Wetenschappelijk project rond verzekeringen

03/10/2017

Het Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek (FWRO), beheerd door de Koning Boudewijnstichting (KBS), heeft sinds 2011 fors geïnvesteerd in medico-sociale projecten.

Het project ‘Let’s work together 1.0: Allen aan het werk...ook met Reuma’ gaf ondermeer aanleiding tot drie expertrapporten rond arbeidsre-integratie, een jaarlijkse wetenschappelijke prijs voor initiatieven die de participatie van reumapatiënten bevorderen en de opleiding van een tiental in de reumatologie gespecialiseerde Disability Case Managers.

Voor de periode 2017-2022 organiseert het FWRO in samenwerking met de patiëntenverenigingen en de niet-medische zorgverstrekkers in de Reumatologie een nieuw wetenschappelijk medico-sociaal project ‘Let’s Work together 2.0: Iedereen goed verzekerd... ook met reuma’ rond voornoemde verzekeringsproblematiek waarmee (jonge) reumapatiënten te maken krijgen.

 

Een eerste voorstelling van het onderzoek leest u hier.