Te veel patiënten zetten behandeling zelf stop

 

25/01/2021

 

Uit een Frans onderzoek is gebleken dat meer dan één derde van patiënten met psoriatische artritis, reumatoïde artritis of spondyloartritis minstens één geneesmiddel voor hun ziekte tijdelijk of definitief heeft stopgezet sinds de coronacrisis. De gevolgen laten zich raden: twee derde van de patiënten rapporteerde een verergering van de ziekteactiviteit.

 
Sinds het begin van de coronapandemie is het een tijd moeilijk of onmogelijk geweest een groot aantal patiënten met ziekten zoals kanker, diabetes, hypertensie en auto-immuunziektes te verzorgen. De toegang tot consultatie was beperkt, operaties werden uitgesteld en ook werd vermoed dat bepaalde geneesmiddelen (antihypertensiva, immunosuppressiva…) een invloed zouden kunnen hebben op de infectie. Dat is ook zo geweest bij patiënten met een chronisch inflammatoir reuma, maar we weten nog niet in welke mate.

Een Franse groep onderzoekers (1) heeft de impact van de pandemie geëvalueerd bij patiënten met psoriatische artritis, reumatoïde artritis of spondyloartritis, waarbij ze vooral hebben gekeken of de behandeling al dan niet werd voortgezet, en naar risicofactoren voor Covid-19. Een lijst met 39 vragen werd verstuurd naar 2081 patiënten.

In het begin van de lockdown werd een onlinevragenlijst verstuurd naar 2081 patiënten met reumatoïde artritis, spondyloartritis of psoriatische artritis die sinds 2019 werden gevolgd in een ziekenhuisdienst voor reumatologie. De vragenlijst telde 39 vragen over de sociaal-demografische kenmerken van de patiënten, de kenmerken van hun ziekte, de behandeling en evenementen die zich hadden voorgedaan sinds het begin van de epidemie (risicocontact, virale symptomen, wijziging van de behandeling, uitstellen van consultatie of aanvullende onderzoeken). De antwoorden werden verzameld tot en met 21 mei 2020. De onderzoekers hebben de factoren geëvalueerd die correleerden met een hoger risico op Covid-19 en met stopzetting van de reumatologische behandeling.

 

Meer dan een derde van de patiënten zonder behandeling
Er werden 2081 vragenlijsten verstuurd. 655 patiënten hebben die beantwoord (474 patiënten met spondyloartritis, 129 met reumatoïde artritis en 52 met psoriatische artritis). De gemiddelde leeftijd was 51 ± 13,4 jaar. 61,8% van de patiënten was van het vrouwelijke geslacht. De incidentie van Covid-19 was 6,9% (12 met een PCR bewezen gevallen). Vijf patiënten werden in het ziekenhuis opgenomen, van wie 1 op de bewakingsafdeling. Geen enkele patiënt is overleden. De risicofactoren die correleerden met een hoger risico op sars-CoV-2-infectie, waren een mogelijk contact met het sars-CoV-2, een jonge leeftijd en niet roken. Meer dan 30% van de respondenten had minstens één geneesmiddel voor hun inflammatoir reuma tijdelijk of definitief stopgezet tijdens de lockdownperiode, merendeels uit angst voor besmetting (79,3%). 63,4% van die patiënten rapporteerde een toename van de ziekteactiviteit.

 

De behandeling voortzetten
In deze enquête werd geen toename van de incidentie of de ernst van een sars-CoV-2-infectie vastgesteld bij patiënten met een chronisch inflammatoir reuma in vergelijking met de algemene bevolking in dezelfde geografische zone. Opvallend was het hoge aantal patiënten dat de behandeling tijdens die periode had onderbroken of gestaakt, met alle gevolgen van dien. Die en andere studies wijzen erop dat de reumatologische behandeling met inbegrip van NSAID's en biologische geneesmiddelen het best wordt voortgezet.

 

Referentie
1.Costantino F, et al. SFR 2020;PE.343
 

Bron: Mediquality

 

HEB JIJ VRAGEN OF BEZORGDHEDEN OVER JE BEHANDELING? STOP NOOIT OP EIGEN HOUTJE MET JE MEDICATIE MAAR NEEM CONTACT OP MET JE ARTS(EN)!!!