Word jij patiëntexpert zoals Katleen en Betty?

pecopleiding2024

 

27/11/2023

 

"De implementatie van de patiëntexpertise is een enorme stap voorwaarts in de relatie tussen zorgverleners, andere belanghebbenden en de patiëntengemeenschap." - Katleen, patiëntexpert sinds 2021

***

"Patiëntexperten geven ons een beter beeld van de dagelijkse worsteling van het leven met een chronische aandoening, waarvan we ons vaak niet bewust zijn." - Catheline, werkzaam bij een farmaceutisch bedrijf

 


Begin februari 2024 start het Patiënt Expertise Centrum (PEC) met een nieuwe opleiding tot patiëntexpert. ReumaNet zoekt geëngageerde mensen met een reumatische aandoening, of ouders van een kind met reuma, om mee te stappen in het PEC-verhaal.


95
Zoveel projecten werkte ReumaNet dit jaar al af met behulp van patiëntexperten. Ze werkten samen met onderzoekers, zorgverleners, onderwijsinstellingen, farmaceutische industrie, mutualiteiten en het beleid maar ook met lotgenoten.

Het inzetten van patiëntexpertise zorgt ervoor dat de kennis en ervaring van patiënten doorsijpelt in het ontwikkelen van de beste zorgomkadering voor mensen met reumatische aandoeningen.

Om aan de grote vraag te voldoen, hebben we voldoende patiëntexperten in de reumatologie nodig.
Begin februari 204 start de volgende opleiding. Kom jij ons team versterken?

 

"Deze opleiding is een zeer leerrijke ervaring. Ik kreeg een betere en bredere kijk op alle aspecten van chronisch ziek zijn. De opleiding gaf me antwoorden en handvaten die ik nu op mijn beurt, als verpleegkundige en patiëntexpert kan aanreiken aan zowel patiënten als lotgenoten." - Betty, patiëntexpert in opleiding

***

“De impact van chronisch ziek zijn wordt vaak onderschat. Patiëntexperten leren ons de impact van hun aandoening op hun leven beter te begrijpen.”

Tijs, onderzoeker


CONCREET

WIE KAN DEELNEMEN:
•    Mensen met een reumatische aandoening of ouders van een kind met reuma

VEREISTE:
•    Je eigen verhaal en problematiek kunnen overstijgen. Het gaat hier niet om het zelf verwerken van een diagnose, maar over andere partijen bijstaan in diverse processen door de stem van de patiënt te garanderen.

WAT:
•    Opleiding in twee delen:
o    Generische modules:

  • Introductie tot het Patiënt Expert Center, De sociale kaart van België (het zorglandschap), Samenwerken tussen PE's en zorgverleners, Beoordelen van informatie, Omgaan met persoonlijke gezondheidsgegevens, Ethiek, regelgeving en conflict of interest, Begrip van geneesmiddelenontwikkeling, Hoe deelnemen aan adviesraden, Hoe omgaan met eigen noden en emoties, Communicatie over chronische aandoeningen, Zelfzorg, Zorg dragen voor zorgdragers, Veerkracht

o    Reuma Modules:

  • Het reumalandschap in België, Wat is reuma, Reuma en Werk, Patiënt expertise toegepast in de praktijk

 

HOE:
•    hybride les (live in reumahuis voor bepaalde modules, andere modules live online) en een gedeelte zelfstudie. Aanwezigheid in de les is een vereiste, ook indien online.

START:
•    begin februari 2024

WANNEER:
•    maandagavond van 19u tot max. 21u., normaal sessies van 2u.

DUURTIJD:
•    2x 2.5 maand (deel 1 voorjaar, deel 2 najaar sept/okt)

DEELNAME is gratis
MEER INFO:

•    Mailen kan naar veerle@reumanet.be of surf naar de website van het Patient Expert Center
•    Zie ook de flyer (klik hier)


INFORMATIEMOMENTEN:
In december organiseren we twee infomomenten. 

•    Op MAANDAG 11 DECEMBER om 19u (klik hier voor de link) en op DONDERDAG 14 DECEMBER om 14u (klik hier voor de link) organiseren we een infomoment waar we de opleiding nader zullen toelichten en ook wat uitleg zullen geven over wat er nadien van jou verwacht wordt. 
Er is voldoende ruimte om jouw vragen te stellen.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan zeker deel aan één van deze infosessies.
 

 

INSCHRIJVEN kan tot 10 januari 2024 door je persoonlijke gegevens, je aandoening en korte motivatie ‘waarom wil ik PE worden?’ te sturen naar veerle@reumanet.be  
 
Hopelijk zien we je bij de start van de cursus!