Studie rond knieartrose

 

21/10/2020

 

Voor een onderzoek naar knieartrose is men op zoek naar patiënten die gedurende twaalf weken willen meewerken aan een studie in het UZ Brussel en het St. Dymphna Ziekenhuis Geel.

 

Knieartrose is een zeer frequente aandoening waarbij oefentherapie hulp kan bieden om pijn tegen te gaan. Het is echter nog niet specifiek geweten welke processen oefentherapie in het lichaam activeert om pijn te bestrijden. Deze studie heeft als doel om de bijdrage van de oefeneffecten van krachttraining en/of gedragsmatige bewegingstherapie op vermindering van pijn bij knie-artrose beter te begrijpen.


Het onderzoeksteam zoekt patiënten met pijn omwille van knieartrose om gedurende twaalf weken deel te nemen aan een oefenprogramma dat speciaal is opgesteld voor knieartrose. Bij de start, na twee en tien weken oefentherapie en op einde van het onderzoek zal er een bloedafname gebeuren en zal de pijn gemeten worden. Verder zullen er ook bij de start en het einde van het onderzoek een aantal gegevens (persoonlijk en ziekte-gerelateerd) bevraagd worden via vragenlijsten en zal de hersenactiviteit gemeten worden. Drie maanden na de interventie zal er opnieuw een testmoment plaatsvinden en twaalf maanden na de interventie zal er gevraagd worden om (online) vragenlijsten in te vullen.
Bij deelname is er een bescheiden vergoeding voorzien.

 

Heb jij interesse in dit onderzoek? Je vindt hier en in deze flyer meer informatie.

Inschrijven kan via knieartrosepijn@vub.be of bel naar 0456/21 03 90