Wereld Osteoporose Dag: Doe de test!

 

20/10/2021

 

20 oktober is Wereld Osteoporose Dag. 1 op 3 vrouwen en 1 op 5 mannen boven de 50 jaar loopt een botbreuk op door osteoporose. Ben jij vijftigplusser? Doe dan zeker de test!

 

Patiëntenverenigingen ReumaNet en Clair lanceren vandaag, 20 oktober, Wereld Osteoporse Dag, samen met biotechnologiebedrijf Amgen de campagne ‘Behandel met zorg’ om mensen te informeren over de risico’s van osteoporose.

Osteoporose is een stille ziekte die zelf geen pijn doet, maar wel broze botten veroorzaakt. Een verkeerde val kan voor deze patiënten grote gevolgen hebben. In België zijn er naar schatting zo’n 680.000 osteoporosepatiënten; een aantal dat door de vergrijzing de komende jaren nog verder zal toenemen. Het is daarom belangrijk om mensen bewust te maken van de gevolgen van de aandoening en het belang van vroegtijdige opsporing.

 

Dokter Michaël Laurent, lid van de Belgian Bone Club en verbonden aan het UZ Leuven, onderstreept de noodzaak van meer bewustwording over osteoporose: “Een recente Brusselse studie toont aan dat 85% van de patiënten met breuken te wijten aan osteoporose geen behandeling krijgt. Ziektes van de botten, spieren en gewrichten krijgen bij zowel artsen als het grote publiek al jaren veel te weinig aandacht. Nochtans blijkt uit recente cijfers van het RIZIV dat deze pathologieën, waaronder breuken, op nummer één staan qua ziekenhuisopnames en de kostprijs voor onze gezondheidszorg.”

“Met de campagne willen we de kennis over osteoporose vergroten en mensen bewust maken van het bestaan ervan zodat ze hun arts erover aanspreken. De onderdiagnose van osteoporose in Europa vormt immers een enorme barrière voor behandeling,” zegt Gabor Sztaniszlav, general manager bij Amgen. “Dat de meerderheid van de risicopatiënten onbehandeld blijft, onderstreept de drastische nood aan een beter beleid voor osteoporose en versterkt ons voortdurend engagement om osteoporose aan te kaarten en de zorg te verbeteren voor de miljoenen mensen die met deze ziekte leven.”

 

Een stille ziekte die je maar beter snel opspoort

Osteoporose is een onzichtbare aandoening die de botmicroarchitectuur en de botmassa aantast. Botten worden brozer waardoor de kans op breuken groter wordt. Om aandacht te vragen voor de aandoening, houdt Amgen op 20 oktober een actie in de stations van Brussel-Centraal, Antwerpen-Centraal en Luik-Guillemins. Er worden paspoppen opgesteld die gewikkeld zijn in bubblewrap ter hoogte van pols, heup en wervels. Ze staan symbool voor de voorzichtigheid die patiënten met osteoporose aan de dag moeten leggen.

Volgens de International Osteoporosis Foundation (IOF) zal vanaf de leeftijd van 50 jaar één op drie vrouwen en één op vijf mannen tijdens hun verdere levensloop één of meerdere breuken oplopen. Tegen 2030 wordt een stijging van 23% verwacht, vooral van het aantal heupfracturen. Wie een heupfractuur oploopt, kijkt aan tegen een lang herstel: één jaar na de heupfractuur is 40-60% van de patiënten nog steeds niet de oude.

 

Anja (54 jaar) werkt mee aan de campagne van Amgen. Zij wil haar ervaringen delen en mensen bewuster maken over het belang van een snelle opsporing van osteoporose: “Ik let goed op met hoe ik beweeg, want een verkeerde beweging kan slecht aflopen.”

Ook Rudi (63 jaar) werkt mee aan de campagne. Hij kreeg op 49-jarige leeftijd te horen dat hij osteoporose heeft: “Het begint langzaam, tot je de eerste breuk hebt en dan wordt het erger en erger. De pijn komt door die breuken, die nadien vaak niet goed herstellen. Die breuken worden veroorzaakt door de osteoporose, maar de ziekte zelf doet geen pijn”, getuigt Rudi. “Ik vind het positief dat we er over kunnen spreken en het taboe doorbreken. Zeker naar mannen toe. Er wordt vaak maar aan osteoporose gedacht wanneer iemand 70 jaar of ouder is, maar je moet toch altijd kritisch blijven.”

 

In de meeste gevallen ontdekken patiënten pas dat ze osteoporose hebben na een botbreuk. Zo’n fractuur is het resultaat van een complexe samenloop van verschillende factoren: de botdensiteit, leeftijd, geslacht, medicatie, comorbiditeit, valrisico en valangst. In België is osteoporose jaarlijks de oorzaak van meer dan 100.000 fragiliteitsfracturen die spontaan optreden of na een minimaal trauma. De ziekte gaat vaak samen met de menopauze wanneer de beschermende invloed van het vrouwelijk hormoon oestrogeen wegvalt. Ook bij mannen, vooral 70-plussers, kan osteoporose een negatieve invloed hebben op de botgezondheid.

 

Wat kan je doen als je 50 jaar of ouder bent?

ReumaNet, CLAIR en Amgen willen vrouwen én mannen vanaf 50 jaar bewuster maken over osteoporose, de gevolgen ervan en de gezondheidswinst die je kan boeken door tijdig in te grijpen.

Meten is weten. Je kan hier een online zelftest invullen. De test vraagt minder dan een minuut van je tijd. Je hoeft enkel een aantal vragen te beantwoorden en je kan de resultaten meenemen naar een volgend doktersbezoek, zodat de arts kan nagaan of je risico loopt op osteoporose. Het is een handige tool voor jouw arts om een eventueel plan van aanpak op te stellen. Het is niet de bedoeling dat je jezelf gaat isoleren om geen breuken op te lopen, en dat je maatregelen neemt die erger zijn dan de ziekte zelf. Doe de test, behandel osteoporose en niet de gevolgen ervan.

 

Lees het volledige artikel met referenties hier.

 

Lees de volledige verhalen van Anja en Rudi hier.