Seksualiteit en artritis gaan niet goed samen

 
 
30/06/2016
 
Seks en reuma: het onderwerp gelijkt op een pitch voor een soap op tv, maar in feite is het een dagelijkse realiteit voor 50% van de seksueel actieve patiënten.
 
Seksualiteit blijft een taboe in onze maatschappijen. Vaak wordt dat onderwerp niet aangesneden op het spreekuur behalve als de patiënt er zelf over begint. Pedro Santos-Moreno (Bogota, Colombia) vindt het vrij verrassend dat er in de literatuur zo weinig over wordt gepubliceerd. Pas recentelijk zijn daar enkele publicaties over verschenen.
 
Meer vrouwen dan mannen
De Colombiaanse vorsers hebben een studie uitgevoerd om na te gaan welke factoren het optreden van seksuele problemen in de hand werken. Ze hebben daarvoor de ICD-10-classificatie gebruikt. Ze hebben hun studie uitgevoerd in één centrum in Bogota, dat evenwel gespecialiseerd is in de behandeling van reumatoïde artritis en dat dus een groot aantal patiënten volgt. De studie werd uitgevoerd bij 1.298 patiënten, van wie 1.048 (80%) vrouwen. De patiënten vertoonden een DAS28-score van 2,8 ± 1,1. De DAS-score (Disease Activity Score) is een specifieke schaal om de activiteit van een reumatoïde artritis te evalueren. De score is gebaseerd op het aantal pijnlijke en gezwollen gewrichten, het CRP-gehalte en een evaluatie door de patiënt zelf op een visuele analoge schaal. Een remissie wordt gedefinieerd als een score van 2,6 of lager. De mediane leeftijd van de patiënten was 55,1 ± 8,8 jaar. 451 vrouwen (40%) en 31% van de mannen zeiden dat ze geen geslachtsgemeenschap meer hadden. Van de seksueel actieve patiënten zeiden 377 vrouwen en 85 mannen dat ze seksuele stoornissen vertoonden: verlies van libido, geen bevrediging, dyspareunie, dysorgasmie en ejaculatio praecox.
 
 
Vertekenende factoren
Die stoornissen zijn niet specifiek voor de ziekte zelf, verre van. Bij de mannen werd echter een duidelijke correlatie vastgesteld tussen de ziekteactiviteit gemeten aan de DAS28-score en afwezigheid van geslachtsgemeenschap. Dat zou evenwel niet toe te schrijven zijn aan de ziekteactiviteit zelf. De seksuele problemen zouden vooral worden veroorzaakt door de negatieve invloed van de RA op het ziektebeeld, zowel bij mannen als bij vrouwen (respectievelijk 21% en 14%). Ook ontrouw zou daarbij meespelen: 13% van de vrouwen met RA en 7% van de mannen met RA zouden worden bedrogen. Er zijn echter geen gegevens bekend over de mate van ontrouw in de algemene Colombiaanse bevolking. Bij zo’n 20% van de patiënten zijn de seksuele problemen te wijten aan biologische of lichamelijke problemen, maar die hangen niet samen met de DAS28. De onderzoekers maken daarbij dus een onderscheid tussen tevredenheid over de seksuele relatie en seksuele disfunctie.
 
 
De artsen moeten hun patiënten met RA dus vragen stellen over hun seksualiteit en moeten er zo mogelijk de partner bij betrekken. In de onderzochte populatie vertoonde 50% van de seksueel actieve patiënten een relatieprobleem of seksuele disfunctie, wat volgens de Colombiaanse specialist veel hoger is dan bij mensen zonder RA.
 
L. Villarreal et al. Precipitating, predisposing and maintenance factors associated with sexual disorders in patients with rheumatoid arthritis. EULAR 2016 Abstract#OP0308-HPR
Pierre Dewaele
 
Bron: Artsenkrant, Vr. 24 Jun. 2016, Pagina 14