Onderzoek rond longfibrose: kan jij helpen?

 

01/09/2021

 

ReumaNet, de CIB-Liga en farmabedrijf Boehringer Ingelheim werken samen aan onderzoek rond longfibrose. We zoeken jouw ervaringen!

 

We nodigen jullie graag uit om deel te nemen aan dit onderzoek om de input en ervaringen van personen met longfibrose te verzamelen. Deze studie is een samenwerking tussen ReumaNet en Boehringer Ingelheim.

Het invullen van de vragenlijst zou ongeveer twintig tot dertig minuten in beslag nemen. Er wordt hierbij geen persoonlijke informatie verzameld en de enquête is volledig geanonimiseerd.


Deze vragenlijst richt zich op de individuele ervaringen van personen die de diagnose longfibrose kregen. De vragenlijst heeft als doel inzichten te verwerven over het persoonlijke traject dat elke persoon met longfibrose in België aflegt van diagnose tot verdere opvolging.

 

Deze resultaten zijn cruciaal om belangrijke inzichten te verwerven over de ervaring van longfibrosepatiënten bij het krijgen van de diagnose en de huidige zorg. Daarnaast zullen deze bevindingen ook mogelijke uitdagingen of moeilijkheden in het huidige zorgtraject helpen identificeren. Belangrijker, de verkregen inzichten zullen ook worden aangewend om na te denken over mogelijke oplossingen voor deze moeilijkheden. Uw bijdrage is dus van aanzienlijk belang om het leven van patiënten te helpen verbeteren. 

 


De resultaten van deze vragenlijst zullen worden samengevat in een kort verslag waarmee we nadien aan de slag gaan om samen met patiënten en zorgverleners te werken aan een beter traject van diagnose tot behandeling voor patiënten met longfibrose.
De vragenlijst invullen kan hier. 

Hartelijk bedankt voor je deelname. We kijken er alvast naar uit om meer te leren van uw waardevolle inzichten en ervaringen!

 

Het ReumaNet-CIB-Liga & Boehringer Ingelheim team

 

MPR-BE-100417 07/2021