Tekort griepvaccins

 

19/10/2020

 

Bericht van VAN, het Vlaams Apothekers Netwerk

 

Apothekers kampen met een tekort aan griepvaccins. Ook mensen uit risicogroepen moeten wachten.

 

Op dit moment kregen de apotheken nog niet al hun bestelde griepvaccins geleverd. Patiënten die nu in de apotheek langskomen voor een griepvaccin, zonder voorafgaande reservatie, komen op een wachtlijst terecht. De betrokken firma’s bevestigen de volgende leveringen van vaccins vanaf eind oktober. 


De aflevering van de griepvaccins verloopt dit jaar anders dan voorbije jaren: zowel de aflevering van de vaccins in de apotheek als de toelevering naar de apotheken verloopt gefaseerd. Door de huidige covid-19-crisis ziet men dit jaar een grotere vraag naar griepvaccinatie.
Eerder dit jaar heeft de Hoge Gezondheidsraad prioritaire doelgroepen voor griepvaccinatie bepaald.

Apothekers mogen tot 15 november enkel en alleen griepvaccins afleveren aan personen uit deze doelgroepen, op voorschrift van een arts die aangeeft dat de persoon tot een doelgroep behoort. Bij wijze van uitzondering mogen apothekers, zonder voorschrift van een arts, zelf een griepvaccin afleveren met derdebetalersregeling aan alle personen ouder dan 50 jaar.
 

Het grootste deel van de leveringen zijn voorzien eind oktober – begin november (tot midden december). Heel wat apotheken beschikken op dit moment over onvoldoende griepvaccins omwille van de gefaseerde leveringen door de firma’s. 

 

Het lijkt erop dat niet iedereen die dit jaar een griepvaccin wenst, er een zal kunnen krijgen. De overheid bestelde er 10% meer dan vorig jaar, maar wellicht zal dit onvoldoende zijn. 

 

Ben je bezorgd over jouw gezondheid? Praat erover met jouw arts!