Steun onze werking

 

16/01/2023

 


Bij het begin van dit nieuwe jaar willen we jullie van ganser harte een mooi 2023 wensen.
Een jaar waarin ‘Samen Sterk’ nog meer waarheid wordt.


Jammer genoeg start het jaar voor ReumaNet in mineur.
Het wordt voor ReumaNet een hele klus om het financiële plaatje te laten kloppen. De situatie dwingt ons om pijnlijke beslissingen te nemen.
 
Eén ervan is jammer genoeg het beëindigen van de arbeidsovereenkomst met onze coördinator Miriam Uytdenhouwen. 
Gelukkig kunnen we nog op haar vrijwillige inzet rekenen voor het afwerken van de boekhouding van 2022.
We willen Miriam van harte bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren en zullen haar zeker missen.
 
Ook het drukken van brochures loopt vertraging op. We staan erop alle documentatie gratis toegankelijk te maken, zodat er voor niemand een drempel is om aan informatie te geraken. Maar ook dit komt in het gedrang.
 
Toch willen we benadrukken dat we met dezelfde ijver zullen verder werken aan de dienstverlening van ReumaNet. Ons bestuur blijft vol overtuiging ijveren voor een betere levenskwaliteit voor mensen met reumatische aandoeningen. Maar daarvoor hebben we, zoveel is duidelijk, ook jullie hulp nodig.
 
Elke gift, hoe klein ook, helpt ons vooruit. 
 
Doe zoals Johan en Joannes, en zorg voor een automatische maandelijkse opdracht aan het Fonds Vrienden van ReumaNet. 
Of doe zoals Magda en vraag geen cadeaus voor je verjaardag, maar een gift aan het Fonds. Zij haalde zo bijna 700 euro op.
Ga langs bij de plaatselijke serviceclubs zoals Lions, Rotary, Kiwanis, Ladies Circle... Wie weet staan zij open voor een samenwerking met ReumaNet?
Of wie weet kan het bedrijf waar je werkt een actie op poten zetten om geld in te zamelen?
 

Snel een gift doen kan hier.

Hoeft een fiscaal attest niet? Dan kan je rechtstreeks storten op de rekening van ReumaNet: IBAN BE46 7340 1617 2636 | BIC KREDBEBB

 

Kunnen we bij iets helpen? Laat het ons zeker weten.
Jij maakt mee het verschil en draagt zo bij tot het voortbestaan van ReumaNet!

 

In naam van alle mensen met reuma in Vlaanderen: BEDANKT!