Persbericht: We zetten reumatologie letterlijk in beweging

slide

 

13/07/2023    

PERSBERICHT


“We zetten reumatologie letterlijk in beweging”
Kris (73) wandelt 600km tegen reuma


Zaventem, 13 juli 2023

Bewegen is één van de cruciale onderdelen in de behandeling van reumatische aandoeningen. De Belgische reumaorganisaties zetten daarom iedereen in beweging tijdens de eerste ReumaMoov, een open actiedag in Mechelen op zondag 27 augustus.


Alle onderzoeken in de reumatologie en de vele getuigenissen van patienten zeggen het duidelijk: bewegen is bijzonder heilzaam voor mensen met een reumatische aandoening. Eens te meer is de uitrdukking ‘rust roest’ van toepassing. 


Patiëntenorganisaties ReumaNet (Ndl) en CLAIR (Fr), de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (KBVR) en de Belgische paramedici in de reumatologie (BeHPR) willen deze boodschap duidelijk overbrengen tijdens de eerste editie van ReumaMoov, een dag vol beweging op zondag 27 augustus in het Vrijbroekpark in Mechelen.


“1 op 5 Belgen wordt geconfronteerd met een reumatische aandoening,” legt ReumaNet-voorzitter Kris Fierens uit. “Dat zijn meer dan twee miljoen mensen in ons land! Je kan je amper de impact voorstellen die deze ziektes hebben op de maatschappij en op de levenskwaliteit van deze mensen. We weten dat bewegen belangrijk is, en toch zijn er nog te veel mensen met reumatische aandoeningen die helaas genoeg excuses vinden om het niet te doen. Daarom deze ReumaMoov: we zetten mensen aan om aangepast te bewegen, al dan niet met professionele begeleiding. En het samen doen is nog leuk ook.”


ReumaMoov wil niet enkel mensen in beweging krijgen. “De hele reumatologie heeft een ferme boost nodig”, weet Kris. “Dagelijks werken onderzoekers, zorgverleners en een pak vrijwilligers aan het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen met reuma. En dat kost geld. Deze wetenschappelijke en patiëntgeoriënteerde projecten zijn belangrijk en maken een wezenlijk verschil in de reumazorg. Door beweegacties te koppelen aan fondsenwerving hopen we reumatologie letterlijk in beweging te krijgen.”

Kris
Kris geeft alvast het goede voorbeeld. “Begin september begin ik aan een tocht van 600km met als doel Santiago de Compostella in Spanje. De aankomst staat gepland op donderdag 12 oktober, Wereld Reuma Dag. Ik ben ondertussen de zeventig gepasseerd met de nodige artrose en dus is het niet zo vanzelfsprekend, maar ik wil met deze actie echt een boost geven aan de reumatologie in België.” 

 

PRAKTISCH:
ReumaMoov: 

•    Open actiedag op zondag 27 augustus 2023 vanaf 13u30 in het Vrijbroekpark in Mechelen.  
•    Mogelijkheid om deel te nemen aan tal van beweegsessies: wandelen, lopen, yoga, stoeldansen, pilates, kinderdans, …
•    Iedereen kan deelnemen, met of zonder reuma
•    Mensen kunnen een persoonlijke actiepagina aanmaken en hun eigen beweegdoelen nastreven via Rheuma.Koalect.com. Dit kan ook als ze niet aanwezig kunnen zijn in Mechelen en thuis hun doel willen nastreven.
•    Doelstellingen:
o    Mensen met én zonder reuma in beweging krijgen.
o    Sensibilisering rond reumatische aandoeningen bij een breed publiek met focus op het belang van een tijdige diagnose enerzijds en het belang van (aangepast) bewegen na de diagnose anderzijds.
o    Fondsenwerving voor Belgische projecten in de reumatologie.

 

Contact: info@reumanet.be


Wie zijn wij?

  • ReumaNet is het Vlaamse samenwerkingsplatform van reumapatiëntenorganisaties. De vzw ijvert voor de verbetering van de levenskwaliteit van alle mensen, jong en oud, met reumatische aandoeningen. www.reumanet.be
  • De Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie (KBVR) is de wetenschappelijke vereniging van reumatologen in België. Ze heeft tot doel de klinische en wetenschappelijke kennis in het veld van de reumatische aandoeningen te vergroten. www.r-euma.be  
  • CLAIR is de Franstalige koepel van reumapatiëntenorganisaties. De vzw wil zich vooral richten op beleidsmatige thema’s en wil op de regionale en nationale niveaus de rechten van mensen met reumatische aandoeningen verdedigen. www.clair.be 
  • De Belgian Health Professionals in Rheumatology (BHPR) vzw groepeert de Belgische paramedici met interesse in reumatologie. www.behpr.be