Website rond gebruik van cortisonen

 

14/01/2014

 

Het departement Interne Geneeskunde van de Franse instelling 'Saint-Antoine hospital' in Parijs stelde twee jaar geleden een website samen met uitgebreide informatie over glucocorticoïden, in de volksmond beter gekend als cortisonen. De site biedt informatie voor patiënten en hun omgeving over het gebruik ervan, de bijwerkingen, en zaken die aandacht vragen wanneer men een therapie met cortisonen volgt. 

 

 

De Franse website is een groot succes en wordt veelvuldig geraadpleegd. Daarom besliste het departement ook een Engelstalige versie online te zetten, opdat meer mensen de info kunnen gebruiken.

De site bezit de HONcode sinds 2012, wat betekent dat het om degelijke medische informatie gaat. De ontwikkeling werd niet gefinancierd door farmaceutische bedrijven.

 

De Franstalige website vindt u hier: www.cortisone-info.fr

De Engelstalige versie vindt u hier: www.cortisone-info.com