Patiënt Expertise Centrum toegelicht

 

Het verhaal rond het Patiënt Expertise Centrum krijgt meer en meer vorm. Binnen ReumaNet wordt met verschillende partners hard gewerkt aan de volgende stappen.
Benieuwd wat er achter zit en wat een PEC ons in de toekomst kan brengen? Lees dan zeker verder.

 

 

De omschakeling van ziektegeoriënteerde zorg naar doelgerichte zorg, van aanbodgerichte zorg naar vraaggerichte zorg moet leiden tot kwaliteitsvollere en betaalbare gezondheidszorg. Daarnaast moet er echter aandacht blijven voor gerichte, aandoeningsspecifieke zorgvragen. Ervaringsdeskundigheid van mensen met chronische aandoeningen inzetten en peer mentoring geven de patiënt (expert) een plaats in het multidisciplinaire team.

 

ReumaNet lanceerde haar concept Patiënt Expertise Centrum (PEC) begin 2015 in overleg met andere patiëntenorganisaties (PO’s) voor mensen met een chronische aandoening. Het concept brengt de ervaringsdeskundigheid van mensen met een chronische aandoening naar een nieuw niveau: dat van patiënt expert (PE). Die expertise kan ingezet worden voor het coachen, opleiden en vormen van individuele patiënten, maar kan ook, in overleg en samenwerking, professionele diensten bieden aan andere partijen om de zorg te optimaliseren.

 

Een PEC opereert volledig zelfstandig, los van PO’s of andere stakeholders, maar werkt er nauw mee samen. Het gaat om een transparant, professioneel samenwerkingsverband tussen een meerderheid van patiënten met daarnaast uiteraard de zorgverleners, maar ook PO’s, ziekenfondsen, overheidsinstellingen en de industrie. Op die manier kan alle expertise rond het inzetten van patiënt experten in een bepaald ziektedomein gebundeld worden, opdat de patiënt expert een volwaardige partner in de zorg voor gezondheid kan worden. Doel is in de eerste plaats om ‘patient empowerment’ te bevorderen door de beschikbare expertise over het ziekte domein te inventariseren, te schematiseren en te standaardiseren.

 

In het najaar 2017 heeft ReumaNet een eerste versie van de cursus PE samengesteld samen met Trefpunt Zelfhulp VZW. Hierbij zijn achttien studenten gestart, na een selectie door ReumaNet. De opleiding bestond uit drie fysieke lesdagen en een online leerplatform waarop het lesmateriaal ter beschikking gesteld was en waar opdrachten online ingevuld konden worden.

 

De PE’s kunnen ingezet worden naargelang de aanvragen die binnenkomen bij ReumaNet. Bij deze inschakeling wordt rekening gehouden met specifieke domeinkennis, vaardigheden en persoonlijke voorkeuren. De PE’s kunnen onder andere ingeschakeld worden voor volgende taken:

•    Lotgenotencoaching (rond werk, ...)
•    Vorming geven
•    Presentaties geven aan lotgenoten
•    Presentaties aan professionele partners
•    Getuigenis brengen
•    Contact met zorgverleners
•    Nalezen protocollen (wetenschappelijke studies, ethische commissies, ...)
•    Opvolging ontwikkeling van digitale tools
•    Sensibilisering
•    Paneldiscussies

 

Voor meer info : contacteer Caroline