Psoriatische Artritis: hulp bij onderzoek gevraagd

 
 
31/08/2016
 
Een Antwerpse onderzoeker vertaalt voor een studie een vragenlijst voor patiënten met psoriatische artritis.
 
Hiervoor heeft hij de hulp nodig van enkele mensen met deze aandoening die hem kunnen helpen om de kwaliteit van de vertaling zo goed mogelijk te testen.
Dit testen gebeurt tijdens een individueel interview waarbij de vragenlijst ingevuld moet worden, gevolgd door het gezamenlijk overlopen van de vragen. Dit doen ze om te checken of er geen fouten zijn gebeurt tijdens de vertaling, of de woordkeuze correct is zodat de patiënten exact begrijpen wat gevraagd wordt, enz... 
Deelnemers beoordelen enkel de Nederlandstalige versie, dus kennis van het Engels is niet vereist.
De deelname is volledig anoniem.
 
Het interview duurt ongeveer 45 minuten en gebeurt op een manier naar keuze van de deelnemer (thuis, op locatie, overdag of 's avonds...)
Er staat een vergoeding tegenover van 25 euro.
 
Wil je graag meewerken aan dit onderzoek? Je bijdrage is altijd waardevol.
Neem dan contact op met Gert Van den Eynden:
Gert Van den Eynden, MD, PhD
Kontichstraat 273
B2650 Edegem
België
0497/10.09.69