Samen sterk in het ReumaHuis

 

03/02/2023

 

Elke dag zijn er een boel vrijwilligers aan de slag om de zorg voor mensen met reumatische aandoeningen te verbeteren. Zowel zorgverleners als patiënten doen hun uiterste best. Op zaterdag 21 januari kwamen de besturen van ReumaNet, CLAIR, de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (KBVR) en de Belgische paramedici in de Reumatologie (BeHPR) samen voor een teambuilding in het ReumaHuis.

 

Hoewel we al jaren nauw samenwerken, was dit de eerste keer dat er een gezamenlijke brainstormsessie gehouden werd. We bespraken onze visies op de toekomst en zochten mogelijkheden om nog meer dingen samen te doen. 

Volgende onderwerpen werden besproken:

  • Hoe presenteren we ons aan de buitenwereld?
  • Hoe kunnen we onze communicatie meer afstemmen op elkaar en duidelijker maken naar het grote publiek toe?
  • Welke onderwerpen moeten in de komende jaren aan bod komen binnen een gezamenlijk project?
  • Kunnen we wat fondsenwerving betreft meer samenwerken?
  • Hoe kunnen we onze acties naar het beleid optimaliseren?

In de komende maanden worden deze thema's verder uitgewerkt binnen kleine werkgroepen. Heb jij een mening over één van deze onderwerpen? Je mag ons altijd contacteren via info@reumanet.be

 

Het was fijn te merken hoeveel enthousiasme er in de voltallige groep heerst, met maar één doel voor ogen: een kwaliteitsvolle zorg voor mensen met reumatische aandoeningen. Bedankt aan alle deelnemers!