Onderzoek naar functioneren met chronische aandoening

 

03/09/2021

 

Een studente van de opleiding ‘Master in de Gezondheidsbevordering’ aan de Universiteit van Gent zal voor haar masterproef het functioneren van personen met één of meer chronische aandoeningen (leeftijd van 50 jaar of ouder) bekijken. 

 
Ze wil binnen de eerstelijnszorg de zorg meer patiënt- en persoonsgericht maken en het functioneren van de patiënten doorheen de tijd makkelijker opvolgen.  
  
De studente zoekt zoveel mogelijk mensen met één of meer chronische aandoeningen (leeftijd van 50 jaar of ouder) die 30 à 40 minuten van hun tijd willen geven om de vragenlijst eenmalig in te vullen. Er worden algemene vragen gesteld en vragen over het functioneren (lichamelijke en geestelijke functies, activiteiten, omgeving, participatie en persoonlijkheid).  
  
Je vindt de vragenlijst hier (klik hier).

 

Meer informatie vind je ook op deze folder.