ReumaNet dankt de schenkers van 2015!

 

25/02/2016

 

Ook voor ReumaNet helpen ALLE BEETJES!

 

 

Onze organisatie kan niet rekenen op overheidssteun. We zijn dus totaal afhankelijk van giften en sponsoring.

Maar de mensen achter ReumaNet geloven in de doelstellingen en de missie van het samenwerkingsplatform. Zij zetten dagdagelijks hun beste beentje voor om de levenskwaliteit van mensen met reumatische aandoeningen te verbeteren.

 

Gelukkig heeft ReumaNet ook Vrienden! Via het Fonds Vrienden van ReumaNet van de Koning Boudewijnstichting werd in 2015 het aardige bedrag van 4.485 euro opgehaald. 

We zijn alle gulle schenker heel erg dankbaar voor dit mooie gebaar. Met deze extra middelen kunnen we boeiende en waardevolle projecten tot een goed einde brengen.

 

Een deel van de giften zal in 2016 gebruikt worden voor het ORKA zomerkamp voor kinderen met reuma. Zij zullen kunnen genieten van een week vol spelplezier, op maat van hun mogelijkheden.

 

Gelooft u ook in de meerwaarde van ReumaNet? Draag dan uw steentje bij. Klik hier om een gift over te maken.

 

 

Een welgemeende dank u aan alle gulle schenkers!