Uitzonderingen op arbeidsduurregeling

 

12/12/2022

 

Wie een ziekte-uitkering combineert met loon (systeem van gedeeltelijke werkhervatting omwille van medische redenen) kan vanaf oktober 2022, met toestemming van de adviserend arts van het ziekenfonds, een uitzondering krijgen op de zogenaamde arbeidsduurregeling.

 

Tot voor kort moesten werknemers die het werk hervatten, minstens ingeschakeld worden voor 1/3e van de wekelijkse arbeidsduur van de voltijdse werknemers die in de onderneming tot dezelfde categorie behoren. In de praktijk betekende dit dat je vaak pas kon herstarten aan een minimum arbeidsduur van 13 uur per week.

Ook was het zo dat de duur van elke werkperiode niet korter mocht zijn dan 3 uur.

Van beide minimumgrenzen (13u/week en de werkblokken van 3u) kan nu afgeweken worden voor de werknemer die het werk progressief hervat met toelating van de adviserend arts van het ziekenfonds én ook voor de zelfstandige die het werk progressief hervat met toelating van de adviserend arts van het ziekenfonds.

Kortom: werknemers en zelfstandigen kunnen vanaf nu minder dan 13 uur per week hervatten, met blokken van minder dan 3 uur aaneensluitend per dag, in kader van progressieve hertewerkstelling, mits akkoord van de adviserend arts van de mutualiteit!

Meer informatie kan je vinden via deze linken: Acerta en VPP

 

Zoals in een vorig artikel reeds beschreven, is er ook een aanpassing in kader van progressief werken op vlak van gewaarborgd loon. Vanaf 28 november 2022 zal je als werknemer opnieuw recht hebben op een gewaarborgd loon na een periode van 20 weken arbeidsongeschiktheid.

Meer informatie kan je vinden via deze link: Acerta en Werk België

 

Meer weten over werken met reuma? Bezoek deze link (klik hier).