Verhoging van de inkomensvervangende tegemoetkoming

Tegemoetkomingen

 

21/12/2023

 

In 2020 besloot de regering de laagste sociale uitkeringen te verhogen om ze dichter bij de armoedegrens te brengen. Het gaat voor de IVT om een stijging van 10,75% tegen 2024 (buiten index). De verhoging gebeurt in vier keer, telkens met 2,6875% op 1 januari van elk jaar tussen 2021 en 2024. Op 1 januari 2024 worden de bedragen voor de vierde en laatste keer met 2,6875% verhoogd.

 

Deze verhoging komt boven op de bestaande wettelijke mechanismen zoals de indexering en de koppeling van de sociale uitkeringen aan de gemiddelde stijging of daling van het inkomen in België. 

Wat moet ik doen? 
Je hoeft zelf niets te doen, het bedrag van je IVT wordt automatisch verhoogd.  

Om welke bedragen gaat het? 
Het maximumbedrag dat kan worden toegekend, hangt af van jouw gezinscategorie. 

Voor categorie A bedraagt het nieuwe geïndexeerde maximumbedrag 10.360,04 euro per jaar. 
Voor categorie B bedraagt het nieuwe geïndexeerde maximumbedrag 15.540,08 euro per jaar. 
Voor categorie C bedraagt het nieuwe geïndexeerde maximumbedrag 21.001,44 euro per jaar. 


Je kan de nieuwe maximumbedragen (.xls) op de website van Handicap Belgium vinden.

 

Bron: Handicap Belgium