschijnselen en klachten: ofwel beperkt het zich tot de huid (huidlupus) ofwel breidt het uit tot alle organen (systeemlupus).

De verschillende vormen zijn:

 • Cutane lupus erythematodes (CDLE en SCLE) – alleen de huid is aangedaan
 • Systemische lupus erythematodes (SLE) – allerlei organen kunnen aangedaan zijn
 • Drug induced lupus erythematodes  (DILE) – lupus die wordt veroorzaakt door het gebruik van bepaalde medicijnen

Lupus treedt meestal op bij vrouwen en op jonge leeftijd.

 

Klachten

Lupus uit zich vooral door algemeen ziek zijn, huiduitslag, overgevoeligheid voor U.V.-licht, gewrichts- en spierpijnen, herhaalde miskraam, ... Lupus bestaat in veel verschillende vormen en dat maakt dat klachten heel uiteenlopend kunnen zijn. De aandoening kan meerdere organen aantasten en ook beschadigen.

Huidklachten:

 • vlindervormige rode huidafwijking op de wangen, neus en rug
 • haaruitval
 • huidontstekingen met een verdikte huid en rode vlekken
 • zonneallergie
 • littekens (door de huidafwijkingen)
 • zweertjes in de mond (aften)
 • puntvormige bloedinkjes
 • Gewrichtsklachten
 • Ontstekingen van organen: hart(zakje), longen, nieren, zenuwen, ... 
 • Trombose: mensen met SLE hebben een grotere kans op bloedklonters in de bloedvaten.

Andere klachten bij lupus zijn:

 • vermoeidheid
 • koorts, vooral bij mensen met systemische lupus
 • bloedarmoede (eventueel veroorzaakt door antistoffen die rode bloedcellen versneld doen afbreken)
 • laag aantal bloedplaatjes of witte bloedcellen
 • gewichtsverlies en slechte eetlust
 • klierzwellingen
 • fenomeen van Raynaud (zie ook aldaar)

Niet alle klachten komen bij iedereen voor. Meestal heb je één of enkele klachten of verschijnselen.

Het zou ons te ver leiden alle aspecten van lupus uitgebreid te bespreken hier. Uitgebreidere info vind je in onze brochure over Lupus.

 

Behandeling

Lupus valt nog niet te genezen. Je behandelende arts(en) kunnen enkel proberen de ziekte in rust te brengen zodat de klachten verminderen of helemaal verdwijnen. Welke medicijnen je precies krijgt, hangt van je klachten af.

Veel gebruikte medicijnen bij huidlupus zijn:

 • corticosteroïden lokaal op de huid
 • hydroxychloroquine
 • afweeronderdrukkende medicijnen zoals corticoïden en azathioprine

Veel gebruikte medicijnen bij SLE zijn:

 • hydroxychloroquine
 • afweer onderdrukken zoals corticoïden, mycofenolaat mofetil (MMF), azathioprine of cyclofosfamide
 • biologische medicijnen (anti-B cel therapie)

 

Algemeen gelden volgende stappen bij de behandeling van lupus:

 • Plaquenil overwegen, kan ook verder gezet bij zwangerschap
 • Snel en sterk genoeg behandelen vooral bij belangrijke orgaanaantasting zoals nieraantasting
 • Afbouwen en op maat behandelen waar mogelijk
 • Bij het starten van medicatie moet steeds een eventuele zwangerschapswens (ook latere) besproken worden; zeker omdat bepaalde medicatie tijdig dient onderbroken te worden (vóór een zwangerschap!) en een behandeling op maat moet worden voorzien! In het algemeen wordt de lupus best onder controle gebracht voor zwangerschap overwogen wordt. Soms dient een antistollingsbehandeling tijdens zwangerschap gegeven; vaak wordt een antimalaria therapie tijdens zwangerschap verder gezet.

 

Gezien de vele gezichten van lupus, is het vaak nodig om andere specialisten in te schakelen bij de behandeling. De reumatoloog blijft vaak de coördinerende persoon, maar daarnaast kan een nefroloog, een neuroloog, een cardioloog, een longarts... nuttig blijken.

Voor uitgebreidere info verwijzen we je graag door naar onze brochure.

 

Tips en meer informatie

Lupus begint meestal tussen je 20ste en 40ste levensjaar. De ziekte treft veel meer vrouwen dan mannen.

Lupus kan zwangerschapsproblemen veroorzaken. Breng dus zeker je arts op de hoogte wanneer je aan gezinsuitbreiding denkt.

 

Lees onze uitgebreide brochure over Lupus

Lees onze uitgebreide brochure over het dagelijks leven met een chronische inflammatoire bindweefselziekte.​

 

Je kan altijd terecht bij de Liga voor Chronische inflammatoire bindweefselziektes (CIB Liga) voor meer info en lotgenotencontact.

 

Bekijk hier de presentatie van Prof. Smith over chronische bindweefselziektes.

 

Lees meer over mogelijke behandelingen op deze pagina.

 

Lees onze Medicatiebrochures over:

 

Pas een diagnose? Blijf niet bij de pakken zitten. Bekijk deze korte 'handleiding bij reumatische aandoeningen'.

 

Vragen rond werken met reuma? Lees onze pagina Werken en Reuma en/of contacteer onze ReumaCoach

 

Klik hier om terug te gaan naar 'Vormen van reuma'.