Update brochure Spondyloartritis

 

01/03/2021

 

De brochure Spondyloartritis werd grondig herwerkt, met dank aan de zorgverleners en patiënt experten.

 

Spondyloartritis (SpA) is een verzamelnaam voor een groep inflammatoire (inflammatie betekent ontsteking) reumatische aandoeningen. SpA wordt onderverdeeld in twee grote groepen, afhankelijk van de symptomen die op de voorgrond staan: axiale SpA en perifere SpA.

 

Je leest de herziene brochure hier.