Reorganisatie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

 

04/07/2016

 

Met de invoering van de persoonsvolgende financiering (PVF) staat de sector voor personen met een handicap voor grote veranderingen.
 
Persoonsvolgende financiering gaat namelijk uit van meer vraaggestuurde zorg en ondersteuning. Als persoon met een handicap krijg je een eigen budget op maat van je vraag, je kan dan zelf bepalen hoe je dit besteedt. Om hier goed op in te kunnen spelen verandert het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) zijn structuur.
 
 
Geen vrees, als persoon met een handicap blijf je het centrale onderwerp voor het VAPH. Autonomie en levenskwaliteit blijven de grote streefdoelen. Daarbij wil het VAPH echter werken aan een meer klantgerichte en efficiënte aanpak. Hiervoor was een reorganisatie nodig.
Het VAPH blijft, naast de persoonsvolgende financiering, inzetten op tegemoetkomingen voor hulpmiddelen en op rechtstreeks toegankelijke hulp.
 
 
Het nieuwe VAPH bestaat uit drie afdelingen:
* De afdeling Toeleiding en Hulpmiddelen 
Hier kan je terecht voor de aanvraag van een persoonsvolgend budget en voor de aanvraag en toekenning van hulpmiddelen.
 
* De afdeling Dienstverlening budgethouders
Deze afdeling stelt  het persoonsvolgend budget ter beschikking en volgt de besteding van het budget op.
 
De afdeling Financiering en Zorgplanning 
Deze afdeling geeft vergunningen aan professionele organisaties en financiert hen.  Ze staan in voor overleg en afstemming over het regionaal zorgaanbod.
 
 
Verder zijn er ondersteunende teams  zoals communicatie, klachtenbeheer en infolijn. Zij  bouwen bruggen over de drie afdelingen heen.
 
 
De hulpverlening van het VAPH wordt je aangeboden vanuit vijf provinciale kantoren. Zo kan je steeds dicht bij huis met je vragen terecht.
 
Voor vragen rond de dienstverlening organiseert het VAPH verschillende contactpunten voor personen met een handicap, voor voorzieningen en voor multidisciplinaire teams, diensten ondersteuningsplan en gebruikersorganisaties. Via de links kan je de nieuwe contactpunten ontdekken.
 
Omwille van de vele vragen die dit nieuwe systeem oproept, bundelde VFG veelgestelde vragen. Je vindt de link hier.
 
Bovendien verhuist het hoofdbestuur van het VAPH. Vanaf 20 juni bevinden zij zich op een nieuwe locatie in de Noordwijk in Brussel. Het nieuwe adres is: VAPH, Zenithgebouw, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel.

 

Bron: www.vfg.be