UPDATE tijdelijke onbeschikbaarheid RoActemra

 

25/09/2021

 

Lees ook de aankondiging van de tekorten en de standpunten van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie.

 

De Firma Roche zorgde voor een update rond de tekorten van RoActemra

 

Voor de subcutane formuleringen (de spuitjes):
De afgelopen weken hebben we tekorten gekend van RoActemra SC voor zowel voorgevulde spuit als voorgevulde pen. Het aanbod van Roactemra SC stabiliseert zich stilaan. Op basis van de huidige vraag en planning zouden we moeten in staat zijn om belangrijke tekorten op het niveau van de patiënt te voorkomen.


Voor de intraveneuze formuleringen (toediening via infuus):
Voor België en Luxemburg verwachten we op basis van de huidige informatie geen lokale voorraad meer te hebben vanaf de tweede helft van september. We verwachten nieuwe leveringen pas in de loop van december 2021. 

 

Ietwat goed nieuws dus voor de mensen die spuitjes of de pen gebruiken. De mensen die de infusen ontvangen, overleggen best met de reumatoloog wat het beste is.

Stop nooit op eigen houtje met de medicatie. Raadpleeg altijd je arts, die zoekt mee naar een geschikte oplossing.