Ondersteuning in het kader van het M-decreet

 
 
16/12/2016
 
 
Bron: Bericht van Gezin en Handicap:
 
De voorbije dagen was er in de media weer veel te doen over het M-decreet.
 
Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het Gemeenschapsonderwijs vragen een evaluatie van het M-decreet, omdat extra middelen voor de toepassing ervan uitblijven. Middelen en ondersteuning blijven een heikel punt. Wij begrijpen dat scholen, leerkrachten een goede ondersteuning vragen om het M-decreet in de praktijk te brengen.
 
De invoering van het M-decreet brengt met zich mee dat ook de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften opnieuw bekeken wordt. Huidige systemen van ondersteuning voor kinderen met een handicap of specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs (GON, ION, waarborgregeling, …) worden afgeschaft en de middelen worden samengevoegd in een nieuw ‘ondersteuningsmodel’ dat vanaf volgend schooljaar van toepassing is. Hierbij is er sprake van zowel leerling- als leerkrachtgerichte ondersteuning.
 
Momenteel leeft over dit nieuwe ondersteuningsmodel nog veel onduidelijkheid. Toch zal het vanaf het schooljaar 2017 - 2018 moeten toegepast worden. Wat betekent dit concreet voor kinderen/ouders, leerkrachten en scholen? Wat verandert er voor je zoon/dochter die nu nog kan rekenen op GON/ION-ondersteuning? Zal je kind volgend schooljaar nog dezelfde (leerlinggebonden) ondersteuning kunnen krijgen? Welke ondersteuning wordt er geboden aan leerkrachten en scholen? Hoe gaat die ondersteuning eruit zien en hoe kan je er beroep op doen? ...
 
Wie zich wil informeren over dit nieuwe ondersteuningsmodel is van harte welkom op één van onze infoavonden. Deze avonden worden ingeleid oor een medewerker van het departement Onderwijs. 
Donderdag 2 maart 2017 - pastoraal Centrum Seminarie, Tulpinstraat 75, Hasselt
Dinsdag 7 maart 2017 - BD/Welzijnszorg, Sint-Salvatorstraat 30, Gent
Dinsdag 28 maart 2017 - KVG Turnhout, Korte Begijnenstraat 18,Turnhout
Woensdag 26 april 2017 - KVG Roeselare, Sint Jorisstraat 1, Roeselare
Dinsdag 9 mei 2017 - KVG-zaal, Tiensesteenweg 63, Leuven
 
 
Alle info omtrent deze infoavonden vind je hier.