Vergoeding voor deelname aan klinische studies: bevraging

 

22/03/2023

 

Pharma.be, de koepelorganisatie van de farmaceutische industrie in België, zoekt uit hoe deelnemers aan klinische studies momenteel worden vergoed voor kosten die verband houden met hun deelname. Wat zijn de behoeften van studiedeelnemers op dat gebied? En is dit een rem op hun motivatie om deel te nemen aan een klinische studie?

 

Deze vragenlijst is bedoeld voor:
•    iedereen die reeds heeft deelgenomen aan een klinische studie
•    begeleiders van patiënten die deelnamen/deelnemen aan een klinische studie
•    personen met veel expertise in het domein klinische studies (bijvoorbeeld patiëntexperten of via patiëntenorganisatie)

Let op: De klinische proeven met gezonde vrijwilligers vallen niet onder deze oefening.
 
Beantwoord jij aan één van deze voorwaarden? Dan kan je de vragenlijst invullen. Deze neemt vijf tot tien minuten tijd in beslag en is volledig anoniem. Met de resultaten kan pharma.be aan de slag om de vergoedingen voor deelnames aan klinische studies te verbeteren.

 

Invullen kan tot 3 april 2023. De link vind je hier.