Veiligheid mRNA COVID-vaccins bij reumapatiënten

 

29/03/2021

 

De veiligheid van de COVID-19-vaccins bezorgt heel wat mensen kopzorgen, ook mensen met een reumatische aandoening. Een team wetenschappers uit de V.S. onderzocht mensen in behandeling met immuunsuppressiva (biologische en niet-biologische) die een eerste coronavaccin kregen.

 

325 reumapatiënten (96% vrouwen) werden bevraagd. 51% kreeg een Pfizer/BioNTech vaccin, 49% kreeg het Moderna vaccin.


De patiënten rapporteerden de gebruikelijke symptomen: zwelling, roodheid, pijn op de plaats van de injectie. Een groot deel van de deelnemers (50%) verklaarde zich vermoeid te voelen, 7.4% noteerde extreme vermoeidheid. Hoofdpijn trad op bij bijna de helft van de patiënten. Er werd nog bij één patiënt een COVID-besmetting vastgesteld en enkelen ontwikkelden een ontsteking die een behandeling nodig maakte (3%). Er werden geen allergische reacties gemeld.


Het gaat hier om de eerste studie over de veiligheid van mRNA COVID-vaccins bij mensen met reumatische aandoeningen. De onderzoekers konden algemeen stellen dat de bijwerkingen mild waren en gelijklopend met wat in de klinische studies vastgesteld werd.

Het lijkt er dus op dat mensen met reumatische aandoeningen niet anders reageren op de injecties dan gezonde personen en bijgevolg dus veilig ingeënt kunnen worden.


Het onderzoek was beperkt in tijd, waardoor langetermijneffecten niet konden bekeken worden. Toch zijn de resultaten geruststellend en kunnen ze twijfel wegnemen bij patiënten en artsen.
 

Meer vragen rond het coronavaccin? Je vindt heel wat antwoorden hier.