Tien jaar ReumaNet: we zijn er voor u!

 
 
25/02/2016
 
ReumaNet blaast 10 kaarsje uit in 2016
 
In 2016 is het exact tien jaar geleden dat ReumaNet boven de doopvont werd gehouden.
In die tien jaar gebeurde er heel wat. Tijd voor een kleine terugblik.
 
 
Verschillende reumapatiëntenverenigingen kennen al een lange staat van dienst. Sinds de jaren tachtig van vorige eeuw kunnen mensen met reumatische aandoeningen met specifieke vragen terecht bij ‘gespecialiseerde’ verenigingen. Tot op vandaag leveren ze excellent werk!
Voor zorgverleners was het echter niet altijd duidelijk waar ze terecht konden en naar wie ze correct moesten doorverwijzen. In navolging van onze zusterverenigingen in het zuiden van het land, die zich groepeerden onder CLAIR, werden de verschillende patiëntenverenigingen bij elkaar geroepen. 
 
De eerste stappen werden aarzelend gezet. De eigenheid van de afzonderlijke organisaties mocht immers niet verloren gaan. Met de boeiende tijdschriften, talrijke medische voordrachten en sociale activiteiten werd al heel veel informatie aan patiënten bezorgd. ReumaNet mocht daar geen kopie van worden.
Maar tegelijk beseften de pioniers wel dat samenwerken een voordeel zou opleveren voor iedereen.
Naast de specifieke problemen die elke aandoening meebrengt, zijn er ook heel wat zaken die overlappen. Aanpassingen op de werkvloer of in de school, psychologische factoren, bewegen of hulpmiddelen voor thuis zijn maar enkele aspecten. Ook het beeld dat de man in de straat heeft over reumatische aandoeningen kan gezamenlijk aangepakt worden, net als het beeld dat onze beleidsmakers zich vormen over deze ‘onzichtbare’ ziektebeelden.
 
Heel veel brainstorm- en vergadermomenten kostte het om tot de groep te komen die ReumaNet vandaag vorm geeft.
En het werk is natuurlijk nog lang niet voltooid. Er wordt nog steeds gebrainstormd en vergaderd. De verenigingen groeien steeds dichter naar elkaar toe. In 2016 wordt dat heel duidelijk tijdens de grote actie ‘Actief leven met Reuma’, die op vier locaties in Vlaanderen zal doorgaan. Voor elke reumapatiënt, ongeacht zijn diagnose.
 
We willen in de toekomst nog meer en sneller de nieuwe patiënten bereiken. Zij zitten met een massa vragen en onduidelijkheden naar de toekomst toe, zo blijkt uit de enquête die we begin 2015 hielden. Door samen te werken, ook met de zorgverleners, willen we deze nood verhelpen. 
 
Samen staan we sterk, luidt het bij ReumaNet. Tien jaar na de oprichting is het nog steeds een correcte uitspraak: we versterken elkaar door te delen. En zo lang niet iedereen genezen kan worden, zullen we dat blijven doen.
 
 
Hebt u vragen? Kunnen we helpen? Doorverwijzen? U de weg wijzen? Aarzel niet ons te contacteren!