Psoriasis artritis

Psoriasis Artritis is een vorm van ontstekingsreuma die voorkomt bij mensen met de huidziekte psoriasis. De ziekte veroorzaakt huidproblemen en gewrichtsklachten. Hoeveel last je van jouw huid en gewrichten hebt, kan verschillen. De ene keer kan jouw huid heel erg opspelen, terwijl je op een ander moment meer last van je gewrichten kunt hebben. Vaak gaat de huid de artritis vooraf qua symptomen, soms treden de symptomen gelijktijdig op en soms gaat artritis de huidsymptomen vooraf. Nagelaantasting door psoriasis is vaak geassocieerd met artritis.

 

Psoriasis artritis is een combinatie tussen ontstekingsreuma en de huidziekte psoriasis. Je kan dus klachten hebben aan je huid en klachten door gewrichtsontstekingen.
Psoriasis artritis kan zich onder verschillende vormen manifesteren:

  • een polyarticulaire psoriasis artritis: waarbij vier of meer dan vier gewrichten ontstoken zijn
  • een oligoarticulaire psoriasis artritis met drie of minder dan drie gezwollen gewrichten
  • een axiale psoriasis artritis met ontstekingen ter hoogte van de wervels en/of bekken gewrichten
  • specifieke aantasting van de vingergewrichten dicht bij de nagels
  • een zeer agressieve vorm, artritis mutilans

Bij psoriasis artritis heb je naast eventuele huidklachten last van pijnlijke, stijve gewrichten. Je kan je gewrichten minder goed bewegen. Daarnaast kan ook vermoeidheid overheersend zijn. Een ontstoken gewricht doet pijn, is warm en gezwollen en minder goed te bewegen. Vooral ’s ochtends of als je lange tijd in dezelfde houding heb gezeten, kunnen je gewrichten stijf en pijnlijk zijn. Verder zien we ook pees- en oogontstekingen bij mensen met psoriasis artritis. Soms kunnen ook gewrichtjes thv de wervelzuil ontstoken zijn zoals bij ankyloserende spondylitis of spondyloartritis.

 

Het gebruik van medicijnen staat centraal bij de behandeling van psoriasis artritis.
Het is belangrijk om de ziekte zo snel mogelijk en zo volledig mogelijk onder controle te brengen. Dit om beschadigingen van bot en kraakbeen zoveel mogelijk te voorkomen.

De arts kiest voor een welbepaald medicijn op basis van het klinisch onderzoek en de ernst van de ziekte. Hierbij houdt hij ook rekening met de bijwerkingen die het middel kunnen geven en hoe je lichaam hierop reageert. Er dient ook bij de keuze van de behandeling rekening gehouden met de huidverchijnselen en daarom is bij ernstige problematiek samenwerking met dermatoloog wenselijk.
Steeds weer maakt je arts de afweging tussen de schade die de ziekte aan de gewrichten kan veroorzaken en de mogelijke bijwerkingen van een medicijn. Hoe deze balans uitvalt, is bij iedereen anders. Als je last hebt van bijwerkingen, contacteer je best zo snel mogelijk je arts: stop nooit zomaar je medicatie maar overleg dit eerst met je arts.

Er zijn verschillende soorten geneesmiddelen:

  • Eenvoudige pijnstillers zoals paracetamol
  • Ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID’s en Cox-2-remmers) zoals diclofenac en naproxen of celecoxib en etoricoxib
  • Geneesmiddelen die het ziekteverloop beïnvloeden (DMARD’s), of reumaremmers zoals methotrexaat, sulfasalazine en leflunomide
  • Geneesmiddelen gemaakt van zogenaamde biologische stoffen of eiwitten en hun similairen (biologicals en biosimilars). Recent zijn ook JAKinhibitoren beschikbaar. Deze laatste worden via de mond genomen terwijl de biologische medicijnen worden ingespoten via de huid of rechtstreeks in de bloedbaan (intraveneus)

 

Bewegen blijft belangrijk, ook met psoriasis artritis. Bespreek met jouw arts en/of kinesitherapeut wat de mogelijkheden zijn.

 

Ongeveer 15 – 30 % van de patiënten die psoriasis hebben krijgen ook psoriasis artritis. Geschat wordt dat 0.5 tot 0.8% van de Belgische bevolking psoriasis artritis heeft. Dit is bijna even veel als het aantal patiënten met bijvoorbeeld reumatoïde artritis, een andere vorm van een reumatische ontsteking. Artritis kan zelfs huidpsoriasis vooraf gaan.
Meestal ontstaat psoriasis artritis tussen de leeftijd van twintig en veertig jaar. Mannen lopen een iets groter risico om het te krijgen dan vrouwen. 

Artritis psoriatica komt vaker voor bij meerdere leden uit een familie. Als je artritis psoriatica hebt, is het mogelijk dat je kinderen het ook krijgen maar dit hoeft niet. Er zijn namelijk ook mensen met een genetische aanleg voor artritis psoriatica die de ziekte uiteindelijk niet krijgen.

 

Lees hier de uitgebreide brochure over Psoriatische artritis

 

Lees meer over psoriasis en psoriatische artritis op de website Morethanmyskin.be

 

Beluister hier de podcast over psoriasis artritis.

 

Bekijk hier de presentatie van dokter Jan Lenaerts over psoriasis artritis (symposium 2019).

Bekijk hier de presentatie van prof. Barbara Neerinckx over psoriasis artritis (symposium 2021)

 

Pas een diagnose? Blijf niet bij de pakken zitten. Bekijk deze korte 'handleiding bij reumatische aandoeningen'.

 

⇒ Vragen rond werken met reuma? Lees onze pagina Werken en Reuma en/of contacteer onze ReumaCoach

 

⇒ Lees meer over mogelijke behandelingen op deze pagina.

 

Klik hier om terug te gaan naar 'Vormen van reuma'.