Toekomst voor European Disability Card

 

20/06/2022

 

Tijdens de kamervoorzitting van 10 juni werd de resolutie om de European Disability Card (EDC) verder uit te rollen unaniem goedgekeurd.

 

De mensen achter de Europese kaart lieten ons het volgende weten:


De EDC kampt nog met groeipijnen en heeft nog ontzettend veel onbenut potentieel. Op de dag van vandaag is de European Disability Card nog onvoldoende gekend, zowel bij personen met een beperking als bij de dienstverleners.

De doelstellingen van de resolutie:

  • De EDC breder kenbaar maken bij zowel personen met een beperking als bij de lokale besturen en organisaties
  • De verdere uitrol van de European Disability Card in andere domeinen zoals mobiliteit, hulpdiensten, veiligheid en economie.
  • De EDC makkelijker kunnen aanvragen, ook moet er verder onderzocht worden of het mogelijk is om de EDC automatisch toe te kennen aan wie daar recht op heeft of deze personen op zijn minst op de hoogte worden gebracht.
  • Ook wordt er gekeken om verschillende soorten pasjes bv.: autipas, toiletpas, … eraan te koppelen


We zijn blij dat uiteindelijk deze resolutie er gekomen is. Toch blijven we het verder voor jullie opvolgen want ook wij hebben nog vragen zoals:

  • Pictogrammen kunnen een hulpmiddel bieden waar de persoon nood aan heeft zonder misbruik te maken van diens privacy. Echter kregen we de opmerking van Mevrouw Nahima Lanjri dat de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap dit formeel had afgeraden, dat de EDC geen informatie geeft over iemands gezondheidstoestand. Met een pictogram weet je nog niets over de gezondheidstoestand van die persoon, het helpt hun juist verder als spreken moeilijk lukt.
  • We zien de QR-code anders, we zouden de QR-code gebruiken om een beperking te kunnen voorleggen indien nodig.
  • Dat verschillende soorten pasjes worden vervangen door één kaart: de EDC, daarom is het zo belangrijk om pictogrammen eraan toe te voegen, dit om geen misbruik ervan te maken. Want niet iedereen heeft dezelfde noden.

Samen gaan we voor een meer leefbare maatschappij waar personen met een beperking welkom zijn!
Het EDC-fanteam