Vaccineren als risicopatiënt

 

26/03/2021

 

In een volgende fase van de COVID-19 vaccinatiecampagne is het de beurt aan de ‘risicopatiënten’. Dat zijn mensen tussen 18 en 64 jaar met een onderliggende aandoening. Die aandoening zorgt ervoor dat ze meer kans op besmetting met COVID-19 hebben of een groter risico hebben op een ernstiger verloop van de ziekte nadat ze besmet zijn. Op basis van een wetenschappelijk advies van de Hoge Gezondheidsraad werd deze groep van risicopatiënten begin februari afgebakend.

 

Niet alle mensen met een reumatische aandoening worden als risicopatiënt beschouwd. Meer info hierover vind je hier. Wanneer je geen brief krijgt om je in de eerste fase te laten inenten, betekent dit dat men oordeelt dat je niet tot de risicogroepen behoort en dat andere mensen voorrang krijgen. Vertrouw erop dat je behandelende artsen je zullen laten oproepen wanneer dit noodzakelijk is.
 

Er wordt momenteel volop gewerkt aan een lijst van risicopatiënten. De patiënten op die lijst krijgen een uitnodiging om met voorrang gevaccineerd te worden. Het Vlaams Patiëntenplatform bundelde in een extra nieuwsflits de antwoorden op vragen die leven bij vele patiënten en ledenverenigingen.

 

De volledige tekst van het Vlaams Patiëntenplatform lees je hier.