Oriëntatienota Zorgadvies Chronisch Zieken

5 december 2013

 

Op 28 november werd in Brussel de ‘Nationale Conferentie: Zorg voor Chronisch Zieken’ georganiseerd. Daar werd de oriëntatienota voorgesteld die door de interkabinetten werkgroep ‘chronische ziekten’ van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid werd opgemaakt.
Deze werkgroep ijvert voor een protocolakkoord tussen de federale en andere Belgische overheden om de zorg in de toekomst op alle niveau’s op elkaar af te stemmen.

Ook als de hierbovenstaande tekst al veel te ingewikkeld lijkt, is het boeiend om deze nota door te nemen. De werkgroep wil de organisatie van de zorg voor chronisch zieken in de toekomst opbouwen rond 6 actiedomeinen en stelt daarvoor 20 actiepunten voor.  De betrokken ministers (5! Federaal, Vlaams, Waals, Brussels en Duitstalig) waren het alvast ééns: ze hadden goed samengewerkt om deze nota samen te stellen en zijn ook in de toekomst van plan om samen rond de tafel te zitten om de nota ook om te zetten in concrete maatregelen.

 

Lees de integrale nota hier.