Samenspraak 83, nieuwsbrief Vlaams PatiëntenPlatform

 

05/07/2016

 

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) wil bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving.
 
Dit doet de organisatie door gemeenschappelijke noden en knelpunten te helpen oplossen via belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante gezondheidsvoorzieningen.
 
Volgende onderwerpen komen onder meer aan bod in nieuwsbrief 83:
Opening zorgantenne Limburg, Expertisecentra voor zeldzame ziektes, het M-Decreet voor kinderen met een chronische ziekte, de patiënt als partner in de eerstelijn, ...