Verslag Symposium Jullie Willen Weten

 

14/10/2015

 

 

Onder het motto 'Jullie Willen Weten' organiseerde ReumaNet op 10 oktober een symposium naar aanleiding van Wereld Reuma Dag.

 

 

De dag startte met de voorstelling van de resultaten van de enquête die ReumaNet hield in het voorjaar. Daaruit blijkt onder meer dat patiënten meer en andere vragen hebben dan die besproken worden tijdens de consultaties b ij de reumatoloog. Verder vragen ze ook meer overleg tussen de zorgverleners. De presentatie vindt u hier

 

Gezondheidseconoom Lieven Annemans gaf zijn visie op de resultaten en stelde vast dat de consultaties veel te kort zijn voor de meeste patiënten. Meer tijd voor elke patiënt zou echter ook moeten leiden tot een betere verloning. Multidisciplinair overleg zou beter kunnen met behulp van een case manager, een persoon die de patiënt van nabij opvolgt over de disciplines heen. Verder zouden ook patiëntenorganisaties nog meer kunnen doen wat informatieverstrekking betreft. De presentatie van Annemans vindt u hier.

 

 

In de namiddag kregen verschillende zorgpartners enkele stellingen voor de voeten geworpen, waarna ze tien minuten de tijd kregen om het publiek te overtuigen van hun goede wil om het in de toekomst beter te doen.

 

Professor Westhovens, voorzitter van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie, beet de spits af met de stelling: "De reumatoloog bekijkt alleen mijn ziekte, niet mijn persoon". De zaal was half-half verdeeld hierover. De professor vertelde dat het multidisciplinair overleg zeker en vast beter kan, maar dat er ook stappen worden ondernomen om dit te verbeteren. Verder benadrukte hij het belang van patiëntenparticipatie op allerlei vlakken, tot in wetenschappelijk onderzoek toe. "Patiënten hebben een andere kijk op de zaken, we moeten leren luisteren naar hen als het op de zorg aankomt." Prof Westhovens pakte de zaal in tijdens zijn tien minuten, want na zijn pleidooi reageerde de meerderheid positief over het toekomstbeeld.

 

Kinesist Stefaan Peeters, voorzitter van de Nederlandstalige vleugel van AXXON, kreeg de stelling "De kinesist voelt de pijn niet die ik voel" op zijn bord. De meerderheid in de zaal ging akkoord met deze taak, zodat Peeters een zware taak wachtte. De kinesist stelde verschillende projecten voor rond pijn, maar ook rond reumatologie, die er in de toekomst voor moeten zorgen dat de kinesitherapie beter afgestemd is op reumapatiënten. Zijn presentatie vindt u hier.
Hoewel een meerderheid overtuigd was, kleurde het hier en daar nog wat rood in de zaal na afloop.

 

Apotheker Hilde Deneyer, algemeen directeur van het Vlaams Apothekers Netwerk, tackelde samen met patiënte Niki Slangen de stelling "In de apotheek is geen plaats voor persoonlijke vragen". De zaal was opnieuw half-half verdeeld over deze zin. De dames probeerden het publiek te overtuigen van hun goede wil met deze presentatie. En de missie leek geslaagd, de zaal kleurde na afloop groen.

 

Kristel De Gauquier, medisch directeur van Pharma.be, aanhoorde de stelling "Farmabedrijven ontwikkelen medicatie enkel als het genoeg opbrengt". Op een vijftal deelnemers na was iedereen in de zaal akkoord met de stelling. De Gauquier zou haar tien minuten nodig hebben, dus! De arts legde uit dat het ontwikkelen van medicijnen niet op één twee drie gebeurt is, maar dat slechts een klein gedeelte van hetgeen opgestart wordt, ook effectief tot bij de patiënt komt. Haar presentatie vindt u hier. En hoewel meer mensen overtuigd waren, kleurde de zaal toch nog wat rood. De farma heeft nog wat werk om het imago op te poetsen.

 

 

Na een verdiende pauze namen de deelnemers van het debat plaats op het podium. We verwelkomden onze voorzitter Gerd Jacobs, Professor Westhovens, Ilse Weeghmans van het Vlaams Patiëntenplatform, Ann Ceupens van Onafhankelijke Ziekenfondsen en Kristel De Gauquier van Pharma.be. Deze laatste verving Dr Jo De Cock van het RIZIV, die helaas moest afmelden.

Het debat werd geleid door een enthousiaste Guy Tegenbos. De man hield iedereen al een hele dag nauwlettend in de gaten, en was klaar voor een spervuur van vragen. De deelnemers aan het debat zullen het geweten hebben!

Het bleek al snel dat patiënten in de startblokken zitten om mee te denken over hun zorg en dat de andere partijen die evolutie prima vinden. "Patiënten kunnen een expertise aanbrengen die complementair is aan de onze", meent prof Westhovens. Maar hij is ook van mening dat de reumatologie nog al te vaak stiefmoederlijk behandeld wordt. Hoewel er een hele grote groep mensen aan reumatische aandoeningen lijdt, krijgt deze tak van de geneeskunde nog te weinig aandacht en middelen.

Ann Ceupens van OZ is van mening dat het multidisciplinair overleg beter zou kunnen als de overheid de hinderpalen zou wegwerken. "Het overleg is niet goed geregeld, te moeilijk. De overheid moet de regelgeving makkelijker maken en dan dwingender optreden." 

Ilse Weeghmans van VPP benadrukte het belang van financiering van patiëntenorganisaties, maar ook het samenwerken tussen verschillende groepen van aandoeningen.

 

Het concept van het Patiënt Expertise Centrum werd door alle partijen positief onthaald, al moet er natuurlijk nog aan gesleuteld worden. Lees hierover ook het persbericht.

 

Hoewel er nog een lange weg te gaan valt, zijn de eerste stenen van een degelijke samenwerking wel gelegd.

 

Na alle serieuze kost verdienden de deelnemers van het symposium nog een luchtige afsluiter. Theatermaker Arno Setz gaf ons zijn ludieke kijk op reuma en liet ons allemaal geloven in onszelf: Ga door! Ook als het even regent...

 

 

Bedankt aan iedereen die meewerkte aan deze bijzondere dag. Wereld Reuma Dag 2015 werd een succes!