Preventieve quarantaine voor hoogrisicopatiënten

 

10/04/2020

 

Persbericht van het Vlaams PatiëntenPlatform

 

Preventie quarantaine: VPP vraagt duidelijke regeling voor hoogrisicopatiënten of familie van hoogrisicopatiënten
 


Hoogrisicopatiënten maken zich ernstige zorgen om een coronabesmetting op te lopen. Zij willen er alles aan doen om dit te vermijden. Het gaat om personen met diabetes,  hartziektes, long- of nieraandoeningen en personen van wie het immuunsysteem verzwakt is. Ook familieleden van hoogrisicopatiënten zijn bezorgd om hen te besmetten. Het Vlaams Patiëntenplatform vraagt dat er een duidelijke regeling komt zodat hoogrisicopatiënten of familie van hoogrisicopatiënten preventief in quarantaine kunnen gaan. Momenteel is het voor werkgevers en artsen moeilijk om eenvormige maatregelen te nemen omdat er geen duidelijke afspraken zijn.

 

Hoogrisicopatiënten stellen zich volgende vragen: wat als ik tot de risicogroep van het coronavirus behoor, maar (gelukkig) nog niet besmet of ziek ben? Of wat als ik omwille van mijn beroep in contact kom met mensen met een coronabesmetting en ik een gezinslid (partner of kind) heb die hoogrisicopatiënt is? Hebben zij in beide gevallen het recht om in preventieve quarantaine te gaan om besmetting van henzelf of van een gezinslid met corona te vermijden? Op welke uitkering hebben zij dan recht? En is een preventieve quarantaine via thuiswerk een oplossing voor hoogrisicopatiënten die aan het werk zijn?

 

Het Vlaams Patiëntenplatform ontvangt hierover ongeruste vragen van patiënten en merkt op dat zowel werkgevers als artsen dit op een andere manier aanpakken.

Verwarring en verdeeldheid op het terrein
Sommige werkgevers nemen zelf initiatief en beschermen hun personeelsleden die hoogrisicopatiënt zijn door ze het statuut van tijdelijke werkloosheid te geven als thuiswerk niet mogelijk is. Deze werknemers ontvangen een werkloosheidsuitkering die 70% van hun loon bedraagt. Zij kunnen ook beroep doen op de extra financiële maatregelen die de overheid nam in het kader van corona.

 

Daarnaast zijn er artsen die hoogrisicopatiënten een attest van arbeidsongeschiktheid geven voor een langere periode om besmetting op het werk te vermijden. Deze persoon zal tijdens de eerste maand een gewaarborgd loon van de werkgever ontvangen en vervolgens een ziekte-uitkering die 60% van het loon bedraagt. Hij of zij zal geen beroep kunnen doen op de extra financiële maatregelen van de overheid.

Ten slotte zien we in de praktijk ook werkgevers en artsen die niets ondernemen. Dit zorgt voor ongerustheid en onduidelijkheid.

 

“Wij willen hiermee niemand met de vinger wijzen”, zegt directeur Ilse Weeghmans,  directeur van het Vlaams Patiëntenplatform, “maar het mag duidelijk zijn dat hier op het terrein op verschillende manieren mee wordt omgegaan.” We vragen dan ook dringend duidelijkheid en een oplossing voor:

  • Hoogrisicopatiënten waarbij thuiswerk niet mogelijk is. Er is hierbij nood aan een duidelijke beslissing wat betreft het uitkeringsstatuut wanneer preventieve quarantaine een medische noodzaak is.
  • Hoogrisicopatiënten waarbij preventieve quarantaine een medische noodzaak is en thuiswerk mogelijk is. We blijven hierbij rekenen op de goodwill van werkgevers om thuiswerk toe te staan bij hoogrisicopatiënten in preventieve quarantaine die aan het werk zijn.
  • Familieleden van hoogrisicopatiënten.

 

© 2020, VPP