Nieuwsbrief 81 van Vlaams Patiëntenplatform

 

02/02/2016

 

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) wil bijdragen tot een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving.
 
Dit doet de organisatie door gemeenschappelijke noden en knelpunten te helpen oplossen via belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante gezondheidsvoorzieningen.
 
Volgende onderwerpen komen onder meer aan bod in nieuwsbrief 81:
De oprichting van regionale antennes, onderwijsmogelijkheden voor zieke kinderen, info over verhoogde tegemoetkoming... 
 

Lees de volledige nieuwsbrief hier.