Onderzoekers hebben jouw mening nodig

 

22/01/2021

 

Onderzoek naar reumatische aandoeningen of de zorg voor mensen met reumatische aandoeningen staat nooit stil. Dagelijks wordt gewerkt aan een betere levenskwaliteit voor deze patiënten.

Laat jouw stem horen, zodat het resultaat nog beter afgestemd is op onze noden!

 

We vragen jullie medewerking voor drie onderzoeken:

 

1) Biologische geneesmiddelen

De KU Leuven voert samen met het RIZIV een studie uit naar percepties van Belgische patiënten over biologische geneesmiddelen (zoals bijvoorbeeld insuline, TNF-alfa remmers of interleukine remmers).
Deze studie houdt het invullen van een vragenlijst in, waarbij wordt nagegaan wat de noden en attitudes zijn bij Belgische patiënten over biologische en biosimilaire geneesmiddelen. Op basis van de resultaten van deze vragenlijst kan het huidige beleid over dit type geneesmiddelen worden aangepast aan de noden van de patiënt. 

De studie is enkel gericht op Belgische patiënten, waaronder mensen die lijden aan reumatologische aandoeningen waarvoor biologische geneesmiddelen beschikbaar zijn (zijnde reumatoïde artritis, spondylitis ankylosans, psoriatische artritis). Er is geen specifieke voorkennis vereist om deel te kunnen nemen. Alle antwoorden worden anoniem behandeld. 

Je kan de vragenlijst invullen via deze link (klik hier).

Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij yannick.vandenplas@kuleuven.be 

 

2) UGent zoekt mensen met knieartrose

Oefentherapie zoals spierversterkende oefeningen en algemene fysieke activiteit (vb wandelen) worden aangeraden bij personen met knieartrose. Ze kunnen immers, indien correct aangeleerd door een kinesitherapeut, effectief de artroseklachten verminderen en nagenoeg geen neveneffecten met zich meebrengen. Echter, het is aangetoond dat tijdens activiteiten uit het dagelijkse leven zoals wandelen er bij personen met knieartrose een grotere belasting op het kniegewricht wordt opgemeten. Deze grotere belasting kan niet effectief verminderd worden door spierversterkende oefeningen en kan mogelijks het artroseproces verder stimuleren, wat op zijn beurt de effecten van de oefentherapie mogelijks afzwakt.

In deze klinische studie zal onderzocht worden of het dagelijks dragen van één van twee types schoenen de artrotische knie adequaat ontlast, en daardoor, de effecten van gecombineerde oefentherapie kunnen verbeterd worden.

Meer info over deze studie en de voorwaarden om deel te nemen, vind je hier.

 

3) Trials@Home

Meewerken aan een klinische studie vraagt soms heel wat geregel. Een nauwgezette opvolging in het onderzoekscentrum is immers nodig.
In deze studie wordt bekeken hoe klinische studies (gedeeltelijk) ook thuis kunnen opgevolgd worden, zodat de patiënt niet telkens naar het ziekenhuis of onderzoeksinstelling hoeft.

Om de noden, ook voor ontwikkeling van training en educatiemateriaal, te kennen, werd een vragenlijst opgesteld. Die vind je hier.

Het gaat hier om een grootschalig internationaal onderzoek met verschillende organisaties, ondersteund door de Europese Commissie.