Richtlijnen rond het coronavirus in België

05/03/2020

 

De Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie stelde richtlijnen op voor mensen met reumatische aandoeningen wat betreft het coronavirus.

 

Voor patiënten met reumatische aandoeningen, ook deze onder biologische medicatie, gelden in verband met het COVID-19 virus dezelfde basispreventiemaatregelen als voor de algemene bevolking, zoals uitgebreid beschreven op de site https://www.info-coronavirus.be/nl/ 

 

  • Was uw handen regelmatig
  • Bedek uw mond en neus bij het hoesten en niezen
  • Vermijd nauw contact met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen (bijv. hoesten en niezen)

 

Bij patiënten zonder symptomen van virale infectie wordt er niet aanbevolen de behandeling preventief te onderbreken.
 
Bij patienten met symptomen van virale infectie is tijdelijke stopzetting van biologische behandelingen of JAK inhibitoren aangewezen.
Voor andere behandelingen zoals Ledertrexate®/methotrexate, Salazopyrine®/sulfasalazine, Plaquenil®/hydroxychloroquine, Arava®/leflunomide of orale cortisone wordt aanbevolen dat een eventuele beslissing tot onderbreking slechts wordt genomen na overleg tussen de behandelende arts en de reumatoloog.

 

De symptomen variëren van milde tot ernstige luchtwegproblemen met koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden. Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen zijn kwetsbaarder voor ernstige symptomen.

 

Bij symptomen, verdacht voor infectie met Coronavirus, dient u contact op te nemen met uw arts en thuis te blijven tot de symptomen zijn verdwenen (ten minste zeven dagen).
Bijkomende advies in geval van vermoeden van besmetting: symptomen volgen en uit de buurt van uw dierbaren blijven, een masker dragen in het bijzijn van anderen of op een afstand van meer dan 1,5 meter blijven of anders een sjaal of een doek gebruiken die uw mond bedekt, de woonruimtes verluchten, uw handen na elke hoest wassen, het delen van voorwerpen vermijden, oppervlakken desinfecteren, het toilet na de stoelgang schoonmaken.

 


Als u van plan bent om te reizen:
Voor het meest recente reisadvies kijkt u op de website van de FOD Buitenlandse Zaken. De reisadviezen worden voortdurend bijgewerkt om reizigers in staat te stellen de juiste beslissingen te nemen. Reizen naar plaatsen waar het virus (nog) niet is gedetecteerd werd, is veilig. Heb je reisplannen naar ergens waar er een epidemie heerst, is de kans nog altijd klein dat je het virus oploopt. Al vallen je vakantieplannen wellicht in het water, omdat veel zal gesloten zijn.
 

 

 

Labels