Onderzoek naar ontstaan van systeemsclerose

 

28/07/2022


UZ Leuven, UZ Gent, CHU Saint-Luc, CHU Brugmann and CHU Liège hebben samen een onderzoek opgezet waarbij het ontstaansmechanisme van systeemsclerose onderzocht zal worden. Heb jij systeemsclerose (sclerodermie)? Dan kan jij meedoen. De onderzoekers doen alvast een oproep:

 

Het lijkt dat zowel erfelijke als omgevingsfactoren een rol spelen in het ontstaan van de ziekte. Om dit beter in kaart te brengen zal het onderzoek de uitgevoerde beroepen van patiënten met systeemsclerose vergelijken met die van een gezonde controlegroep. Op deze manier kunnen ze mogelijk schadelijke blootstellingen opsporen.  

 

Deelnemers zullen een eenmalige vragenlijst over blootstelling moeten invullen. Deze vragenlijst is ontwikkeld in samenwerking met de patientenverenigingen.

Om de erfelijke factoren die mogelijk een invloed hebben op het onstaan van systeemsclerose te onderzoeken, zal er van de deelnemers gevraagd worden om hun vinger- of teennagels kort te knippen en naar de onderzoekers op te sturen. Deelnemers zijn echter vrij om enkel aan de vragenlijst deel te nemen en geen nagelmateriaal op te sturen.

 

Deze studie zal geen kosten of extra ziekenhuisvisites meebrengen voor de deelnemers. Een vergoeding is voorzien voor elke deelnemer.

 

Indien u in aanmerking komt voor deelname aan de studie (u heeft systeemsclerose en wordt gevolgd in een van de deelnemende centra) zal u een enveloppe ontvangen met informatie over de studie en hoe deel te nemen.

We hopen op jullie medewerking, want we voeren dit onderzoek uit VOOR jullie, en kunnen dit alleen SAMEN MET jullie! Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking.

 

Heb je nog vragen, dan kan je iemand van het onderzoeksteam bereiken via volgende mailadressen: esscent@kuleuven.be, tessa.dufour@ugent.be, rhumatologie@chuliege.be, secretariat-rhumatologie@chu-brugmann.be, marie.vanthuyne@uclouvain.be. We zullen u zo snel mogelijk contacteren.

 

Deze studie heeft goedkeuring van de ethische commissie. Het studienummer is S65656. De studie wordt gesponsord door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO).