Werkzaamheid van COVID-19 vaccin bij mensen met auto-immuunaandoeningen

 

12/05/2021

 

Duitse onderzoekers stellen vast dat de COVID-19 vaccins niet altijd even goed werken bij sommige mensen met inflammatoire auto-immuunaandoeningen. De aandoening zelf is hier de oorzaak van. Toch is dit géén reden om niet te vaccineren tegen COVID-19.

 

In deze Duitse studie werden gegevens van 266 mensen onderzocht. 84 van hen waren patiënten met een inflammatoire auto-immuunaandoening (IMID), zoals RA, SpA, CIB of psoriasis. 182 mensen dienden als controle. Bij al deze mensen werd onderzocht hoe ze reageerden op de COVID-19 vaccinaties.


99.5% van de controlegroep ontwikkelde voldoende antistoffen na twee injecties met het BioNTec/Pfizer-vaccin. Bij de patiënten was dit 90.5% (= 79 personen). Dit betekent dat 1 op 10 mensen met een IMID onvoldoende reageerde op de vaccinatie en bijgevolg waarschijnlijk minder beschermd is tegen COVID-19. 


De wetenschappers ontdekten dat de aard van de behandeling voor de IMID geen verschil maakte. De onvoldoende respons kwam zowel voor bij mensen die niet behandeld werden voor hun aandoening, als bij mensen die een klassieke behandeling volgen (bvb methotrexaat) en bij mensen die nieuwere medicatie (bvb biologicals) nemen. Daarom concludeerden de onderzoekers dat deze onvoldoende respons het gevolg is van de ziekte zelf. De aard van de inflammatoire auto-immuunaandoening (RA, SpA, CIB of andere) had geen invloed. Er werden geen verschillen genoteerd wat betreft bijwerkingen met de controlegroep.
De onderzoekers concludeerden dat de COVID-19-vaccins in essentie werken bij mensen met IMID, maar dat de reacties vertraagd en verminderd kunnen zijn. Een minderheid reageert niet op de injecties, ook niet na de tweede vaccinatie.
Het gaat hier om een kleine groep van mensen. Verder onderzoek is dus nodig om deze bevindingen te bevestigen.

 

Wat betekent dit voor ons?
Vaccinatie tegen COVID-19 blijft sowieso aangeraden.

Systematisch enkele weken na je vaccinaties testen of je al dan niet antistoffen aanmaakt, is niet nodig. Enerzijds omdat nog niet exact is bepaald hoeveel antistoffen je nodig hebt om beschermd te zijn, anderzijds omdat er geen oplossing bestaat in geval je niet of nauwelijks reageerde. Daarbij kunnen, zelfs bij een magere reactie, eventuele complicaties bij een besmetting voorkomen worden. Sowieso blijft het aangeraden, wanneer je een inflammatoire auto-immuunaandoening hebt, preventief te vaccineren, ook voor andere ziektes dan COVID-19.
Wellicht zal in de toekomst een opvolgvaccin nodig zijn, maar het is nog wachten op resultaten.

 

Bron: Simon D, Tascilar K, Fagni F, et alSARS-CoV-2 vaccination responses in untreated, conventionally treated and anticytokine-treated patients with immune-mediated inflammatory diseasesAnnals of the Rheumatic Diseases Published Online First: 06 May 2021. doi: 10.1136/annrheumdis-2021-220461


Je kan het volledige artikel (Engelstalig) hier lezen (klik hier). 

 

Met dank aan Professor René Westhovens.