Patiënt Expertise Centrum: Expertise van patiënten ook waardevol

 

26/09/2017

 

Patiënten bouwen door de jaren heen een expertise op rond hun aandoening, die verschilt van zorgverleners. ReumaNet onderzocht of deze expertise ingezet kan worden in de gezondheidszorg.

Expertise van patiënten ook waardevol
Kan een Patiënt Expertise Centrum de kwaliteit van zorg helpen verbeteren?

Lees de haalbaarheidsstudie hier.

Het kan niet genoeg benadrukt worden: patiënten die goed geïnformeerd worden over hun aandoening(en) zijn beter in staat hun ziekte onder controle te krijgen en te houden. Mensen die in dialoog gaan met hun arts en mee hun eigen behandelproces in handen nemen, bereiken een hogere levenskwaliteit. Steeds meer en meer mensen zien dit in.

Daarnaast erkennen ook andere partijen in de gezondheidszorg, zoals de mutualiteiten, de zorgverleners, beleidsinstanties en de farmaceutische industrie, dat de input van en het nauwer samenwerken patiënten en patiëntenorganisaties vruchten afwerpt. Dit zowel op regionaal als nationaal en internationaal vlak. De stem van mensen met een chronische aandoening is belangrijk tijdens het nemen van beslissingen die een impact hebben op deze groep van mensen.

Met dit gegeven in het achterhoofd, lanceerde ReumaNet, met de hulp van enkele andere patiëntenorganisaties, het concept van het Patiënt Expertise Centrum. Zo’n centrum kan de expertise van patiënten gebruiken om het gezondheidssysteem te optimaliseren. Om dit goed te doen, moeten patiënten opgeleid worden. Niet iedereen kan of wil immers een patiënt expert worden en zijn kennis inzetten voor projecten of individuele hulpvragen van andere patiënten.

 

Een recente haalbaarheidsstudie gaf aan dat naast de mensen met een chronische aandoening ook andere partners in de zorg overtuigd zijn van dit concept. Door patiënt experten niet alleen in te zetten in relatie tot andere patiënten, maar ook in relatie met zorgverleners, mutualiteiten, het beleid en de farma-industrie, kan de input van patiënten optimaal gebruikt worden binnen de gezondheidszorg. ReumaNet ijvert nu voor politieke en financiële ondersteuning om dit concept waar te maken.

De eerste stappen worden door ReumaNet al gezet. Vandaag kunt u al bij ons of bij de verschillenden leden-patiëntenorganisaties terecht met allerlei vragen rond uw zorg. De ReumaCoach helpt u concreet met vragen rond tewerkstelling, binnen het project ReumaMaMa’s worden jonge (toekomstige) ouders en ouders van een kind met reuma begeleid. Het project ‘Reuma? Actie!’ focust op het mentale welzijn. De ReumaCafé’s reiken telkens een nieuw thema aan.

 

Op dinsdag 21 november om 19u wordt het Patiënt Expertise Centrum toegelicht op het ReumaCafé in het ReumaHuis, Imperiastraat 16 in Zaventem. Nadien is er ruimte voor discussies. U bent hierop van harte uitgenodigd.

In het najaar van 2017 zullen de eerste patiënt experten opgeleid en ingeschakeld worden in verschillende domeinen. Interesse? Wil je meer weten over deelname of het concept op zich? Neem dan zeker contact op.

 

 

De volledige haalbaarheidsstudie kunt u hier nalezen.