Terug aan het werk vanaf 4 mei 2020

30/04/2020

 

Vanaf maandag 4 mei 2020 geeft de veiligheidsraad groen licht om terug aan het werk te gaan. Een hele waslijst aan veiligheidsvoorschriften is opgesteld en er heersen toch wel wat bezorgdheden.

Vanuit reumatologie wordt aangegeven dat mensen het werk kunnen hervatten als dit kan volgens de behandelende arts én als de werkomgeving voldoende veiligheid kan waarborgen. Wat deze voorstellen tot maatregelen op de werkvloer zelf precies zijn, kan je terugvinden in deze brochure: klik hier. Zeker de moeite waard om deze even door te nemen, zowel voor werknemers als voor werkgevers!

 

In het algemeen gelden zeker volgende maatregelen:

 • bij voorkeur blijft men thuis werken 
 • vermijd niet-essentiële verplaatsingen
 • hou voldoende afstand op de werkvloer en doe een mondmasker aan waar deze afstand niet bewaard kan blijven
 • was voldoende je handen
 • ontsmet zoveel mogelijk de ruimte en zeker klinken en materiaal dat regelmatig door anderen wordt aangeraakt
 • ventileer de ruimte waarin je je bevindt zoveel mogelijk
 • geef geen handen, ga niet kussen en knuffelen. Vermijd dus lichamelijk contact
 • kies zoveel mogelijk voor trappen in plaats van liften
 • vermijd zoveel mogelijk spitsuren; probeer zoveel mogelijk op verschillende uren dan deze van je collega's toe te komen en te vertrekken
 • verplaats je liefst te voet, met de fiets of met eigen vervoer. Ga je met het openbaar vervoer: draag een mondmasker en vermijd ook hier piekuren
 • ben je ziek, blijf dan thuis of keer zo snel mogelijk terug naar huis en contacteer je arts
 • ...

 

Heb je twijfels of je het werk wel voldoende veilig kan hervatten omwille van je reumatische aandoening, neem dan zeker contact op met je behandelende arts om dit te bespreken. Er is sprake van een specifieke ziekte-attest waarop je arts kan attesteren dat je omwille van gezondheidsredenen het werk niet kan hervatten. Deze attesten zouden dan ook recht maken op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. Neem dus zeker contact op met je arts bij twijfel!