Versterken wet op patiëntenrechten

 

07/06/2023

 

In april deed minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een oproep voor suggesties om de wet op patiëntenrechten beter te maken. Er kwamen zo'n 275 reacties binnen waar het kabinet mee aan de slag gaat.

 

Ook vanuit het Patiënt Expertise Centrum en ReumaNet vertrokken er suggesties, voornamelijk rond het versterken van patiëntenorganisaties en initiatieven rond patient empowerment.

Een overzicht van wat binnen kwam op het kabinet vind je hier (klik hier).

 

De reactie op onze vraag vanuit ReumaNet lees je hier:

Van harte dank voor uw mail. We waarderen uw feedback en delen uw mening dat patiëntenverenigingen en zelfhulpgroepen uitermate belangrijk zijn. Om die reden hebben we de werkingsmiddelen voor het ‘vlaams patiëntenplatform’ en la ‘fédération francophone des associations de patients et de proches et le porte-parole des usagers des services de santé’ dit jaar elk met 250,000 euro verhoogd om de lokale ondersteuning, zoals Trefpunt Zelfhulp, uit te breiden naar een bijkomende provincie in elk landsdeel. De bedoeling daarvan is om net die ondersteuning te kunnen bieden (Patiëntenverenigingen krijgen meer middelen en meer inspraak | Frank Vandenbroucke (belgium.be)). 

We hebben daarnaast ook begrip voor uw vraag naar rechtstreekse financiering. Dat is echter niet evident omdat het over veel organisaties gaat met uiteenlopende doelstellingen, noden… We zijn daarom in overleg met verschillende actoren om een onderzoek te laten voeren naar hoe patiëntenverenigingen het beste ondersteund kunnen worden. 

We hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 
Team minister Frank Vandenbroucke

 

We houden een vinger aan de pols en zullen blijven hameren om initiatieven rond het versterken van de patiënt als persoon, maar ook de positie van de patiënt in de zorg te blijven organiseren.