Ondersteuning bij hoge medische kosten

 

02/12/2022

 

Het Vlaams Patiëntenplatform lijst de mogelijke financiële tegemoetkomingen voor mensen met een chronische aandoening op.

 


Bij een chronische aandoening horen vaak hoge (medische) kosten. Soms moet je ook (tijdelijk) beroep doen op een vervangingsinkomen. Die combinatie kan je in een financieel nijpende situatie brengen.

De overheid riep een aantal maatregelen in het leven om de financiële toegang tot zorg te verzekeren. Zowel federaal, Vlaams als lokaal draagt het beleid hier zijn steentje aan bij. Maar door die opsplitsing is het niet eenvoudig om je weg te vinden in dit doolhof van maatregelen. Het Vlaams Patiëntenplatform werkt aan een digitale brochure, waarin de voornaamste maatregelen opgesomd worden. Een kort overzicht helpt je nu alvast vooruit.

 

Je vindt het overzicht hier (klik hier).